คืนลับฟ้า คอร์ด – ไหมไทย หัวใจศิลป์

ยบเอย ยบยวน บองครวญเมอแต่เพลาเซรย กะนงกำเปรียเรียไตร บองแสนอาลัยเสน่หา ยบเอ๊ย ยบบั๊ดสงัดซองซา ออยขยมรำพึงนอหนา เปรียจันทราเปรียชะงัย...
คอร์ดเพลง คืนลับฟ้า และ เนื้อร้อง คืนลับฟ้า ของ ไหมไทย หัวใจศิลป์ ::ยบเอย ยบยวน บองครวญเมอแต่เพลาเซรย กะนงกำเปรียเรียไตร บองแสนอาลัยเสน่หา ยบเอ๊ย ยบ...
Standard Tuning / Capo Bar 1
คอร์ดและเนื้อร้อง คืนลับฟ้า ของ ไหมไทย หัวใจศิลป์
Intro:Fm EbFmG# FmBbmFm CmFmFm EbG#ชะนำFmมุน บองEbบานจูบเนียงโอนFmมะนอง เจริญแคกันBbmลอง บองEbบานจูบแต่เซรยG#เปรา ตรึผะเนกโศFmกา รำCmปึ่งอีนาเฮยFmเลา บองจำเมอBbmเพลา บัดEbโซระโดเปียดสัญCmญา คืนFmหนึ่ง ม่วงEbบานตระการย้อFmยกิ่ง คิดถึงจริงBbmจริง อยากEbอิงหนุนตักคนG#งาม คำรับรักFmพี่ ไม่CmมีไกลจากควาFmมจำ ไฉนใยเธอBbmไม่จำ ลืมEbคำที่บอกรัG#กกัน * ยบเอย ยบFmยวน บองครวญเมอแต่เพลาEbเซรย กะนงกำเปรียเรียG#ไตร บองBbmแสนอาลัยเสน่Cmหา ยบเFmอ๊ย ยบบั๊ดสงัดซอBbmงซา ออยขEbยมรำพึงนอหG#นา เปรียจันEbทราเปรียชะGงัย ** เดือนFmดับ ลับEbลงพี่คงคอยFmเก้อ คอยหาเพียงBbmเธอ อยากเEbจอล้นเอ่อดวงG#ใจ จะร้ายก็Fmช่าง ไม่Cmชังแม้นสิ่งเดนFmใคร พี่รัก รักเธอกว่าBbmใคร ต้องEbตายถ้าไม่มีG#เธอ Instru:Fm EbFmBbm EbG#Fm CmFmBbm EbG#( ซ้ำ *, ** )Outro:Bbm EbG#G#
  • Fm
  • Eb or D#
  • Bbm or A#
  • Cm
  • G
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : คืนลับฟ้า - ไหมไทย หัวใจศิลป์

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : เรียบเรียง : | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ชะนำมุน บองบานจูบเนียงโอนมะนอง
เจริญแคกันลอง บองบานจูบแต่เซรยเปรา
ตรึผะเนกโศกา รำปึ่งอีนาเฮยเลา
บองจำเมอเพลา บัดโซระโดเปียดสัญญา
คืนหนึ่ง ม่วงบานตระการย้อยกิ่ง
คิดถึงจริงจริง อยากอิงหนุนตักคนงาม
คำรับรักพี่ ไม่มีไกลจากความจำ 
ไฉนใยเธอไม่จำ ลืมคำที่บอกรักกัน----------* ยบเอย ยบยวน บองครวญเมอแต่เพลาเซรย
กะนงกำเปรียเรียไตร บองแสนอาลัยเสน่หา 
ยบเอ๊ย ยบบั๊ดสงัดซองซา 
ออยขยมรำพึงนอหนา เปรียจันทราเปรียชะงัย ----------** เดือนดับ ลับลงพี่คงคอยเก้อ
คอยหาเพียงเธอ อยากเจอล้นเอ่อดวงใจ 
จะร้ายก็ช่าง ไม่ชังแม้นสิ่งเดนใคร
พี่รัก รักเธอกว่าใคร ต้องตายถ้าไม่มีเธอ
(ซ้ำ *, **)