งมงาย คอร์ด – Bodyslam

ไม่ผิดใช่ไหม ที่ฉันจะยังรักเธอ ไม่ว่าเธอกับฉันวันนี้จะอยู่แสนไกล ก็ยังจะรออย่างมีความหวัง ยังคงไม่เปลี่ยนไป ไม่ว่าใครจะมองว่าฉันงมงาย ฉันก็ยังเหมือนเดิม...
คอร์ดเพลง งมงาย และ เนื้อร้อง งมงาย ของ Bodyslam ::ไม่ผิดใช่ไหม ที่ฉันจะยังรักเธอ ไม่ว่าเธอกับฉันวันนี้จะอยู่แสนไกล ก็ยังจะรออย่างม...
คอร์ดเพลง งมงาย และ เนื้อร้อง งมงาย ของ Bodyslam ::ไม่ผิดใช่ไหม ที่ฉันจะยังรักเธอ ไม่ว่าเธอกับฉันวันนี้จะอยู่แสนไกล ก็ยังจะรออย่างม...
Intro:Asus2Asus2Dmaj7เนิ่นนานเท่าไรไม่รู้ที่รอเธอ ฉันจำไAsus2ม่ได้ Dmaj7ที่จำได้ดีคือฉันมีเพียงเธอ แม้นานสักแค่Asus2ไหน เธออยู่Bmที่ใดยังรักกันไหม ฉันไEม่รู้ แต่ที่Asus2รู้ คือฉันนั้นC#m7ยังไม่เปลี่ยนF#mใจ ยังอยู่ตรงBmนี้ถึงแม้จะเหงาและเดียวEดาย ไม่ผิดใช่Dmaj7ไหม ที่ฉันจะยังรักC#m7เธอ ไม่ว่าBm7เธอกับฉันวันนี้จะอยู่แสนไEกล ก็ยังจะDmaj7รออย่างมีความหวัง ยังC#m7คงไม่เปลี่ยนF#mไป ไม่ว่าBm7ใครจะมองว่าฉันงมEงาย ฉันก็ยังเหมือนเดิม Instru:Dmaj7Asus2Dmaj7เมื่อเธอมีทางชีวิตไม่เหมือนฉัน ฉันห้ามไAsus2ม่ได้ Dmaj7แต่ฉันจะมีชีวิตเพื่อรอเธอ แม้วันสุดท้Asus2าย เกิดมาไBmด้เจอคนที่ตามหามานานแEสนนาน ทำใAsus2ห้รู้ว่าเธอมีC#m7ค่ามากแค่ไF#mหน จะอยู่ตรงBmนี้ถึงแม้ว่าฉันจะไม่เหEลือใครไม่ผิดใช่Dmaj7ไหม ที่ฉันจะยังรักC#m7เธอ ไม่ว่าBm7เธอกับฉันวันนี้จะอยู่แสนไEกล ก็ยังจะDmaj7รออย่างมีความหวัง ยังC#m7คงไม่เปลี่ยนF#mไป ไม่ว่าBm7ใครจะมองว่าฉันงมEงาย ฉันก็ยังเหมือนเดิม Instru:Dmaj7Asus2Bm7Asus2Dmaj7Asus2Bm7 EAsus2จะรอแค่Bm7เธอถึงแม้ใครหาว่างมงEาย ไม่ผิดใช่Dmaj7ไหม ที่ฉันจะยังรักC#m7เธอ ไม่ว่าBm7เธอกับฉันวันนี้จะอยู่แสนไEกล ก็ยังจะDmaj7รออย่างมีความหวัง ยังC#m7คงไม่เปลี่ยนF#mไป ไม่ว่าBm7นานเท่าไร ยังมีเพียงEเธอ ไม่ผิดใช่Dmaj7ไหมที่ฉันมีเธอคนC#mเดียวในหัF#mวใจ ไม่Gว่ายังไงE ฉันก็จะGรักเธAsus2G Asus2
ศิลปิน: Bodyslam | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง