ความหวาน คอร์ด – พิกเล็ท Sugar Eyes

ความหวานในใจฉันเหมือนมันต่ำไป กลับมารักกันทีได้ไหม ขาดเธอแล้วฉันอยู่ไม่ไหว คิดถึงเวลาที่มีเธออยู่ใกล้ กลับมาหาฉันทีได้ไหม เติมความหวานให้ใจฉันที...
คอร์ดเพลง ความหวาน และ เนื้อร้อง ความหวาน ของ พิกเล็ท Sugar Eyes ::ความหวานในใจฉันเหมือนมันต่ำไป กลับมารักกันทีได้ไหม ขาดเธอแล้วฉันอยู่ไม่ไหว คิดถึ...
Standard Tuning / Capo Bar 3
คอร์ดและเนื้อร้อง ความหวาน ของ พิกเล็ท Sugar Eyes
Intro:CFDmGCแล้วฉันก็ได้Fรู้ว่าเธอนั้นDmสำคัญมากเพียงGไร แCต่ฉันความรู้สึFกช้าเพราะว่าตDmอนนี้เธออยู่แสนไGกล CคิดถึงเธอทุกFครั้งฉันยังDmคงเสียใจและร้องGไห้ Cฉันคิดว่าจะFไหว แต่เธอDmรู้ไหมฉันทำไม่Gได้ * Dmฉันเพิ่งเข้Emาใจ โFลกที่ไม่มีเธอเป็นCอย่างนี้ โปรดกDmลับมานะEmคนดี เFmพราะฉันไม่มีเธอGไม่ได้ ** ความFหวานในใGจฉันเหมือนมันต่Emำไป กลับAmมารักกันทีได้Dmไหม ขาดเธอGแล้วฉันอยู่ไม่ไCหว คิFดถึงเวลาGที่มีเธออยู่Emใกล้ กลับมAmาหาฉันทีได้Dmไหม เติมความGหวานให้ใจฉันCที (G)Cม่รู้ว่าใครคนFนั้นเขาจะลืDmมฉันจริง ๆ หรือเปGล่า เCขาจะยังเก็บเFรื่องราวของเราDmเอาไว้หรือทำหายไGป ไCม่รู้ว่าอ้อมกอดเFขาจะรู้สึกเDmหงาเหมือนฉันหรือGไม่ C รู้เพียงอ้อมกอดFฉันยังรอแต่Dmเขาไม่เคยให้ใGคร ( ซ้ำ *, ** )Instru:FGEmAmDmGCG( ซ้ำ **, ** )
  • C
  • F
  • Dm
  • G
  • Em
  • Fm
  • Am
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ความหวาน - พิกเล็ท Sugar Eyes

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง/ทำนอง : จักรธร ขจรไชยกูล | เรียบเรียง : Bellsnowbear
แล้วฉันก็ได้รู้ว่าเธอนั้นสำคัญมากเพียงไร
แต่ฉันความรู้สึกช้าเพราะว่าตอนนี้เธออยู่แสนไกล
คิดถึงเธอทุกครั้งฉันยังคงเสียใจและร้องไห้ 
ฉันคิดว่าจะไหว แต่เธอรู้ไหมฉันทำไม่ได้----------* ฉันเพิ่งเข้าใจ โลกที่ไม่มีเธอเป็นอย่างนี้
โปรดกลับมานะคนดี เพราะฉันไม่มีเธอไม่ได้----------** ความหวานในใจฉันเหมือนมันต่ำไป
กลับมารักกันทีได้ไหม ขาดเธอแล้วฉันอยู่ไม่ไหว
คิดถึงเวลาที่มีเธออยู่ใกล้ กลับมาหาฉันทีได้ไหม
เติมความหวานให้ใจฉันที ----------ไม่รู้ว่าใครคนนั้นเขาจะลืมฉันจริง ๆ หรือเปล่า
เขาจะยังเก็บเรื่องราวของเราเอาไว้หรือทำหายไป 
ไม่รู้ว่าอ้อมกอดเขาจะรู้สึกเหงาเหมือนฉันหรือไม่
 รู้เพียงอ้อมกอดฉันยังรอแต่เขาไม่เคยให้ใคร
(ซ้ำ *, **)...ดนตรี...(ซ้ **, **)