จริงจังไม่จริงใจ คอร์ด – Pancake

รู้ว่าเธอน่ะจริงใจ แต่ยังไม่เคยจริงจัง ฉันไม่ควรไปหวังอะไรลม ๆ แล้ง ๆ จากเธอ เพราะว่าเธอน่ะจริงใจ แต่ยังไม่เคยจริงจังกับใคร ไม่รักก็ควรจะบอก เพราะฉันมันดูไม่ออกว่าเธอไม่ม...
Tuning Down ½ to Eb
คอร์ดเพลง จริงจังไม่จริงใจ และ เนื้อร้อง จริงจังไม่จริงใจ ของ Pancake ::รู้ว่าเธอน่ะจริงใจ แต่ยังไม่เคยจริงจัง ฉันไม่ควรไปหวังอะไรลม ๆ แล้ง ๆ จากเธอ เพร...
Standard Tuning / Capo Bar 1
คอร์ดและเนื้อร้อง จริงจังไม่จริงใจ ของ Pancake
Tuning Down ½ to Eb
Intro:Dmaj7C#m7Bm7 C#m7Dm EDmaj7เธอไม่เคยC#m7โกหกอะไรฉันBm7เลย เธอไม่เคยทำสิ่งที่ดูไม่Amaj7จริงใจ Dmaj7เธอยังคงเป็นC#m7ห่วงเป็นใยฉัBm7นดี มีแต่ความรู้สึกดี ๆ มากAmaj7มาย ทำให้คล้ายว่าเธอDmaj7นั้นมีใจ E * ก็Dmaj7เธอมาทำให้ฉัน ดูเหมือนเป็นคนสำคัญ ก็C#m7อันที่จริงก็เป็นแค่เพียงแค่คนที่รู้ไม่Bm7เท่าทัน บังอาจไปเผDmลอใจ E ก็Dmaj7พอได้รู้ตัวเองอีกทีในวันที่สาย สุดC#m7ท้ายไอ้คำว่าจF#ริงใจว่าBm7ใครทั้งหลาย ก็ได้มันC#m7ไปจาก เDmธอ E ** รู้ว่าเDmaj7ธอน่ะจริงใจ แต่ยังไม่เคยC#m7จริงจัง ฉันไม่ควรไปหBm7วังอะไรลม ๆ แล้ง ๆ จDmากเธอE เพราะว่าเธอน่Dmaj7ะจริงใจ แต่ยังไม่เคยจริC#m7งจังกับ ใF#คร ไม่Bm7รักก็ควรจะบอC#m7ก เพราะDmฉันมันดูไม่ออEกว่าเธอไม่มีใจ Instru.:Dmaj7EDmaj7เธออย่ามาเป็นC#m7ห่วงยังดีซะBm7กว่า เธออย่ามาคอยบอกว่าเธอAmaj7คิดถึงกัน Dmaj7เธอไม่รักได้โC#m7ปรดอย่าทำให้หBm7วั่น ทำให้ฉันลำบากลำบนหัAmaj7วใจ มันทำร้ายเกินไปที่Dmaj7เธอทำโว้ E ( ซ้ำ *, ** )Instru:Dmaj7EDmaj7C#m7 F#Bm7 C#m7Dm EE( ซ้ำ ** )Instru:Dmaj7C#m7 F#Bm7ไม่รักก็ควรจะบอC#m7ก เพราะDmฉันมันดูไม่ออEกว่าเธอไม่มีใจ Outro:Dmaj7Bm7 C#m7Dm EAmaj7
  • Dmaj7
  • C#m7 or Db
  • Bm7
  • Amaj7
  • E
  • Dm
  • F# or Gb
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : จริงจังไม่จริงใจ - Pancake

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : โจ | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
เธอไม่เคยโกหกอะไรฉันเลย 
เธอไม่เคยทำสิ่งที่ดูไม่จริงใจ 
เธอยังคงเป็นห่วงเป็นใยฉันดี 
มีแต่ความรู้สึกดี ๆ มากมาย ทำให้คล้ายว่าเธอนั้นมีใจ ----------* ก็เธอมาทำให้ฉัน ดูเหมือนเป็นคนสำคัญ
ก็อันที่จริงก็เป็นแค่เพียงแค่คนที่รู้ไม่เท่าทัน
บังอาจไปเผลอใจ 
ก็พอได้รู้ตัวเองอีกทีในวันที่สาย
สุดท้ายไอ้คำว่าจริงใจว่าใครทั้งหลาย
ก็ได้มันไปจาก เธอ ----------** รู้ว่าเธอน่ะจริงใจ แต่ยังไม่เคยจริงจัง 
ฉันไม่ควรไปหวังอะไรลม ๆ แล้ง ๆ จากเธอ 
เพราะว่าเธอน่ะจริงใจ 
แต่ยังไม่เคยจริงจังกับ ใคร 
ไม่รักก็ควรจะบอก เพราะฉันมันดูไม่ออกว่าเธอไม่มีใจ ----------เธออย่ามาเป็นห่วงยังดีซะกว่า 
เธออย่ามาคอยบอกว่าเธอคิดถึงกัน
เธอไม่รักได้โปรดอย่าทำให้หวั่น 
ทำให้ฉันลำบากลำบนหัวใจ มันทำร้ายเกินไปที่เธอทำโว้ 
(ซ้ำ *, **)...ดนตรี...(ซ้ **)
ไม่รักก็ควรจะบอก เพราะฉันมันดูไม่ออกว่าเธอไม่มีใจ