คืนนี้เมื่อปีกลาย คอร์ด – พุ่มพวง ดวงจันทร์

เคยเคล้าคลอกัน ชิงช้าสวรรค์ก็มี โถค่ำคืนนี้ ไม่มีเธอนั่งเคียงกาย ปิดทองพระ แล้วใจหายหาย ไม่มีเพื่อนชาย เหมือนปีกลาย มาร่วมปิดทอง...
คอร์ดเพลง คืนนี้เมื่อปีกลาย และ เนื้อร้อง คืนนี้เมื่อปีกลาย ของ พุ่มพวง ดวงจันทร์ ::เคยเคล้าคลอกัน ชิงช้าสวรรค์ก็มี โถค่ำคืนนี้ ไม่มีเธอนั่งเคียงกาย ปิดทองพระ แล้วใ...
Standard Tuning / Capo Bar 1
คอร์ดและเนื้อร้อง คืนนี้เมื่อปีกลาย ของ พุ่มพวง ดวงจันทร์
Intro:FmBbmG# CmFmงานวัFmดปีกลาย มีแฟนเคียงกาG#ย เดินเที่Fmยว นิ้วก้อยเBbmรียวเรียว มีเธอคล้องเกี่ยCmวก้อยเดิน Ebแต่ปีCmนี้ มันดูเขินFmเขิน ไม่มีG#คู่เดิน Fmเชิญชมเที่Bbmยวงาน ปีนี้Fmลิเก ดนตรีเขามีG#คนล้น Fm และภาBbmพยนต์ มีคนชมอย่างสCmำราญ Ebเพื่อนสาCmวสาว เขาอารมณ์หFmวาน ใบหน้าเบิกG#บาน เพราะมีCmแฟนเกี่ยวแขนจู๋Fmจี๋ Bbเศร้า เศร้าแต่เราคC#นเดียว ขาดคู่เดิG#นเที่ยว เดินเกี่ยวก้อยชมงานEbนี้ Cm มองเห็นFmลิเก ร้องBbจีบกันอFmยู่จู๋จี๋ Bb ฉันต้องหลับตEbาปี๋ คิดถึงคืนนี้เมื่อปีกCmลายเคยเคล้าFmคลอกัน ชิงช้าสวรรG#ค์ก็มี Fm โถค่ำBbmคืนนี้ ไม่มีเธอนั่งเคียงCmกาย EbปิดทองCmพระ แล้วใจหายFmหาย ไม่มีเพื่อนชG#าย เหมือนปีCmกลาย มาร่วมปิดFmทอง Instru:Fm AmFmBbm FmG#Fmเคยเคล้าFmคลอกัน ชิงช้าสวรรค์G#ก็มี Fm โถค่ำBbmคืนนี้ ไม่มีเธอนั่งเคียงCmกาย EbปิดทองCmพระ แล้วใจหายFmหาย ไม่มีเพื่อนชG#าย เหมือนปีCmกลาย มาร่วมปิดFmทอง Outro:Fm EbBbm FmFm
  • Fm
  • Bbm or A#
  • Cm
  • Eb or D#
  • Bb or A#
  • C# or Db
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : คืนนี้เมื่อปีกลาย - พุ่มพวง ดวงจันทร์

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง/ทำนอง : ลพ บุรีรัตน์
งานวัดปีกลาย มีแฟนเคียงกาย เดินเที่ยว 
นิ้วก้อยเรียวเรียว มีเธอคล้องเกี่ยวก้อยเดิน
แต่ปีนี้ มันดูเขินเขิน ไม่มีคู่เดิน เชิญชมเที่ยวงาน----------ปีนี้ลิเก ดนตรีเขามีคนล้น
 และภาพยนต์ มีคนชมอย่างสำราญ
เพื่อนสาวสาว เขาอารมณ์หวาน
ใบหน้าเบิกบาน เพราะมีแฟนเกี่ยวแขนจู๋จี๋ ----------เศร้า เศร้าแต่เราคนเดียว ขาดคู่เดินเที่ยว
เดินเกี่ยวก้อยชมงานนี้ 
มองเห็นลิเก ร้องจีบกันอยู่จู๋จี๋
 ฉันต้องหลับตาปี๋ คิดถึงคืนนี้เมื่อปีกลาย----------เคยเคล้าคลอกัน ชิงช้าสวรรค์ก็มี
 โถค่ำคืนนี้ ไม่มีเธอนั่งเคียงกาย
ปิดทองพระ แล้วใจหายหาย
ไม่มีเพื่อนชาย เหมือนปีกลาย มาร่วมปิดทอง
เคยเคล้าคลอกัน ชิงช้าสวรรค์ก็มี
 โถค่ำคืนนี้ ไม่มีเธอนั่งเคียงกาย 
ปิดทองพระ แล้วใจหายหาย
ไม่มีเพื่อนชาย เหมือนปีกลาย มาร่วมปิดทอง