จากคนนี้ ที่คิดถึง คอร์ด – อานัส ต้นกล้าคนเพลง

ถึงอยู่ไกลใจใกล้กันความคิดถึงนั้นไม่เคยเลือนหาย รู้สึกเหมือนอยู่ใกล้ ๆ ทุก ๆ วัน ระยะทางที่ห่างไกล ความห่วงใยที่ให้กัน อยากให้เธอนั้นได้รู้...
คอร์ดเพลง จากคนนี้ ที่คิดถึง และ เนื้อร้อง จากคนนี้ ที่คิดถึง ของ อานัส ต้นกล้าคนเพลง ::ถึงอยู่ไกลใจใกล้กันความคิดถึงนั้นไม่เคยเลือนหาย รู้สึกเหมือนอยู่ใกล้ ๆ ทุก ๆ วัน...
คอร์ดเพลง จากคนนี้ ที่คิดถึง และ เนื้อร้อง จากคนนี้ ที่คิดถึง ของ อานัส ต้นกล้าคนเพลง ::ถึงอยู่ไกลใจใกล้กันความคิดถึงนั้นไม่เคยเลือนหาย รู้สึกเหมือนอยู่ใกล้ ๆ ทุก ๆ วัน...
Intro:AEAF#mBmEA EAฝากความคิดถึง Eฝากไปกับสายลมเบา Dเบา ให้ไปEบอกกับคนเหงาในตอนAนี้ Aฝากความห่วงหา นำEพาให้คนดี ในตอนDนี้ E จะได้AไหมE * ถึงอF#mยู่ไกลใจใกล้กัน ความคิดC#mถึงนั้นไม่เคยเลือนหาย Dรู้สึกเหมือนอยู่ใกล้ ๆ ทุก ๆ Aวัน ระยะF#mทางที่ห่างไกล ความห่วC#mงใยที่ให้กัน อยากDให้เธอนั้นได้Eรู้ ** ว่ามีAคนเขากำลังC#mคิดถึง ยังคงนึกDถึงทุกทีที่มีEเธอ ถึงอยู่Aไกล ใจก็ยังพC#mร่ำเพ้อ ว่ารักDเธอ ไม่มีเปลี่ยนEไป เธอได้ยินไAหม (E) Instru:AF#mDEAF#mBm EAE( ซ้ำ *, ** )ฝากเอาควBmามรัก ฝากให้คนEดี จากคนนี้จะได้ไAหม
คำร้อง/ทำนอง : อานัส ต้นกล้าฅนเพลง | เรียบเรียง : อ. เก่ง ราคู