คิดถึงพี่ไหม คอร์ด – ไท ธนาวุฒิ

คิดถึงพี่หน่อยนะกลอยใจเจ้า พี่ตรมพี่เหงา เพราะคิดถึงเจ้าเชื่อไหม ฝากใจกับจันทร์ ฝากฝันกับดาว ทุกคราวก็ได้ เราต่างสุขใจเมื่อคิดถึงกัน...
คอร์ดเพลง คิดถึงพี่ไหม และ เนื้อร้อง คิดถึงพี่ไหม ของ ไท ธนาวุฒิ ::คิดถึงพี่หน่อยนะกลอยใจเจ้า พี่ตรมพี่เหงา เพราะคิดถึงเจ้าเชื่อไหม ฝากใจกับจันทร์ ...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง คิดถึงพี่ไหม ของ ไท ธนาวุฒิ
Intro:Em DC DGEmAm DG DGคิดถึงพี่หน่อยนะกลอยใEmจพี่ ห่างDกัน อย่างCนี้ น้องคิดถึงDพี่ บ้างไGหม Em อย่าลืมอย่าEลืม อย่าลืมสัAmจจา สัญญาที่ให้ C ว่าตัวห่างไกล หัวใจDชิดกัCD G คิดถึงพี่ก่อนน้องนอนก็Emได้ เมื่อยDามหลับไCหล น้องเจ้าจะDได้นอนGฝัน Em ข้างขึ้นเมื่อใEดแก้วใจโปรดAmมอง แสงของนวลจันทร์ C เราสบตาDกันในแสงเรื่GอเรืCmอง D G * คืนไEmหนข้างแAmรม ฟ้าแซมดาEmรา น้องจงมองDหาดาวประจำเมืGอง Em ทุกคืนเราDจ้องดูเดือนEmดาว ทุกคราวเราEฝัน เห็นกันเนือAmง ๆ เห็นสุดมุมเมืองไDม่ไกCD G ** คิดถึงพี่หน่อยนะกลอยใEmจเจ้า พี่Dตรมพี่เหCงา เพราะคิดDถึงเจ้าเGชื่อไหม Em ฝากใจกับจันEทร์ ฝากฝันกับAmดาว ทุกคราวก็ได้ C เราต่างสุขDใจเมื่อคิดถึงGกัน (Cm D G) Instru:Em DC DGEm EAmC DG Cm DG( ซ้ำ *, ** )
  • Em
  • D
  • C
  • G
  • E
  • Am
  • Cm
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : คิดถึงพี่ไหม - ไท ธนาวุฒิ

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง/ทำนอง : พยงค์ มุกดา
คิดถึงพี่หน่อยนะกลอยใจพี่
ห่างกัน อย่างนี้ น้องคิดถึงพี่ บ้างไหม
 อย่าลืมอย่าลืม อย่าลืมสัจจา
สัญญาที่ให้ ว่าตัวห่างไกล หัวใจชิดกัน ----------คิดถึงพี่ก่อนน้องนอนก็ได้ 
เมื่อยามหลับไหล น้องเจ้าจะได้นอนฝัน
 ข้างขึ้นเมื่อใดแก้วใจโปรดมอง
แสงของนวลจันทร์ 
เราสบตากันในแสงเรื่อเรือง ----------* คืนไหนข้างแรม ฟ้าแซมดารา 
น้องจงมองหาดาวประจำเมือง
 ทุกคืนเราจ้องดูเดือนดาว ทุกคราวเราฝัน
เห็นกันเนือง ๆ เห็นสุดมุมเมืองไม่ไกล ----------** คิดถึงพี่หน่อยนะกลอยใจเจ้า
พี่ตรมพี่เหงา เพราะคิดถึงเจ้าเชื่อไหม
 ฝากใจกับจันทร์ ฝากฝันกับดาว
ทุกคราวก็ได้ เราต่างสุขใจเมื่อคิดถึงกัน 
(ซ้ำ *, **)