จั๊กจั่นรินเบียร์ คอร์ด – Boy Imagine

แต่นกน้อยคุยกันกับจักจั่น มันหัวเราะเมื่อพลันได้ฟัง เรื่องราวนี้ ก็บินไกลเพียงต้นหญ้าถึงกิ่งไผ่ จะบินยังไงออกแรงยังไง ก็ได้แต่เพียงนี้ ต้องยิ่งใหญ่เพียงไหนถึงเรียกว่าพอ ใ...
คอร์ดเพลง จั๊กจั่นรินเบียร์ และ เนื้อร้อง จั๊กจั่นรินเบียร์ ของ Boy Imagine ::แต่นกน้อยคุยกันกับจักจั่น มันหัวเราะเมื่อพลันได้ฟัง เรื่องราวนี้ ก็บินไกลเพียงต้...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง จั๊กจั่นรินเบียร์ ของ Boy Imagine
Intro:DAGDGณ. ดินแดนที่กว้างใหญ่ที่แสนไกลมีนกใหญ่อาศัย ปีกแผ่นหลังนั่นกว้างใหญ่วัดได้Dไกล กว่าพันลี้ Gปีกอันสวยงามเมื่อยามได้กางออก บดบังแสงดวงตะวันดังพื้นเมฆD ปกคลุมฟ้า สะบัดAปีกหนึ่งสั่นไหวทุกสรรพสิ่ง สะบัGดปีกอีกทีบินไปได้Dไกล สุดขอบฟ้า Instru:A GD*G แต่นกน้อยคุยกันกับจักจั่น มันหัวเราะเมื่อพลันได้Dฟัง เรื่องราวนี้G ก็บินไกลเพียงต้นหญ้าถึงกิ่งไผ่ จะบินยังไงออกแรงยังไDง ก็ได้แต่เพียงนี้ ต้องยิ่งใหAญ่เพียงไหนถึงเรียกว่าพอ ใต้Gปีกของฉันหรือเขา D ถึงเรียกว่าท้องฟ้า ดอกไBmม้ยามเช้า ไม่อาจจF#mะพบพาลแสงจันทร์ จักGจั่นอย่างฉัน ไม่เคยAรู้จักฤดูหนาว เพราะฉันมีชีวิตเDพียงฤดูกาลเGดียว A ฉันมีชีDวิตเพียงฤดูกาลเดียว Instru.:G ADAGD( ซ้ำ * )ชีBmวิตที่แสนสั้น กับF#mชีวิตทึ่ยืนยาว ยิ่งใหGญ่กับสามัญต่างกันที่ตรงAใหน Gเพราะธรรมชาติที่แท้นั้นไม่จำเป็นต้อง ยิ่งใหญ่อยู่สูง หDรืออยู่ไกลสุดปลายฟ้า Gจะภูเขาต้นหญ้าหรือว่าใบไผ่ จะทะเล จะแม่น้ำ ก็Dธรรมชาติเหมือนกัน แม่Aน้ำกว้างแค่เพียงแค่ชามอ่าง เรามีGต้นไม้แค่เพียงกระถาง Dนี่ก็ธรรมชาติเหมือนกัน Gความสุขที่เเท้นั้นไม่จำเป็นต้องมีเงินเป็น 100 ล้าน Dเอาไว้ซื้อ Gแค่เบียร์1แก้ว เเล้วก็เพื่อนจำนวนหนึ่ง มันจะเป็นเพื่อนรัก เพื่อนกิDน หรือเพื่อนเเท้ แต่สำหรับฉันนั้นมันAไม่สำคัญ แต่สำหรับฉนนั้นไม่สGำคัญ แค่มันเป็นเพื่อนก็Dพอ
  • G
  • D
  • A
  • Bm
  • F#m or Gb
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : จั๊กจั่นรินเบียร์ - Boy Imagine

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : เรียบเรียง : | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ณ. ดินแดนที่กว้างใหญ่ที่แสนไกลมีนกใหญ่อาศัย
ปีกแผ่นหลังนั่นกว้างใหญ่วัดได้ไกล กว่าพันลี้
ปีกอันสวยงามเมื่อยามได้กางออก
บดบังแสงดวงตะวันดังพื้นเมฆ ปกคลุมฟ้า
สะบัดปีกหนึ่งสั่นไหวทุกสรรพสิ่ง
สะบัดปีกอีกทีบินไปได้ไกล สุดขอบฟ้า
* แต่นกน้อยคุยกันกับจักจั่น มันหัวเราะเมื่อพลันได้ฟัง
เรื่องราวนี้ ก็บินไกลเพียงต้นหญ้าถึงกิ่งไผ่
จะบินยังไงออกแรงยังไง ก็ได้แต่เพียงนี้
ต้องยิ่งใหญ่เพียงไหนถึงเรียกว่าพอ
ใต้ปีกของฉันหรือเขา ถึงเรียกว่าท้องฟ้า----------ดอกไม้ยามเช้า ไม่อาจจะพบพาลแสงจันทร์
จักจั่นอย่างฉัน ไม่เคยรู้จักฤดูหนาว
เพราะฉันมีชีวิตเพียงฤดูกาลเดียว 
ฉันมีชีวิตเพียงฤดูกาลเดียว ----------(ซ้ำ *)
ชีวิตที่แสนสั้น กับชีวิตทึ่ยืนยาว
ยิ่งใหญ่กับสามัญต่างกันที่ตรงใหน
เพราะธรรมชาติที่แท้นั้นไม่จำเป็นต้อง
ยิ่งใหญ่อยู่สูง หรืออยู่ไกลสุดปลายฟ้า
จะภูเขาต้นหญ้าหรือว่าใบไผ่ จะทะเล จะแม่น้ำ
ก็ธรรมชาติเหมือนกัน
 แม่น้ำกว้างแค่เพียงแค่ชามอ่าง
เรามีต้นไม้แค่เพียงกระถาง นี่ก็ธรรมชาติเหมือนกัน
ความสุขที่เเท้นั้นไม่จำเป็นต้องมีเงินเป็น 100 ล้าน
เอาไว้ซื้อ แค่เบียร์1แก้ว เเล้วก็เพื่อนจำนวนหนึ่ง
มันจะเป็นเพื่อนรัก เพื่อนกิน หรือเพื่อนเเท้
แต่สำหรับฉันนั้นมันไม่สำคัญ
แต่สำหรับฉนนั้นไม่สำคัญ แค่มันเป็นเพื่อนก็พอ