คำบางคำจากคนบางคน คอร์ด – เอิร์น เดอะสตาร์

อยาก อยาก อยากฟังคำคำนั้น เมื่อไรล่ะเมื่อไหร่ อาสาสมัครใจ ใช่เธอใช่เธอไหมหนอ เธอไม่พูดอะไร หัวใจก็ฝ่อฝ่อ รอ รอ รอ รอ รอ อยากรู้จะพูดเมื่อไร อยากฟังคำคำนั้น นิดนึงอ่ะนิดหน...
Tuning Down ½ to Eb
คอร์ดเพลง คำบางคำจากคนบางคน และ เนื้อร้อง คำบางคำจากคนบางคน ของ เอิร์น เดอะสตาร์ ::อยาก อยาก อยากฟังคำคำนั้น เมื่อไรล่ะเมื่อไหร่ อาสาสมัครใจ ใช่เธอใช่เธอไหมหนอ เธอ...
Standard Tuning / Capo Bar 1
คอร์ดและเนื้อร้อง คำบางคำจากคนบางคน ของ เอิร์น เดอะสตาร์
Tuning Down ½ to Eb
Intro:Am(4 Times)คนบาAmงคนเข้ามาพูดคำบางคำ ฟังซ้ำซ้ำไม่เห็นจะซึ้งอะไร. ตาDmจ้องมา ใจไม่ได้จ้องไป คนไEmม่ใช่ ไม่เอา ไม่เอา คำบAmางคำต้องมาจากคนบางคน คำโดนโดน ก็แค่กระซิบเบาเบา. ฟังนิดเDmดียวเก็บไปฝันยาวยาว โอยโอยEmโอ๊ย ป่านนี้ยังเฝ้าแAmต่รอ Emโอยโอ๊ยDmโอยโอย ป่าEmนนี้ยังเGฝ้าแต่Amรอ * อยาก อยาก Amอยากฟังคำคำนั้น เมื่อEmไรล่ะเมื่อไหร่ Dmอาสาสมัครใจ ใช่เGธอใช่เธอไหมหนอ Amเธอไม่พูดอะไร หัEmวใจก็ฝ่อฝ่อ รDmอ รอ รอ รอEm รอ อยากAmรู้จะพูดเมื่อไร Amอยากฟังคำคำนั้น นิดEmนึงอ่ะนิดหนึ่ง Dmก็เขาว่ามันซึ้ง จาGกหูไปถึงหัวใจ Amอย่าให้รอคำนั้น นานEmนานจนหน่ายหน่าย เมื่Dmอไหร่ล่ะเมื่Emอไร วันAmไหนถึงจะได้ฟัง**Em รอแค่คำหDmนึ่ง วันไGหนถึงจะไAmด้ฟัง คนบางAmคนเหมือนจะพูดคำบางคำ มางึมงำ ไม่เอาอ่ะ พูดดังดัง. มาDmซิมา อย่าละล้าละลัง อยากฟัEmงมั่ง น่านะ ครั้งเดียวก็Amพอ EmมาพูดใDmห้ฟัง ว่าEmรักคำเGดียวก็Amพอ ( ซ้ำ *, ** )Instru:AmAmAmAmDmDmEmAmEmDm Em GAm( ซ้ำ *, *, ** )Emรักแค่คำDmเดียว วันGไหนถึงจะไAmด้ฟัง
  • Am
  • Dm
  • Em
  • G
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : คำบางคำจากคนบางคน - เอิร์น เดอะสตาร์

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : วรัชยา พรหมสถิต | ทำนอง : สุรพันธ์ จำลองกุล | เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
คนบางคนเข้ามาพูดคำบางคำ 
ฟังซ้ำซ้ำไม่เห็นจะซึ้งอะไร
ตาจ้องมา ใจไม่ได้จ้องไป คนไม่ใช่ ไม่เอา ไม่เอา
คำบางคำต้องมาจากคนบางคน
คำโดนโดน ก็แค่กระซิบเบาเบา
ฟังนิดเดียวเก็บไปฝันยาวยาว
โอยโอยโอ๊ย ป่านนี้ยังเฝ้าแต่รอ 
โอยโอ๊ยโอยโอย ป่านนี้ยังเฝ้าแต่รอ ----------* อยาก อยาก อยากฟังคำคำนั้น
เมื่อไรล่ะเมื่อไหร่ อาสาสมัครใจ ใช่เธอใช่เธอไหมหนอ
เธอไม่พูดอะไร หัวใจก็ฝ่อฝ่อ
รอ รอ รอ รอ รอ อยากรู้จะพูดเมื่อไร
อยากฟังคำคำนั้น นิดนึงอ่ะนิดหนึ่ง
ก็เขาว่ามันซึ้ง จากหูไปถึงหัวใจ
อย่าให้รอคำนั้น นานนานจนหน่ายหน่าย
เมื่อไหร่ล่ะเมื่อไร วันไหนถึงจะได้ฟัง----------** รอแค่คำหนึ่ง วันไหนถึงจะได้ฟัง----------คนบางคนเหมือนจะพูดคำบางคำ
มางึมงำ ไม่เอาอ่ะ พูดดังดัง
มาซิมา อย่าละล้าละลัง อยากฟังมั่ง น่านะ 
ครั้งเดียวก็พอ มาพูดให้ฟัง ว่ารักคำเดียวก็พอ 
(ซ้ำ *, **)...ดนตรี...(ซ้ *, *, **)
รักแค่คำเดียว วันไหนถึงจะได้ฟัง