คอร์ดเพลง คือเก่า – เบนซ์ เมืองเลย Feat. กระต่าย พรรณิภา

The Hook (ท่อนฮุค)

บอกอ้ายได้บ่ว่าเจ็บหม่องได๋ เขาเฮ็ดให้เจ็บหม่องได๋ เป็นหยังน้ำตาคือไหล ฮ้องไห่บ่เซา (บ่เป็นหยังหลายอ้ายบ่ต้องห่วง แค่ใจแผลยังบ่เซา น้องเลือกเขากะเจ็บย้อนเขา สมควรแล้ว)...

Lyric and chords

คอร์ดเพลง คือเก่า และ เนื้อร้อง คือเก่า ของ เบนซ์ เมืองเลย Feat. กระต่าย พรรณิภา ::บอกอ้ายได้บ่ว่าเจ็บหม่องได๋ เขาเฮ็ดให้เจ็บหม่องได๋ เป็นหยังน้ำตาคือไหล ฮ้องไห่บ่...
คอร์ดเพลง คือเก่า และ เนื้อร้อง คือเก่า ของ เบนซ์ เมืองเลย Feat. กระต่าย พรรณิภา ::บอกอ้ายได้บ่ว่าเจ็บหม่องได๋ เขาเฮ็ดให้เจ็บหม่องได๋ เป็นหยังน้ำตาคือไหล ฮ้องไห่บ่...
แชร์แชร์

เนื้อร้อง + คอร์ดเปลี่ยนคีย์ : คือเก่า - เบนซ์ เมืองเลย Feat. กระต่าย พรรณิภา

คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : จินนี่ ภูไท

Lyric and chords width transpose key

Intro:F#m ED(2 Times)เป็นF#mหยังคือเบิ่งเศร้าE ๆ แท้น้อDงหล่า ผิดF#mกันกับผู้บ่าวEมา แDม่นบ่ แววF#mตาที่เคยงดEงาม เป็นDสีท้อ ๆ เจ็บBmไสบอกอ้ายได้บ่ Eคนดี * ( กะผู้F#mบ่าวคนที่น้องEฮักเขาDคักเขาแหน่ มามื้อF#mนี่เขาคือบ่Eแคร์น้องDเลย บ่F#mเป็นคือจั่งคนเEก่า ที่Dคุ้นเคย แล้วBmเขากะบอกเลิกEเสยในมื้Aอนี่ ) ** บอกอ้ายได้Dบ่ว่าเจ็บหม่องได๋ เขาเฮ็C#mดให้เจ็บหม่องได๋ เป็นBmหยังน้ำตาคือEไหล ฮ้องAไห่บ่เซา ( บ่เป็นหยังหDลายอ้ายบ่ต้องห่วง แค่C#mใจแผลยังบ่เซา น้องเลือกBmเขากะเจ็บย้อนEเขา สมคAวรแล้ว )มื้อF#mได๋สิเซาฮ้องEไห่ละน้Dอหล่า อ้ายF#mเห็นแฮงเจ็บหลายEกว่า ฮู้D บ่ สิF#mคอยอยู่เคียงข้างEเจ้า จนDเขากลับมาง้อ เซาBmเจ็บอ้ายกะสิขอ..E. เป็นห่วงคือAเก่า Instru:DC#mBm EA(2 Times)Aมื้อได๋ลืมBmเขามาเป็นคือEเก่า ได้..A. บ่