คิดถึง คอร์ด – ไท ธนาวุฒิ

ก็เฝ้าแต่ฝันถึงวันของเราข้างหน้า ไม่นานหรอกหนา จะกลับไปพบเจอเธอ กลางแสงไฟในคืนสับสน คนนั่งล้างน้ำตาไหลเอ่อ คิดถึงเธอคิดถึงใจจะขาด...
คอร์ดเพลง คิดถึง และ เนื้อร้อง คิดถึง ของ ไท ธนาวุฒิ ::ก็เฝ้าแต่ฝันถึงวันของเราข้างหน้า ไม่นานหรอกหนา จะกลับไปพบเจอเธอ กลางแสงไฟในคืนสั...
คอร์ดเพลง คิดถึง และ เนื้อร้อง คิดถึง ของ ไท ธนาวุฒิ ::ก็เฝ้าแต่ฝันถึงวันของเราข้างหน้า ไม่นานหรอกหนา จะกลับไปพบเจอเธอ กลางแสงไฟในคืนสั...
ดึกแEล้วจะนอนก็นอนไม่หAลับ เฝ้าEนับ เร่งวันและเวBลา คิดถึงAคนไกล นานแล้วไม่เห็นหEน้า คิดถึงF#mแววตา คิดถึงรักจริงBใจ พรุ่Eงนี้ชีวิตยังต้องAสู้ ไม่Eรู้จะเหนื่อยจะหล้าเพียงBใด แต่ฝันต้องเป็Aนจริง ฉันต้องทำให้ไEด้ เพราะรู้ว่F#mาทำเพื่อใคร คนBนั้นที่รอฉันอEยู่ * ก็เฝ้าแต่AฝันถึงBวันของเราข้างหEน้า ไม่นานหรอกAหนา จะกBลับไปพบเจอEเธอ กลางแสงไDฟในคืนสัF#mบสน G#mคนนั่งล้างน้ำC#mตาไหลเอ่อ AคิดถึงเธอคิดBถึงใจจะขEาด (B) Instru.:EAEBAEF#m BEพรุ่งEนี้ชีวิตยังต้องAสู้ ไม่Eรู้จะเหนื่อยจะหล้าเพียงBใด แต่ฝันต้องเป็Aนจริง ฉันต้องทำให้Eได้ เพราะรู้ว่F#mาทำเพื่อใคร คนBนั้นที่รอฉันอEยู่ ( ซ้ำ *, * )AคิดถึงเธอBคิดถึงใจจะEขาด Outro:E Esus4E Esus4E
คำร้อง : เครื่องจักรสีขาว | ทำนอง/เรียบเรียง : เทียนชัย เกียรติปรุงเวช