จะรอตรงนี้ คอร์ด - The Brown Road

ยินยอมและอดทนด้วยรักที่แท้จริง ยินยอมให้เธอทุกสิ่ง เป็นเรื่องจริงที่ฉันได้ทำ ฉันรู้ว่ามันอาจผิดที่ตามใจเธอทุกอย่าง และจะให้ฉันทำอย่างไร เพราะหมดทั้งหัวใจอยู่ที่ตรงนี้ เธอคนที่ดีที่สุด แม้ตอนนี้เธอหยุด...
คอร์ดเพลง จะรอตรงนี้ และเนื้อร้อง จะรอตรงนี้ The Brown Road เนื้อร้อง::ยินยอมและอดทนด้วยรักที่แท้จริง ยินยอมให้เธอทุกสิ่ง เป็นเรื่องจริงที่ฉันได้ทำ ฉัน...

เนื้อเพลง: จะรอตรงนี้ - The Brown Road

ศิลปิน The Brown Road | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ยินยอมและอดทนด้วยรักที่แท้จริง ยินยอมให้เธอทุกสิ่ง เป็นเรื่องจริงที่ฉันได้ทำ ฉันรู้ว่ามันอาจผิดที่ตามใจเธอทุกอย่าง และจะให้ฉันทำอย่างไร เพราะหมดทั้งหัวใจอยู่ที่ตรงนี้ เธอคนที่ดีที่สุด แม้ตอนนี้เธอหยุดอยู่ที่เขา จะรอตรงนี้ มองเธอระยะไกล จะไม่ไปไหน วันใดถ้าเธอไม่ขอ จะอยู่ตรงนี้ แม้ว่าเธอไม่ให้ก็จะรอ คำถามโง่โง่ของคนที่อยากขอ อยู่รอได้ไหม ยังเป็นเหมือนอย่างเดิม เมื่อเราได้พบกัน แค่เพียงมีเวลาให้กัน แม้มันจะไม่มากเท่าไหร่ เท่านี้ก็ดีเกินพอไม่ขอและไม่วุ่นวาย ทุกสิ่งที่ฉันทำไป เพราะหมดทั้งหัวใจอยู่ที่ตรงนี้ เธอคนที่ดีที่สุด แม้ตอนนี้ใจเธออยู่ที่เขา จะรอตรงนี้ มองเธอระยะไกล จะไม่ไปไหน วันใดถ้าเธอไม่ขอ จะอยู่ตรงนี้ แม้ว่าเธอไม่ให้ก็จะรอ คำถามโง่โง่ของคนที่อยากขอ อยู่รอได้ไหม จะรอตรงนี้ มองเธอระยะไกล จะไม่ไปไหน วันใดถ้าเธอไม่ขอ จะอยู่ตรงนี้ แม้ว่าเธอไม่ให้ก็จะรอ คำถามโง่โง่ของคนที่อยากขอ อยู่รอได้ไหม (จะรอตรงนี้ มองเธอระยะไกล จะไม่ไปไหน วันใดถ้าเธอไม่ขอ จะอยู่ตรงนี้ แม้ว่าเธอไม่ให้ก็จะรอ คำถามโง่โง่ของคนที่อยากขอ อยู่รอได้ไหม)