คำปลอบโยน คอร์ด – Q

หากหมดรักก็จากไป ปล่อยไว้ยิ่งปวดใจ ถ้าทั้งใจมีเขาอยู่ ไม่ต้องหาคำปลอบโยน สุดท้ายเธอก็ไป คำลาคำเดียวก็พอ ไม่ต้องมายื้ออีกแล้ว หมดใจก็ไปเถอะเธอ...
Tuning Down ½ to Eb
คอร์ดเพลง คำปลอบโยน และ เนื้อร้อง คำปลอบโยน ของ Q ::หากหมดรักก็จากไป ปล่อยไว้ยิ่งปวดใจ ถ้าทั้งใจมีเขาอยู่ ไม่ต้องหาคำปลอบโยน สุดท้าย...
Standard Tuning / Capo Bar 1
คอร์ดและเนื้อร้อง คำปลอบโยน ของ Q
Tuning Down ½ to Eb
Intro:CFCFAmอึดอัดใจEmไหม ที่ยังFทนยังทำว่าCรักกัน Am แกล้งเป็นว่าEmรักฉัน ทั้งที่ใFจเธอมีแต่Gเขา Am ตั้งแต่วันEmนั้น วันที่เFธอกับเขาได้Cพบกัน Am เรื่องจริงหรือคEmวามฝัน เธอเปลี่ยนไFปได้ถึงเพียงGนี้ *Em ความรักที่Amเคยหวาน กับสองEmเราวันนี้มันAmจืดจาง อึดอัดFใจ เธอก็Gไปกับเขาได้เลยอย่าฝืน ** หากหมดCรักก็จากไป ปล่อยไFว้ยิ่งปวดใจ ถ้าCทั้งใจGมีเขาFอยู่ ไม่ต้องCหาคำปลอบโยน สุดท้Fายเธอก็ไป คำCลาคำเดีGยวก็Fพอ ไม่Amต้องมายื้ออีกแGล้ว หมดใFจก็ไปเถอะGเธอ(C) Instru.:CFCFAmอย่ามาปEmลอบฉันไม่กี่Fวันใจฉันก็Cลืมเธอ Am ลืมเธอได้เEmสมอ เจ็บแค่Fนี้คงไม่ถึงGตาย Am จบเพียงเEmท่านี้ สิ่งดีF ๆ ที่เคยฝันร่Cวมกัน Am ไปอยู่กับEmคนนั้น คนที่เFธอสบายทั้งGกายและใจ ( ซ้ำ *, ** )Instru:CFC GF(2 Times)G( ซ้ำ ** )
  • Am
  • Em
  • F
  • C
  • G
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : คำปลอบโยน - Q

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง/ทำนอง : ชลดรงค์ ธาราพรรค์
อึดอัดใจไหม ที่ยังทนยังทำว่ารักกัน
 แกล้งเป็นว่ารักฉัน ทั้งที่ใจเธอมีแต่เขา
 ตั้งแต่วันนั้น วันที่เธอกับเขาได้พบกัน
 เรื่องจริงหรือความฝัน เธอเปลี่ยนไปได้ถึงเพียงนี้----------* ความรักที่เคยหวาน กับสองเราวันนี้มันจืดจาง
อึดอัดใจ เธอก็ไปกับเขาได้เลยอย่าฝืน----------** หากหมดรักก็จากไป ปล่อยไว้ยิ่งปวดใจ
ถ้าทั้งใจมีเขาอยู่ ไม่ต้องหาคำปลอบโยน
สุดท้ายเธอก็ไป คำลาคำเดียวก็พอ
ไม่ต้องมายื้ออีกแล้ว หมดใจก็ไปเถอะเธอ ----------อย่ามาปลอบฉันไม่กี่วันใจฉันก็ลืมเธอ
 ลืมเธอได้เสมอ เจ็บแค่นี้คงไม่ถึงตาย
 จบเพียงเท่านี้ สิ่งดี ๆ ที่เคยฝันร่วมกัน
 ไปอยู่กับคนนั้น คนที่เธอสบายทั้งกายและใจ 
(ซ้ำ *, **)...ดนตรี...(ซ้ **)