จะไปหา คอร์ด – พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

มี… ชีวิตดีขึ้น กลับมีปัญหาอีกมากมาย ทำให้ เกิดรอยร้าวในใจ เราสองคนหมางเมิน อยากจะกลับไปมี มี…ชีวิตเช่นเดิม ทุกข์แค้น ทนกัดก้อนเกลือ แต่ไม่เกิดรอยร้าวใดใด ในหัวใจสองคน...
คอร์ดเพลง จะไปหา และ เนื้อร้อง จะไปหา ของ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์ ::มี… ชีวิตดีขึ้น กลับมีปัญหาอีกมากมาย ทำให้ เกิดรอยร้าวในใจ เราสองคนหมางเมิน อยาก...
คอร์ดและเนื้อร้อง จะไปหา ของ พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์
Intro:Emวันที่เธอจาGกไป ฉันเจ็บช้ำDหัวใจ ใครเล่าจะมองEmเห็น คืนนี้จันทร์ผ่องGเพ็ญ แต่ตาฉันแลDเห็น จันทร์เพ็ญเจ้าก็หEmม่นหมอง คืนนี้ไม่มีGดาว คืนนี้ Dคืนเศร้า ดาวลับ หลบหEmายไป โอ้ชีวิตจิตGใจ อ่อนล้าลงDไป ไร้คนจะประEmคอง ภาพเก่าเก่ายังGเห็น ครั้งความDรักเป็น เช่นน้ำผึ้งEmฉ่ำหวาน ถนอมรักให้Gยืนนาน ทุกข์สุขยังหDวาน เดินเคียงกันEmก้าวไป คำสัญญาGว่าไว้ ลืมแล้วหDรือไร จะฝ่าไปEmด้วยกัน มือจับมือให้Gมั่น สร้างชีวิตDร่วมกัน จนวันโลกEmสลาย * Gมี… ชีวิตDดีขึ้น กลับCมีปัญหาอีกมากมาย ทำใGห้ เกิดรอยร้าวในDใจ เราสองคนหมางเมิน อยากจะกลับไEmปมี Gมี…ชีวิตเDช่นเดิม ทุกข์แCค้น ทนกัดก้อนเกลือ แต่ไGม่เกิดรอยร้าวใดDใด ในหัวใจสอEmงคนInstru.:GDEmEmGDCCAmDAmDAmDEmEm( ซ้ำ * )วันนี้ฟ้าไม่โGปร่ง หยุดความทุกข์Dกังวล ที่ทับถมอยู่Emในใจ ลุกรีบลุกขึ้นใGหม่ กับความคิดสุดDท้าย ฉันจะไปหาเEmธอ ลุกรีบลุกขึ้นใGหม่ กับความคิดสุดท้Dาย ฉันจะไปหาEmเธอ ลุกรีบลุกขึ้นใGหม่ กับความคิดสุดDท้าย ฉันจะไปหาเEmธอ
  • G
  • D
  • Em
  • C
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ สามารถดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : จะไปหา - พงษ์สิทธิ์ คัมภีร์

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : เรียบเรียง : | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
วันที่เธอจากไป ฉันเจ็บช้ำหัวใจ
ใครเล่าจะมองเห็น คืนนี้จันทร์ผ่องเพ็ญ
แต่ตาฉันแลเห็น จันทร์เพ็ญเจ้าก็หม่นหมอง
คืนนี้ไม่มีดาว คืนนี้ คืนเศร้า ดาวลับ
หลบหายไป โอ้ชีวิตจิตใจ อ่อนล้าลงไป 
ไร้คนจะประคอง----------ภาพเก่าเก่ายังเห็น ครั้งความรักเป็น
เช่นน้ำผึ้งฉ่ำหวาน ถนอมรักให้ยืนนาน
ทุกข์สุขยังหวาน เดินเคียงกันก้าวไป
คำสัญญาว่าไว้ ลืมแล้วหรือไร จะฝ่าไปด้วยกัน
มือจับมือให้มั่น สร้างชีวิตร่วมกัน จนวันโลกสลาย----------* มี… ชีวิตดีขึ้น กลับมีปัญหาอีกมากมาย
ทำให้ เกิดรอยร้าวในใจ เราสองคนหมางเมิน
อยากจะกลับไปมี มี…ชีวิตเช่นเดิม ทุกข์แค้น
ทนกัดก้อนเกลือ แต่ไม่เกิดรอยร้าวใดใด
ในหัวใจสองคน----------(ซ้ำ *)
วันนี้ฟ้าไม่โปร่ง หยุดความทุกข์กังวล 
ที่ทับถมอยู่ในใจ ลุกรีบลุกขึ้นใหม่ 
กับความคิดสุดท้าย ฉันจะไปหาเธอ 
ลุกรีบลุกขึ้นใหม่ กับความคิดสุดท้าย 
ฉันจะไปหาเธอ ลุกรีบลุกขึ้นใหม่ 
กับความคิดสุดท้าย ฉันจะไปหาเธอ