จั๊กจั่นรินเบียร์ คอร์ด – Boy Imagine

แต่นกน้อยคุยกันกับจักจั่น มันหัวเราะเมื่อพลันได้ฟัง เรื่องราวนี้ ก็บินไกลเพียงต้นหญ้าถึงกิ่งไผ่ จะบินยังไงออกแรงยังไง ก็ได้แต่เพียงนี้ ต้องยิ่งใหญ่เพียงไหนถึงเรียกว่าพอ ใ...
คอร์ดเพลง จั๊กจั่นรินเบียร์ และ เนื้อร้อง จั๊กจั่นรินเบียร์ ของ Boy Imagine ::แต่นกน้อยคุยกันกับจักจั่น มันหัวเราะเมื่อพลันได้ฟัง เรื่องราวนี้ ก็บินไกลเพียงต้...
คอร์ดเพลง จั๊กจั่นรินเบียร์ และ เนื้อร้อง จั๊กจั่นรินเบียร์ ของ Boy Imagine ::แต่นกน้อยคุยกันกับจักจั่น มันหัวเราะเมื่อพลันได้ฟัง เรื่องราวนี้ ก็บินไกลเพียงต้...
Intro:DAGDGณ. ดินแดนที่กว้างใหญ่ที่แสนไกลมีนกใหญ่อาศัย ปีกแผ่นหลังนั่นกว้างใหญ่วัดได้Dไกล กว่าพันลี้ Gปีกอันสวยงามเมื่อยามได้กางออก บดบังแสงดวงตะวันดังพื้นเมฆD ปกคลุมฟ้า สะบัดAปีกหนึ่งสั่นไหวทุกสรรพสิ่ง สะบัGดปีกอีกทีบินไปได้Dไกล สุดขอบฟ้า Instru:A GD*G แต่นกน้อยคุยกันกับจักจั่น มันหัวเราะเมื่อพลันได้Dฟัง เรื่องราวนี้G ก็บินไกลเพียงต้นหญ้าถึงกิ่งไผ่ จะบินยังไงออกแรงยังไDง ก็ได้แต่เพียงนี้ ต้องยิ่งใหAญ่เพียงไหนถึงเรียกว่าพอ ใต้Gปีกของฉันหรือเขา D ถึงเรียกว่าท้องฟ้า ดอกไBmม้ยามเช้า ไม่อาจจF#mะพบพาลแสงจันทร์ จักGจั่นอย่างฉัน ไม่เคยAรู้จักฤดูหนาว เพราะฉันมีชีวิตเDพียงฤดูกาลเGดียว A ฉันมีชีDวิตเพียงฤดูกาลเดียว Instru.:G ADAGD( ซ้ำ * )ชีBmวิตที่แสนสั้น กับF#mชีวิตทึ่ยืนยาว ยิ่งใหGญ่กับสามัญต่างกันที่ตรงAใหน Gเพราะธรรมชาติที่แท้นั้นไม่จำเป็นต้อง ยิ่งใหญ่อยู่สูง หDรืออยู่ไกลสุดปลายฟ้า Gจะภูเขาต้นหญ้าหรือว่าใบไผ่ จะทะเล จะแม่น้ำ ก็Dธรรมชาติเหมือนกัน แม่Aน้ำกว้างแค่เพียงแค่ชามอ่าง เรามีGต้นไม้แค่เพียงกระถาง Dนี่ก็ธรรมชาติเหมือนกัน Gความสุขที่เเท้นั้นไม่จำเป็นต้องมีเงินเป็น 100 ล้าน Dเอาไว้ซื้อ Gแค่เบียร์1แก้ว เเล้วก็เพื่อนจำนวนหนึ่ง มันจะเป็นเพื่อนรัก เพื่อนกิDน หรือเพื่อนเเท้ แต่สำหรับฉันนั้นมันAไม่สำคัญ แต่สำหรับฉนนั้นไม่สGำคัญ แค่มันเป็นเพื่อนก็Dพอ
ศิลปิน: Boy Imagine | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง