จุด จุด จุด คอร์ด – โคตรยิ้ม‬

อยาก เจอคนดีดีสักคน ที่ไม่ใช่คนพิกล สับสนวุ่นวาย แต่แล้ว แล้วฉันก็เจอสามคน ที่เดินมาพร้อมร่ม ร่มคนละสี และอยาก เดินเข้าไป ขอเบอร์ ก็แต่ว่าเธอนั้น...
Tuning Down ½ to Eb
คอร์ดเพลง จุด จุด จุด และ เนื้อร้อง จุด จุด จุด ของ โคตรยิ้ม‬ ::อยาก เจอคนดีดีสักคน ที่ไม่ใช่คนพิกล สับสนวุ่นวาย แต่แล้ว แล้วฉันก็เจอสามคน ที่เด...
Standard Tuning / Capo Bar 1
คอร์ดและเนื้อร้อง จุด จุด จุด ของ โคตรยิ้ม‬
Tuning Down ½ to Eb
Intro:A(4 Times)AAF#mF#mDDEEAวัน ที่ฉันนั้นได้พF#mบเธอ และฉันก็ได้พบDเจอ กับคEวามสดใส และอAยาก อยากบอกว่าฉันF#mนั้นเรอ (เห้ย เรออะไรอะ - ก็เรอทัก รักDเธอยังไงล่ะอีหนู) อย่างEสุดหัวใจ Dอยาก เดินเข้าAไป ขอเบBmอร์ แต่เDธอนั้Eน เป็นกระเAทย ตกใจหมดF#mเลย เธอเป็นกระเทDย โว้ โEฮ้ เสียงอย่างแAมน กินกล้วยบวF#mชชี ที่ราชเทDวี ดี๊ Eดี Instru:AAF#mF#mDDEEAอยาก เจอคนดีดีสัF#mกคน ที่ไม่ใช่คนพิDกล สับEสนวุ่นวาย แต่แAล้ว แล้วฉันก็เจอสาF#mมคน ที่เดินมาพร้อมDร่ม ร่มEคนละสี และอยDาก เดินเข้าAไป ขอเBmบอร์ ก็แต่ว่าDเธอนั้Eนเป็นกระเAทย ตกใจหมดF#mเลย เธอเป็นกระเDทย โว้ Eโฮ้ เสียงอย่างแAมน (เห้ย เธอมีลูกกระเดือกด้วยF#mหรอ) อยู่ที่Dคอ ฮ้อ Eฮอ เธอเป็นกระเทย Instru:BmEmADGC#m7b5F#F#(2 Times)BmAAF#mF#mDDEEฉันเป็นกระเAทย อย่าตกใจF#mเลย เพราะเธอก็เDคย (รักกันกับฉันอยู่ไงEล่ะ) เสียงอย่างแAมน (เห้ย เธอมีลูกกระเดือกจริF#mงจริงด้วย) อยู่ที่Dคอ ฮ้อ Eฮอ โว๊ะ โอ้ คุณเป็นกระเAทย คุณเป็นกระF#mเทย คุณเป็นกระDเทย และEคุณนั้นมีA
  • A
  • F#m or Gb
  • D
  • E
  • Bm
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : จุด จุด จุด - โคตรยิ้ม‬

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : โคตรยิ้ม
วัน ที่ฉันนั้นได้พบเธอ
และฉันก็ได้พบเจอ กับความสดใส
และอยาก อยากบอกว่าฉันนั้นเรอ
(เห้ย เรออะไรอะ - ก็เรอทัก รักเธอยังไงล่ะอีหนู)
อย่างสุดหัวใจ อยาก เดินเข้าไป ขอเบอร์ แต่เธอนั้น ----------เป็นกระเทย ตกใจหมดเลย เธอเป็นกระเทย โว้ โฮ้
เสียงอย่างแมน กินกล้วยบวชชี ที่ราชเทวี ดี๊ ดี
อยาก เจอคนดีดีสักคน
ที่ไม่ใช่คนพิกล สับสนวุ่นวาย
แต่แล้ว แล้วฉันก็เจอสามคน
ที่เดินมาพร้อมร่ม ร่มคนละสี
และอยาก เดินเข้าไป ขอเบอร์ ก็แต่ว่าเธอนั้น----------เป็นกระเทย ตกใจหมดเลย เธอเป็นกระเทย โว้ โฮ้
เสียงอย่างแมน (เห้ย เธอมีลูกกระเดือกด้วยหรอ)
อยู่ที่คอ ฮ้อ ฮอ เธอเป็นกระเทย
ฉันเป็นกระเทย อย่าตกใจเลย 
เพราะเธอก็เคย (รักกันกับฉันอยู่ไงล่ะ)
เสียงอย่างแมน (เห้ย เธอมีลูกกระเดือกจริงจริงด้วย)
อยู่ที่คอ ฮ้อ ฮอ โว๊ะ โอ้
คุณเป็นกระเทย คุณเป็นกระเทย 
คุณเป็นกระเทย และคุณนั้นมี