คำยินดี คอร์ด - Klear

ขอให้ความรัก ดียิ่งกว่าที่ฝัน ไม่มีเปลี่ยนผันรักกันหมดหัวใจ ขอให้เธอนั้นได้คู่เคียงกันตลอดไป ถึงแม้ฉันยังไม่เปลี่ยนใจ และรักได้เพียงแต่เธออยู่เหมือนเดิม
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง คำยินดี และเนื้อร้อง คำยินดี Klear เนื้อร้อง::ขอให้ความรัก ดียิ่งกว่าที่ฝัน ไม่มีเปลี่ยนผันรักกันหมดหัวใจ ขอให้เธอนั้นได้คู่เค... คอร์ด เพลง คำยินดี Klear, คอร์ด คำยินดี, คำยินดี คอร์ด เปลี่ยน คีย์
Standard tuning / Capo fret 1 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด คำยินดี ของ Klear คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
Intro:EbBbsus2EbBbsus2Ebฉันมายินดีให้กับBbsus2รักที่สดใส
Eb ยินดีที่เธอได้พBbsus2บเจอ คนDsus4ที่ดี
Dนที่ควรคู่GmรักของเFธอ คนที่เCข้ากันมากกว่าFฉัน
Ebsus2ฉันหวังจะยืนที่ตรงBbsus2นั้น ข้าง ๆ เธอ
Ebsus2ได้เดินร่วมทางกันเหมือนBbsus2เดิม
แต่Dsus4ก็รู้ Dน่าเสียใจเมื่อGmมันสายเFกิน ไม่มีแCmล้วที่เคยรักFกัน----------ในEbmaj7วันนี้ มีเDmพียงถ้อยคำส่งท้าย ลาก่อEbmaj7นรักที่เคยงBbsus2ดงาม
ไม่โCmกรธเคืองเธอเลย มีDmแค่คำยินดี
และEbคำอวยพรจากฉันให้เFธอ----------ขอให้ความBbรักมีแต่ความสุขDmใจ
ไม่ว่าสิ่งไGmหนเข้ากันหมดทุกอDmย่าง
ขอให้ควาEbmaj7มรัก เขาและเธอไม่มีDmจืดจาง
มีเขาเคียงCmข้างไม่มีความทุกข์Fใด
ขอให้ความBbรัก ดียิ่งกว่าที่Dmฝัน
ไม่Dมีเปลี่ยนGmผันรักกันหมดหัDmวใจ
ขอFmให้ เBbธอ Ebmaj7นั้นได้คู่เคียงกันตDmลอดไป
ถึงแม้ฉันCยังไม่เปลี่ยนใจ
และCmรักได้เพียงแต่เFธออยู่เหมือนเดิม
Instru.:Ebsus2Bbsus2(2 Times)Ebsus2ซ่อนน้ำตาไว้ใต้รอยBbsus2ยิ้มที่ให้ไป
Ebsus2ไม่มีใครรู้ความเป็Bbsus2นจริง ว่าฉัDsus4นฝืน
Dก็บเรื่องความGmรู้สึกทุกFสิ่ง กดมันCmไว้จนใFจปวดร้Bbาว F
Instru:BbDmGmDmEbmaj7DmCmFขอให้ความBbรักดียิ่งกว่าที่Dmฝัน
ขอให้คนGmนั้นดีกว่าฉันทุกอDmย่าง ให้เขาคEbmaj7อยรัก
คอยดูแลและอยู่เDmคียงข้าง แบบที่ฉันCmเองไม่เคยทำให้เธF
ขอให้คาดหBbวังแล้วไม่ต้องผิดDmพลั้ง
ไม่เหDมือนความGmหลังที่เธอเคยพบDmเจอ
ขอFmให้ คBbราว Ebmaj7นี้ได้อย่างใจเธออยู่เDmสมอ
ถึงแม้ฉันCยังมีแต่เธอ และCmรักได้เพียงแต่เFธออยู่เหมือนเดิม
Instru:BbDm DGmDmขอFmให้ Bbเธอ Ebmaj7นั้นได้คู่เคียงกันตDmลอดไป
ถึงแม้ฉันCยังไม่เปลี่ยนใจ
และCmรักได้เพียงแต่เFธออยู่เหมือนเดิม
Outro:Ebsus2Bbsus2Ebsus2Bbsus2
คอร์ดเริ่มต้น
  • Bb or A#Chord key_bb
  • Bbsus2 or A#Chord key_bb
  • CChord key_c
  • CmChord key_c
  • DChord key_d
  • DmChord key_d
  • Dsus4Chord key_d
  • Eb or D#Chord key_eb
  • Ebmaj7 or D#Chord key_eb
ดูคอร์ดเพิ่มเติมได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: คำยินดี - Klear

เนื้อร้อง : รัณนภันต์ ยั่งยืนพูนชัย, คียาภัทร โพธิ์วงศ์ไพรเลิศ | ทำนอง : ดนัย ธงสินธุศักดิ์ | เรียบเรียง : Klear, ดนัย ธงสินธุศักดิ์
ฉันมายินดีให้กับรักที่สดใส
ยินดีที่เธอได้พบเจอ คนที่ดี
คนที่ควรคู่รักของเธอ คนที่เข้ากันมากกว่าฉัน
ฉันหวังจะยืนที่ตรงนั้น ข้าง ๆ เธอ
ได้เดินร่วมทางกันเหมือนเดิม
แต่ก็รู้ น่าเสียใจเมื่อมันสายเกิน ไม่มีแล้วที่เคยรักกัน----------ในวันนี้ มีเพียงถ้อยคำส่งท้าย
ลาก่อนรักที่เคยงดงาม
ไม่โกรธเคืองเธอเลย มีแค่คำยินดี
และคำอวยพรจากฉันให้เธอ----------ขอให้ความรักมีแต่ความสุขใจ
ไม่ว่าสิ่งไหนเข้ากันหมดทุกอย่าง
ขอให้ความรัก เขาและเธอไม่มีจืดจาง
มีเขาเคียงข้างไม่มีความทุกข์ใด
ขอให้ความรัก ดียิ่งกว่าที่ฝัน
ไม่มีเปลี่ยนผันรักกันหมดหัวใจ
ขอให้เธอนั้นได้คู่เคียงกันตลอดไป
ถึงแม้ฉันยังไม่เปลี่ยนใจ
และรักได้เพียงแต่เธออยู่เหมือนเดิม----------ซ่อนน้ำตาไว้ใต้รอยยิ้มที่ให้ไป
ไม่มีใครรู้ความเป็นจริง ว่าฉันฝืน
เก็บเรื่องความรู้สึกทุกสิ่ง กดมันไว้จนใจปวดร้าว----------ขอให้ความรักดียิ่งกว่าที่ฝัน
ขอให้คนนั้นดีกว่าฉันทุกอย่าง ให้เขาคอยรัก
คอยดูแลและอยู่เคียงข้าง
แบบที่ฉันเองไม่เคยทำให้เธอ
ขอให้คาดหวังแล้วไม่ต้องผิดพลั้ง
ไม่เหมือนความหลังที่เธอเคยพบเจอ
ขอให้คราวนี้ได้อย่างใจเธออยู่เสมอ
ถึงแม้ฉันยังมีแต่เธอ
และรักได้เพียงแต่เธออยู่เหมือนเดิม----------ขอให้เธอนั้นได้คู่เคียงกันตลอดไป
ถึงแม้ฉันยังไม่เปลี่ยนใจ
และรักได้เพียงแต่เธออยู่เหมือนเดิม