จนกว่าจะถึงบรรทัดทัดสุดท้าย คอร์ด – พยัต ภูวิชัย

โลกเขียนหนังสือให้ฉันได้อ่าน ตั้งแต่วัยเยาว์แม่น้ำที่ไหลผ่านบ้านเก่า ยังรินสายมาน่าจะเกินชีวิตทุ่งนาป่าเขาจนเดินเข้าเมืองมาฉันอ่าน จนขึ้นใจโลกเขียนชีวิตให้ฉันได้เขียนโลกที่เป็นไปจากสายตามาสู่หัวใจ จนป...
คอร์ดเพลง จนกว่าจะถึงบรรทัดทัดสุดท้าย และ เนื้อร้อง จนกว่าจะถึงบรรทัดทัดสุดท้าย ของ พยัต ภูวิชัย ::โลกเขียนหนังสือให้ฉันได้อ่าน ตั้งแต่วัยเยาว์แม่น้ำที่ไหลผ่านบ้านเก่า ยังรินสายมา...

เนื้อเพลง : จนกว่าจะถึงบรรทัดทัดสุดท้าย - พยัต ภูวิชัย

ศิลปิน: พยัต ภูวิชัย | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง

โลกเขียนหนังสือให้ฉันได้อ่าน ตั้งแต่วัยเยาว์แม่น้ำที่ไหลผ่านบ้านเก่า ยังรินสายมาน่าจะเกินชีวิตทุ่งนาป่าเขาจนเดินเข้าเมืองมาฉันอ่าน จนขึ้นใจโลกเขียนชีวิตให้ฉันได้เขียนโลกที่เป็นไปจากสายตามาสู่หัวใจ จนปลายปากกาผ่านท้องนามาผ่านเมืองเรื่องราวมากมายยังรินสายเข้าให้อ่าน ให้เขียนจิบแดดเช้าเฝ้ามองชีวิตด้วยดวงตาดวงที่สามคนนิยามความหมายชีวิตด้วยหัวใจห้องที่ห้ากลั่นอักษรชีวิต ขีดเขียนเป็นยานข้ามเวลาจนกว่า จะถึงหน้าสุดท้ายโลกเขียนหนังสือให้ฉันได้อ่าน ตั้งแต่วัยเยาว์แม่น้ำที่ไหลผ่านบ้านเก่า ยังรินสายมาน่าจะเกินชีวิตทุ่งนาป่าเขาจนเดินเข้าเมืองมาฉันอ่าน จนขึ้นใจโลกเขียนชีวิตให้ฉันได้เขียนโลกที่เป็นไปจากสายตามาสู่หัวใจ จนปลายปากกาผ่านท้องนามาผ่านเมืองเรื่องราวมากมายยังรินสายเข้าให้อ่าน ให้เขียนจิบแดดเช้าเฝ้ามองชีวิตด้วยดวงตาดวงที่สามคนนิยามความหมายชีวิตด้วยหัวใจห้องที่ห้ากลั่นอักษรชีวิต ขีดเขียนเป็นยานข้ามเวลาจนกว่า จะถึงหน้าสุดท้ายกลั่นอักษรชีวิต ขีดเขียนเป็นยานข้ามเวลาจนกว่า จะถึงบรรทัดสุดท้าย

ขยายกรอบเนื้อร้อง