คำตอบ คอร์ด – ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์

เพราะฉันต้องการให้เธอ กับตัวเขานั้นไม่เข้าใจ แยกกันไป ไม่คู่ควร ให้เธอ ปวดร้าว เธอเหงาเขาก็ไม่ห่วง มาหลอกลวง ให้รักกันเพียงชั่วคราว...
คอร์ดเพลง คำตอบ และ เนื้อร้อง คำตอบ ของ ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์ ::เพราะฉันต้องการให้เธอ กับตัวเขานั้นไม่เข้าใจ แยกกันไป ไม่คู่ควร ให้เธอ ปวดร้าว เ...
Standard Tuning / Capo Bar 3
คอร์ดและเนื้อร้อง คำตอบ ของ ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์
กี่ทีที่Cถาม ถามทำไม บอกไปแGล้วฉันไม่ยุ่งเกี่ยว เรื่องของเFธอเอง อย่าลังGเล เฝ้าคอยแต่ถCาม ถามเขาเป็นไง ว่าดีไGหมที่เขาได้คู่เธอ ขอร้อFงที เGธอ อย่าถามCฉันเลย อ่Dm7านใจเธอก็Gรู้ อยากให้Cฉันพูดว่าเขาดี อยากDm7ฟังคำ ๆ Gนี้ ว่าเขาดีCพอ เธDm7อรู้ไหมทำไGม ที่ตัวCฉันไม่เคยAmตอบ ก็กFลัวพูดไป มันคงไม่เหGมือนใจเธอ * (แม้) เพราะฉันต้องFการให้เธอ กับตัวCเขานั้นไม่เข้าใจ แFยกกันไป ไม่คู่Cควร ให้เFธอ ปวดร้าว เธอเหCงาเขาก็ไม่ห่วง Fมาหลอกลวง ให้รักกันเพียงชั่วคCราว ที่เธอCถาม ฉันมานาน จะบอกใGห้ถ้าเธอต้องการ เขานั้นFดีพอG สำหรับเธCInstru.:CGF GCอ่Dm7านใจเธอก็Gรู้ อยากให้Cฉันพูดว่าเขาดี อยDm7ากฟังคำ ๆ Gนี้ ว่าเขาดีCพอ คDm7ราวนี้ตั้งใจฟัGง ทีหลัCงจะEmได้ไม่ถAmามต่อ ว่าFเขาดีพอ ก็ขอให้Gรักกันนาน ๆ ( ซ้ำ *, * )ให้เธอเกลียดFเขา ให้เราCรักกัน
  • C
  • G
  • F
  • Dm7
  • Am
  • Em
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : คำตอบ - ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : เรียบเรียง : | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
กี่ทีที่ถาม ถามทำไม บอกไปแล้วฉันไม่ยุ่งเกี่ยว
เรื่องของเธอเอง อย่าลังเล
เฝ้าคอยแต่ถาม ถามเขาเป็นไง ว่าดีไหมที่เขาได้คู่เธอ 
ขอร้องที เธอ อย่าถามฉันเลย
อ่านใจเธอก็รู้ อยากให้ฉันพูดว่าเขาดี
อยากฟังคำ ๆ นี้ ว่าเขาดีพอ
เธอรู้ไหมทำไม ที่ตัวฉันไม่เคยตอบ
ก็กลัวพูดไป มันคงไม่เหมือนใจเธอ----------* (แม้) เพราะฉันต้องการให้เธอ
กับตัวเขานั้นไม่เข้าใจ แยกกันไป ไม่คู่ควร
ให้เธอ ปวดร้าว เธอเหงาเขาก็ไม่ห่วง
มาหลอกลวง ให้รักกันเพียงชั่วคราว----------ที่เธอถาม ฉันมานาน
จะบอกให้ถ้าเธอต้องการ เขานั้นดีพอ สำหรับเธอ ----------อ่านใจเธอก็รู้ อยากให้ฉันพูดว่าเขาดี
อยากฟังคำ ๆ นี้ ว่าเขาดีพอ
คราวนี้ตั้งใจฟัง ทีหลังจะได้ไม่ถามต่อ
ว่าเขาดีพอ ก็ขอให้รักกันนาน ๆ
(ซ้ำ *, *)
ให้เธอเกลียดเขา ให้เรารักกัน