คิดถึงบ้านเกิด คอร์ด – สังข์ทอง สีใส

วัดโพธาราม ยังจำมองเห็น ตอนเด็กวิ่งเล่น ร่มเย็นวิ่งเล่นที่นั่น หลวงปู่คุ้มครอง ได้เป็นสังข์ทองเมืองสุพรรณ อยากไปกราบท่าน ไปกราบรูปปั้นอีกที...
คอร์ดเพลง คิดถึงบ้านเกิด และ เนื้อร้อง คิดถึงบ้านเกิด ของ สังข์ทอง สีใส ::วัดโพธาราม ยังจำมองเห็น ตอนเด็กวิ่งเล่น ร่มเย็นวิ่งเล่นที่นั่น หลวงปู่คุ้มครอง ไ...
คอร์ดเพลง คิดถึงบ้านเกิด และ เนื้อร้อง คิดถึงบ้านเกิด ของ สังข์ทอง สีใส ::วัดโพธาราม ยังจำมองเห็น ตอนเด็กวิ่งเล่น ร่มเย็นวิ่งเล่นที่นั่น หลวงปู่คุ้มครอง ไ...
Intro:C(4 Times)CCAmDmGGAmCCสายลมโบกAmพริ้ว โบกพริ้ว พัดปลิงละCล่อง คิดถึงอู่Gทอง ที่เคยEmนอน หัวใจใหAmวหวั่น จากมาหลายCปี จากที่จังหวัดสุAmพรรณ จรเข้สามพัน ถิ่นนั้น ฉันเคยอDmยู่มา Em ดินแดนถิ่Amนนี้ ถิ่นนี้ มิมีต้อยCต่ำ วัดโพธาGราม ยังEmจำสวยงามAmสง่า หลวงปู่เปี้ยนCดี เป็นที่สักการะAmบูชา รู้จักกันทั่วหน้า หากว่าใครไปจรGเข้สามCพัน * วัดโพธาAmราม ยังจำมองCเห็น ตอนเด็กวิ่Amงเล่น ร่Dmมเย็นวิ่งEmเล่นที่Amนั่น หลวงปู่คุ้มCครอง ไDmด้เป็นสังข์EmทองเมืองสุพAmรรณ อยากไปกราบท่าน ไปกราบรูปปั้นDmอีกที Em** ขอพรอีAmกครั้ง ให้โด่งดัง เหมือนเมื่อครั้Cงก่อน หลวงปู่ช่วยGวอน ขอEmพรให้ดังอีกAmที ช่วยเศกคาCถา ให้แฟนเมตตาAmปราณี หลวงปู่ช่วยที ช่วยที ศิษย์วัดGโพธารCาม Instru:C(4 Times)CCAmDmGGAmCC( ซ้ำ *,** )
ศิลปิน: สังข์ทอง สีใส | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง