คิดถึง คอร์ด – ไท ธนาวุฒิ

ก็เฝ้าแต่ฝันถึงวันของเราข้างหน้า ไม่นานหรอกหนา จะกลับไปพบเจอเธอ กลางแสงไฟในคืนสับสน คนนั่งล้างน้ำตาไหลเอ่อ คิดถึงเธอคิดถึงใจจะขาด...
คอร์ดเพลง คิดถึง และ เนื้อร้อง คิดถึง ของ ไท ธนาวุฒิ ::ก็เฝ้าแต่ฝันถึงวันของเราข้างหน้า ไม่นานหรอกหนา จะกลับไปพบเจอเธอ กลางแสงไฟในคืนสั...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง คิดถึง ของ ไท ธนาวุฒิ
ดึกแEล้วจะนอนก็นอนไม่หAลับ เฝ้าEนับ เร่งวันและเวBลา คิดถึงAคนไกล นานแล้วไม่เห็นหEน้า คิดถึงF#mแววตา คิดถึงรักจริงBใจ พรุ่Eงนี้ชีวิตยังต้องAสู้ ไม่Eรู้จะเหนื่อยจะหล้าเพียงBใด แต่ฝันต้องเป็Aนจริง ฉันต้องทำให้ไEด้ เพราะรู้ว่F#mาทำเพื่อใคร คนBนั้นที่รอฉันอEยู่ * ก็เฝ้าแต่AฝันถึงBวันของเราข้างหEน้า ไม่นานหรอกAหนา จะกBลับไปพบเจอEเธอ กลางแสงไDฟในคืนสัF#mบสน G#mคนนั่งล้างน้ำC#mตาไหลเอ่อ AคิดถึงเธอคิดBถึงใจจะขEาด (B) Instru.:EAEBAEF#m BEพรุ่งEนี้ชีวิตยังต้องAสู้ ไม่Eรู้จะเหนื่อยจะหล้าเพียงBใด แต่ฝันต้องเป็Aนจริง ฉันต้องทำให้Eได้ เพราะรู้ว่F#mาทำเพื่อใคร คนBนั้นที่รอฉันอEยู่ ( ซ้ำ *, * )AคิดถึงเธอBคิดถึงใจจะEขาด Outro:E Esus4E Esus4E
  • E
  • A
  • B
  • F#m or Gb
  • D
  • C#m or Db
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : คิดถึง - ไท ธนาวุฒิ

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง : เครื่องจักรสีขาว | ทำนอง/เรียบเรียง : เทียนชัย เกียรติปรุงเวช
ดึกแล้วจะนอนก็นอนไม่หลับ
เฝ้านับ เร่งวันและเวลา
คิดถึงคนไกล นานแล้วไม่เห็นหน้า
คิดถึงแววตา คิดถึงรักจริงใจ----------พรุ่งนี้ชีวิตยังต้องสู้ ไม่รู้จะเหนื่อยจะหล้าเพียงใด
แต่ฝันต้องเป็นจริง ฉันต้องทำให้ได้
เพราะรู้ว่าทำเพื่อใคร คนนั้นที่รอฉันอยู่----------* ก็เฝ้าแต่ฝันถึงวันของเราข้างหน้า
ไม่นานหรอกหนา จะกลับไปพบเจอเธอ
กลางแสงไฟในคืนสับสน คนนั่งล้างน้ำตาไหลเอ่อ
คิดถึงเธอคิดถึงใจจะขาด ----------พรุ่งนี้ชีวิตยังต้องสู้ ไม่รู้จะเหนื่อยจะหล้าเพียงใด
แต่ฝันต้องเป็นจริง ฉันต้องทำให้ได้
เพราะรู้ว่าทำเพื่อใคร คนนั้นที่รอฉันอยู่ 
(ซ้ำ *, *)
คิดถึงเธอคิดถึงใจจะขาด