คิดถึง คอร์ด - ไท ธนาวุฒิ

ก็เฝ้าแต่ฝันถึงวันของเราข้างหน้า ไม่นานหรอกหนา จะกลับไปพบเจอเธอ กลางแสงไฟในคืนสับสน คนนั่งล้างน้ำตาไหลเอ่อ คิดถึงเธอคิดถึงใจจะขาด
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง คิดถึง และเนื้อร้อง คิดถึง ไท ธนาวุฒิ เนื้อร้อง::ก็เฝ้าแต่ฝันถึงวันของเราข้างหน้า ไม่นานหรอกหนา จะกลับไปพบเจอเธอ กลางแสงไฟในคืนสั... คอร์ดเพลงของ ไท ธนาวุฒิ, คอร์ด คิดถึง, คิดถึง คอร์ด เปลี่ยน คีย์
Standard tuning / Capo fret 2 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด คิดถึง ของ ไท ธนาวุฒิ คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
ดึกแEล้วจะนอนก็นอนไม่หAลับ
เฝ้าEนับ เร่งวันและเวBลา
คิดถึงAคนไกล นานแล้วไม่เห็นหEน้า
คิดถึงF#mแววตา คิดถึงรักจริงBใจ----------พรุ่Eงนี้ชีวิตยังต้องAสู้ ไม่Eรู้จะเหนื่อยจะหล้าเพียงBใด
แต่ฝันต้องเป็Aนจริง ฉันต้องทำให้ไEด้
เพราะรู้ว่F#mาทำเพื่อใคร คนBนั้นที่รอฉันอEยู่----------* ก็เฝ้าแต่AฝันถึงBวันของเราข้างหEน้า
ไม่นานหรอกAหนา จะกBลับไปพบเจอEเธอ
กลางแสงไDฟในคืนสัF#mบสน G#mคนนั่งล้างน้ำC#mตาไหลเอ่อ
AคิดถึงเธอคิดBถึงใจจะขEาด (B)
Instru.:EAEBAEF#m  BEพรุ่งEนี้ชีวิตยังต้องAสู้  ไม่Eรู้จะเหนื่อยจะหล้าเพียงBใด
แต่ฝันต้องเป็Aนจริง ฉันต้องทำให้Eได้
เพราะรู้ว่F#mาทำเพื่อใคร คนBนั้นที่รอฉันอEยู่
( ซ้ำ *, * )AคิดถึงเธอBคิดถึงใจจะEขาด
Outro:E Esus4E Esus4E
รูปแบบการจับคอร์ดกีต้าร์
  • AChord key_a
  • Abm or G#mChord key_ab
  • BChord key_b
  • C#mChord key_c_sharp
  • DChord key_d
  • EChord key_e
  • F#mChord key_f_sharp
ดูคอร์ดเพิ่มเติม หรือ การจับคอร์ดในรูปแบบอื่น ได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: คิดถึง - ไท ธนาวุฒิ

คำร้อง : เครื่องจักรสีขาว | ทำนอง/เรียบเรียง : เทียนชัย เกียรติปรุงเวช
ดึกแล้วจะนอนก็นอนไม่หลับ
เฝ้านับ เร่งวันและเวลา
คิดถึงคนไกล นานแล้วไม่เห็นหน้า
คิดถึงแววตา คิดถึงรักจริงใจ----------* พรุ่งนี้ชีวิตยังต้องสู้ ไม่รู้จะเหนื่อยจะหล้าเพียงใด
แต่ฝันต้องเป็นจริง ฉันต้องทำให้ได้
เพราะรู้ว่าทำเพื่อใคร คนนั้นที่รอฉันอยู่----------** ก็เฝ้าแต่ฝันถึงวันของเราข้างหน้า
ไม่นานหรอกหนา จะกลับไปพบเจอเธอ
กลางแสงไฟในคืนสับสน คนนั่งล้างน้ำตาไหลเอ่อ
คิดถึงเธอคิดถึงใจจะขาด----------(ซ้ำ *, **, **) ----------คิดถึงเธอคิดถึงใจจะขาด