คอย คอร์ด – ฟรีเบิร์ด

ยืนยันด้วยใจภักดิ์ รักแน่นหนัก ไม่แปรผัน รำพันเพลงรัก เป็นสื่อ วอนไมตรีตอบรัก ฉันคงคลาย ใจเศร้าหมอง ด่วนเถิดคนดี ก่อนจะสายไป...
คอร์ดเพลง คอย และ เนื้อร้อง คอย ของ ฟรีเบิร์ด ::ยืนยันด้วยใจภักดิ์ รักแน่นหนัก ไม่แปรผัน รำพันเพลงรัก เป็นสื่อ วอนไมตรีตอบรัก ฉั...
คอร์ดเพลง คอย และ เนื้อร้อง คอย ของ ฟรีเบิร์ด ::ยืนยันด้วยใจภักดิ์ รักแน่นหนัก ไม่แปรผัน รำพันเพลงรัก เป็นสื่อ วอนไมตรีตอบรัก ฉั...
Intro:DBmGA (2 Times)Dคอย แต่Bmเธอ G หลงละAเมอเพ้อ Dคอยแต่Bmเธอ GรักแรกเAจอเพ้อคDรวญเรียBmกหา G ขอเAธอจงอย่าหDน่ายBm Gรักไม่คAลายจากเDธอ Dคอยแต่Bmเธอ G หลงละเAมอเพ้อ คDอยแต่Bmเธอ G รักแรกเAจอเพ้อคDรวญเรียBmกหา G ขอเAธอจงอย่าหน่Dาย Gรักไม่คAลายจากDเธอ Bm G A * Gยืนยันด้วยใจAภักดิ์ รักแน่นหDนัก ไม่แปBmรผัน GรำพันเพลงAรัก เป็นDสื่อ D7GอนไมตรีตอบAรัก ฉันคงคDลาย ใจเศร้าBmหมอง Gด่วนเถิดBmคนดี ก่อนจะสายA7ไป ** รัDกแต่Bmเธอ G หลงรักเธAอจึงตDรมเศร้าหBmมอง GหวังเคียงคAรองรักเDดียวตลอBmดไป Gขอ Aจงเชื่อใDBm G รักจริงแAท้แน่นDอน Bm G A Instru:DBmGADBmGADBmGADBmGA( ซ้ำ *, ** )GรักจริงAแท้ แน่นDอน Bm G A Outro:DBmGADBmGA
ศิลปิน: ฟรีเบิร์ด | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง