คิดก่อนทิ้ง คอร์ด - ASOG

ถึงฉันไม่ใช่คนดี แต่คนคนนี้ก็ไม่ใช่คนเลว อยากไปขอให้บอก แค่บอก จะไม่ขวางทาง เธอก็ไม่ใช่คนเลว แต่ทำอย่างนี้ก็ไม่ใช่คนดี อยู่กันมาเท่าไร คนใหม่ทำไมเข้ามา คิด คิดดีดีก่อนทิ้ง ใครที่เธอต้องรักจริง ใครควรจ...
คอร์ดเพลง คิดก่อนทิ้ง และเนื้อร้อง คิดก่อนทิ้ง ASOG เนื้อร้อง::ถึงฉันไม่ใช่คนดี แต่คนคนนี้ก็ไม่ใช่คนเลว อยากไปขอให้บอก แค่บอก จะไม่ขวางทาง เธอก...

เนื้อเพลง: คิดก่อนทิ้ง - ASOG

ศิลปิน ASOG | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ถึงฉันไม่ใช่คนดี แต่คนคนนี้ก็ไม่ใช่คนเลว อยากไปขอให้บอก แค่บอก จะไม่ขวางทาง เธอก็ไม่ใช่คนเลว แต่ทำอย่างนี้ก็ไม่ใช่คนดี อยู่กันมาเท่าไร คนใหม่ทำไมเข้ามา คิด คิดดีดีก่อนทิ้ง ใครที่เธอต้องรักจริง ใครควรจะทิ้งมันไป ก็คิดดูเถอะลอง คิด คิดดีดีก่อนไป คิดแล้วทิ้งฉันก็ไม่ติดใจ ยอมให้เธอได้รักกันเลย ไปรักไกลไกลแล้วกัน รักเธอเหมือนที่เป็นมา ถ้าเธอไม่รักมันก็ต้องเป็นไป หมดใจก็ไม่ผิด ไม่ติดก็พอเข้าใจ เป็นไงให้มันเป็นไป อยากรักอีกไหมเหมือนที่เคยเป็นมา ให้เธอไปว่ามา คิดมาจนเธอมั่นใจ คิด คิดดีดีก่อนทิ้ง ใครที่เธอต้องรักจริง ใครควรจะทิ้งมันไป ก็คิดดูเถอะลอง คิด คิดดีดีก่อนไป คิดแล้วทิ้งฉันก็ไม่ติดใจ ยอมให้เธอได้รักกันเลย ไปรักไกลไกลแล้วกัน คิด คิดดีดีก่อนทิ้ง ใครที่เธอต้องรักจริง ใครควรจะทิ้งมันไป ก็คิดดูเถอะลอง คิด คิดดีดีก่อนไป คิดแล้วทิ้งฉันก็ไม่ติดใจ ยอมให้เธอได้รักกันเลย ไปรักไกลไกลแล้วกัน