คุกเข่า คอร์ด – Cocktail

ฉันกำลังขอร้องอ้อนวอน เธออย่าไป ทิ้งตัวลงคุกเข่ากอดขา เธอเอาไว้ พนมสองมือขึ้นกราบ กรานเธอโปรดอย่าไป มันคงไม่มีประโยชน์ถ้าคนมันหมดใจ...
Tuning Down ½ to Eb
คอร์ดเพลง คุกเข่า และ เนื้อร้อง คุกเข่า ของ Cocktail ::ฉันกำลังขอร้องอ้อนวอน เธออย่าไป ทิ้งตัวลงคุกเข่ากอดขา เธอเอาไว้ พนมสองมือขึ้นกรา...
Standard Tuning / Capo Bar 1
คอร์ดและเนื้อร้อง คุกเข่า ของ Cocktail
Tuning Down ½ to Eb
DเพราะอะGไร D/F#เธอจึงทิ้งฉันGไป ฉันทำให้เธอBm7ผิดหวัง ฉันทำให้เธอเAจ็บช้ำ มากมายขGนาดไหน DฉันรักGเธอ D/F#มากมายเท่าGไร เธอเองก็รู้Bm7ใช่ไหม ว่าเธอนั้นมีคAวามหมาย กับฉันขGmaj7นาดไหน มากเท่าAไร * ฉันกำลังขอGร้องอ้อนวอน เธอAอย่าไป ทิ้งตัวลงคุF#mกเข่ากอดขา เธอBmเอาไว้ พนมสองมือขึ้นกGราบ กรานเธอโปรดอAย่าไป มันคงไม่มีประF#mโยชน์ถ้าคนมันหBmมดใจ ** แต่ถ้าตัวเธอยังGรัก ยังห่Aวงใย และถ้าอดีตขอF#mงเรา ยังพอมีคBmวามหมาย ได้โปรดอย่าจากGฉันไป A ได้โปรดอย่าทำร้ายกันเ(Gลย A) Instru.:GAF#mBmGAF#mF#DฉันผิดGไป D แต่ไม่ได้ตั้งGใจ ต้นเหตุที่ฉันBm7ผิดพลัง มันจะไม่Aมีอีกครั้ง ให้เธอโปรดGมั่นใจA ฉันขอได้ไGหม A ( ซ้ำ *, ** )และหากว่าเธอยังGรัก ยังห่Aวงใย หากว่าF#mเธอยังมีน้ำใจให้Bmฉันหน่อย อย่าปAล่อยให้ฉันใจน้Gอย คอยเรื่Aอยไป และหากว่าF#mฉันยังดีไม่พอ ก็จะBmขอทำดีให้เAธอได้เข้าใจ G ได้โปรดอย่าทำร้ายกันเAลย Instru:GAF#mBm AGAF#mBmGAF#Bm AGGAA( ซ้ำ *, **, *, ** )Outro:G/B A/C#G
  • D
  • G
  • D/F# (Slash)
  • Bm7
  • A
  • Gmaj7
  • F#m or Gb
  • Bm
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : คุกเข่า - Cocktail

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง/ทำนอง : ปัณฑพล ประสารราชกิจ | เรียบเรียง : Cocktail
เพราะอะไร เธอจึงทิ้งฉันไป ฉันทำให้เธอผิดหวัง
ฉันทำให้เธอเจ็บช้ำ มากมายขนาดไหน
ฉันรักเธอ มากมายเท่าไร เธอเองก็รู้ใช่ไหม
ว่าเธอนั้นมีความหมาย กับฉันขนาดไหน มากเท่าไร----------* ฉันกำลังขอร้องอ้อนวอน เธออย่าไป
ทิ้งตัวลงคุกเข่ากอดขา เธอเอาไว้
พนมสองมือขึ้นกราบ กรานเธอโปรดอย่าไป
มันคงไม่มีประโยชน์ถ้าคนมันหมดใจ----------** แต่ถ้าตัวเธอยังรัก ยังห่วงใย และถ้าอดีตของเรา 
ยังพอมีความหมาย ได้โปรดอย่าจากฉันไป
 ได้โปรดอย่าทำร้ายกันเลย ----------ฉันผิดไป แต่ไม่ได้ตั้งใจ ต้นเหตุที่ฉันผิดพลัง
มันจะไม่มีอีกครั้ง ให้เธอโปรดมั่นใจ ฉันขอได้ไหม 
(ซ้ำ *, **)
และหากว่าเธอยังรัก ยังห่วงใย
หากว่าเธอยังมีน้ำใจให้ฉันหน่อย
อย่าปล่อยให้ฉันใจน้อย คอยเรื่อยไป
และหากว่าฉันยังดีไม่พอ ก็จะขอทำดีให้เธอได้เข้าใจ
 ได้โปรดอย่าทำร้ายกันเลย
(ซ้ำ *, **, *, **)