ความเฉยชาคือการบอกลาโดยไม่ต้องออกเสียง คอร์ด – เต้น นรารักษ์

ความเฉยชาคือการบอกลาโดยไม่ต้องออกเสียงใด สิ่งที่เธอทำลงไป มันช่าง ดูเลือดเย็น เธอไม่ต้องเอ่ยคำใด เพราะหัวใจพูดแทนอย่างชัดเจน ไปจากฉัน ทนอยู่ไปเพื่ออะไร ถึงฉันจะเป็นจะตาย ...
คอร์ดเพลง ความเฉยชาคือการบอกลาโดยไม่ต้องออกเสียง และ เนื้อร้อง ความเฉยชาคือการบอกลาโดยไม่ต้องออกเสียง ของ เต้น นรารักษ์ ::ความเฉยชาคือการบอกลาโดยไม่ต้องออกเสียงใด สิ่งที่เธอทำลงไป มันช่าง ดูเลือดเย็น เธ...
คอร์ดเพลง ความเฉยชาคือการบอกลาโดยไม่ต้องออกเสียง และ เนื้อร้อง ความเฉยชาคือการบอกลาโดยไม่ต้องออกเสียง ของ เต้น นรารักษ์ ::ความเฉยชาคือการบอกลาโดยไม่ต้องออกเสียงใด สิ่งที่เธอทำลงไป มันช่าง ดูเลือดเย็น เธ...
Intro:Cadd9Fmaj7(2 Times)Cadd9Fmaj7Am7 GDm7 FGฉันไม่ได้Fmaj7ยินอะไร เธอไม่เคยจะพูดอะไร ได้ยินเCadd9พียงแค่ใจของคนกำลังหมดGรักกัน ถึงเธอไม่Am7บอกอะไร ก็คงมีFmaj7ค่าเท่า ๆ กัน เมื่อเธอCadd9เขียนคำ ๆ นั้นในแววGตา * ก็ไม่ไAm7ด้รู้ซึ้ง แค่Fรู้สึก ใจGsus4เธอไม่เหลืออGยู่ เธอคงAm7ไม่รู้การไม่ได้รัก ต้องบFอกวิธีใด ให้Dm7ฉันบอกให้ไหมฉันรู้Gดี ** ความเฉCadd9ยชาคือการบอกลาโดยไม่Em7ต้องออกเสียงใด สิ่งที่Dm7เธอทำลงไป มันช่าง (ดู) เFลือดเGย็น เธอไม่ต้องเFอ่ยคำใด เพราะหัวEm7ใจพูดแทนอย่างAm7ชัดเจน Dm7 ไปจากGฉัน ทนอยู่Em7ไปเพื่ออAm7ะไร ถึงDm7ฉันจะเป็นจะตาย ก็ไม่อGยากเป็นคนถูกทิ้ง ด้วยCadd9สายตาInstru.:Am7 GFทิ้งฉันให้Am7อยู่ลำพัง อยู่กับความอ้างFmaj7ว้างเดียวดาย ในบางCadd9ครั้งก็ยังสงสัยเธอมีใครซ่Gอนอยู่ ทิ้งฉันเธอAm7ก็ไม่ทิ้ง จะดูแลFmaj7ฉันก็ไม่ดู เธออย่าคิCadd9ดว่าไม่รู้คนด้วยGกัน ( ซ้ำ *, ** )Instru:FEm7Dm7C GFEm7 Am7Dm7 FG( ซ้ำ ** )Aได้ Dm7ยินกันบ้างไหม เสียงEm7ใจที่ฉันมี หัDm7วใจฉันตGsus4อนนี้ กำGลังร้อCadd9งไห้
คำร้อง : นุสรี เลาหวงศ์เพียรพุฒิ | ทำนอง/เรียบเรียง : นิพันธ์ คีตวัชรานันท์