คำถาม คอร์ด – นิชาภา โพธิ์งาม

คำถามที่ใครต่างคนหาความหมาย ที่แท้ของคำว่า ความรัก และฉันก็เป็นหนึ่งคนนั้นอยากถาม และคอยจะได้เจอ คนรัก * และในวันนี้ที่ฉันนั้นได้พบเธอ ก็รู้สึกว่ารัก แต่ให้ความหมายไม่ได้ ก็ไม่รู้ ไม่...
คอร์ดเพลง คำถาม และ เนื้อร้อง คำถาม ของ นิชาภา โพธิ์งาม ::<strong>คำถาม</strong>ที่ใครต่างคนหาความหมาย ที่แท้ของคำว่า ความรัก และฉันก็เป็น...

เนื้อร้อง: คำถาม - นิชาภา โพธิ์งาม

ศิลปิน: นิชาภา โพธิ์งาม | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง

คำถามที่ใครต่างคนหาความหมาย ที่แท้ของคำว่า ความรัก และฉันก็เป็นหนึ่งคนนั้นอยากถาม และคอยจะได้เจอ คนรัก * และในวันนี้ที่ฉันนั้นได้พบเธอ ก็รู้สึกว่ารัก แต่ให้ความหมายไม่ได้ ก็ไม่รู้ ไม่รู้ว่าจะนิยามอย่างไร ** ก็ความรัก มันเป็นข้อความลึก ๆของใจ ถ้าถามว่าหน้าตาเป็นแบบไหน ฉันคิดว่าคงหน้าตาเหมือนเธอ ก็ความรัก เป็นสิ่งที่ทำให้ฉันยิ้มได้ ให้ฉันได้มีความสุข ไม่ว่าอยู่ไหน เธอรู้ไหม ทุกครั้งที่ใกล้เธอเป็นแบบนี้ (ซ้ำ *,**,**)

ขยายกรอบเนื้อร้อง