คำตอบ คอร์ด - ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์

เพราะฉันต้องการให้เธอ กับตัวเขานั้นไม่เข้าใจ แยกกันไป ไม่คู่ควร ให้เธอ ปวดร้าว เธอเหงาเขาก็ไม่ห่วง มาหลอกลวง ให้รักกันเพียงชั่วคราว
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง คำตอบ และเนื้อร้อง คำตอบ ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์ เนื้อร้อง::เพราะฉันต้องการให้เธอ กับตัวเขานั้นไม่เข้าใจ แยกกันไป ไม่คู่ควร ให้เธอ ปวดร้าว เ... คำตอบ คอร์ดง่าย ๆ, คำตอบ ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์ spotify 4sh mp3 joox, คำตอบ คอร์ด เปลี่ยน คีย์
Standard tuning / Capo fret 3 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด คำตอบ ของ ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์ คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
กี่ทีที่Cถาม ถามทำไม บอกไปแGล้วฉันไม่ยุ่งเกี่ยว
เรื่องของเFธอเอง อย่าลังGเล
เฝ้าคอยแต่ถCาม ถามเขาเป็นไง ว่าดีไGหมที่เขาได้คู่เธอ
ขอร้อFงที เGธอ อย่าถามCฉันเลย
อ่Dm7านใจเธอก็Gรู้ อยากให้Cฉันพูดว่าเขาดี
อยากDm7ฟังคำ ๆ Gนี้ ว่าเขาดีCพอ
เธDm7อรู้ไหมทำไGม ที่ตัวCฉันไม่เคยAmตอบ
ก็กFลัวพูดไป มันคงไม่เหGมือนใจเธอ----------* (แม้) เพราะฉันต้องFการให้เธอ
กับตัวCเขานั้นไม่เข้าใจ แFยกกันไป ไม่คู่Cควร
ให้เFธอ ปวดร้าว เธอเหCงาเขาก็ไม่ห่วง
Fมาหลอกลวง ให้รักกันเพียงชั่วคCราว----------ที่เธอCถาม ฉันมานาน
จะบอกใGห้ถ้าเธอต้องการ เขานั้นFดีพอG สำหรับเธC
Instru.:CGF  GCอ่Dm7านใจเธอก็Gรู้ อยากให้Cฉันพูดว่าเขาดี
อยDm7ากฟังคำ ๆ Gนี้ ว่าเขาดีCพอ
Dm7ราวนี้ตั้งใจฟัGง ทีหลัCงจะEmได้ไม่ถAmามต่อ
ว่าFเขาดีพอ ก็ขอให้Gรักกันนาน ๆ
( ซ้ำ *, * )ให้เธอเกลียดFเขา ให้เราCรักกัน
รูปแบบการจับคอร์ดกีต้าร์
  • AmChord key_a
  • CChord key_c
  • Dm7Chord key_d
  • EmChord key_e
  • FChord key_f
  • GChord key_g
ดูคอร์ดเพิ่มเติม หรือ การจับคอร์ดในรูปแบบอื่น ได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: คำตอบ - ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์

ศิลปิน ป้าง นครินทร์ กิ่งศักดิ์ | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
กี่ทีที่ถาม ถามทำไม บอกไปแล้วฉันไม่ยุ่งเกี่ยว
เรื่องของเธอเอง อย่าลังเล
เฝ้าคอยแต่ถาม ถามเขาเป็นไง ว่าดีไหมที่เขาได้คู่เธอ
ขอร้องทีเธอ อย่าถามฉันเลย
อ่านใจเธอก็รู้ อยากให้ฉันพูดว่าเขาดี
อยากฟังคำ ๆ นี้ ว่าเขาดีพอ
เธอรู้ไหมทำไม ที่ตัวฉันไม่เคยตอบ
ก็กลัวพูดไป มันคงไม่เหมือนใจเธอ----------* (แม้) เพราะฉันต้องการให้เธอ
กับตัวเขานั้นไม่เข้าใจ แยกกันไป ไม่คู่ควร
ให้เธอ ปวดร้าว เธอเหงาเขาก็ไม่ห่วง
มาหลอกลวง ให้รักกันเพียงชั่วคราว----------ที่เธอถาม ฉันมานาน
จะบอกให้ถ้าเธอต้องการ เขานั้นดีพอ สำหรับเธอ----------อ่านใจเธอก็รู้ อยากให้ฉันพูดว่าเขาดี
อยากฟังคำ ๆ นี้ ว่าเขาดีพอ
คราวนี้ตั้งใจฟัง ทีหลังจะได้ไม่ถามต่อ
ว่าเขาดีพอ ก็ขอให้รักกันนาน ๆ----------(ซ้ำ *,*) ----------ให้เธอเกลียดเขา ให้เรารักกัน