จำใจ คอร์ด – Smile Buffalo

อย่าจำใจทนอยู่ถ้าไม่รักกัน อย่าไปแคร์สัญญาที่เคยให้ไว้ ว่าจะรัก กันอยู่และไม่ทิ้งไป โปรดทำตามที่ใจของเธอต้องการ อย่าฝืนทนต่อไป...
คอร์ดเพลง จำใจ และ เนื้อร้อง จำใจ ของ Smile Buffalo ::อย่าจำใจทนอยู่ถ้าไม่รักกัน อย่าไปแคร์สัญญาที่เคยให้ไว้ ว่าจะรัก กันอยู่และไม่ทิ้...
Standard Tuning / Capo Bar 3
คอร์ดและเนื้อร้อง จำใจ ของ Smile Buffalo
Intro:CD7FC(2 Times)CมีอะไรปิดFบังหรือเปล่า เพราะกGารกระทำมันฟ้องอCยู่ Cดูเย็นชาเหมือนFคนห่างไกล ตั้งแGต่ที่เธอเจอเCขา Amเบื่อกันแล้วบอกEmฉันได้ คงDmเสียใจแต่ไม่นGาน Amหลอกกันไปยิ่งEmนานเท่าไหร่ ปวดDmร้าวหัวใGจไม่Cลืม Gsus4 * อย่าจำCใจทนAmอยู่ถ้าไม่Emรักกัน อย่าไปDmแคร์สัญญาที่เคยให้Gไว้ ว่าจะรัCก กันAmอยู่และไม่Emทิ้งไป โปรดทำDmตามที่ใจของเธอต้องGการ (อย่าฝืนทนต่อไป) เCพียงบอกลาคำเดีFยวก็ได้ ใส่ใGจทำไมคำสัญCญา Cคงจะกลัว ว่าFคนเข้าใจ ต้นเGหตุจากเธอใชไCหม Amบอกกันไปถ้าใEmครถามไถ่ ก็เDmพราะฉันเป็นฝ่ายGไป Amอย่ากังวลอEmะไรมากมาย ก็พDmร้อมจะGทำตามเพื่อCเธอ Gsus4 ( ซ้ำ * )Instru:CD7FCCD7FFm( ซ้ำ *, * )Outro:CD7FC
  • C
  • F
  • G
  • Am
  • Em
  • Dm
  • Gsus4
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : จำใจ - Smile Buffalo

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง/ทำนอง : เต็น | เรียบเรียง : SMILE BUFFALO
มีอะไรปิดบังหรือเปล่า
เพราะการกระทำมันฟ้องอยู่ 
ดูเย็นชาเหมือนคนห่างไกล ตั้งแต่ที่เธอเจอเขา
เบื่อกันแล้วบอกฉันได้ คงเสียใจแต่ไม่นาน 
หลอกกันไปยิ่งนานเท่าไหร่ ปวดร้าวหัวใจไม่ลืม ----------* อย่าจำใจทนอยู่ถ้าไม่รักกัน
อย่าไปแคร์สัญญาที่เคยให้ไว้
ว่าจะรัก กันอยู่และไม่ทิ้งไป
โปรดทำตามที่ใจของเธอต้องการ (อย่าฝืนทนต่อไป) ----------เพียงบอกลาคำเดียวก็ได้ ใส่ใจทำไมคำสัญญา 
คงจะกลัว ว่าคนเข้าใจ ต้นเหตุจากเธอใชไหม
บอกกันไปถ้าใครถามไถ่ ก็เพราะฉันเป็นฝ่ายไป 
อย่ากังวลอะไรมากมาย 
ก็พร้อมจะทำตามเพื่อเธอ 
(ซ้ำ *)...ดนตรี...(ซ้ *, *)