จุด จุด จุด คอร์ด – โคตรยิ้ม‬

อยาก เจอคนดีดีสักคน ที่ไม่ใช่คนพิกล สับสนวุ่นวาย แต่แล้ว แล้วฉันก็เจอสามคน ที่เดินมาพร้อมร่ม ร่มคนละสี และอยาก เดินเข้าไป ขอเบอร์ ก็แต่ว่าเธอนั้น...
คอร์ดเพลง จุด จุด จุด และ เนื้อร้อง จุด จุด จุด ของ โคตรยิ้ม‬ ::อยาก เจอคนดีดีสักคน ที่ไม่ใช่คนพิกล สับสนวุ่นวาย แต่แล้ว แล้วฉันก็เจอสามคน ที่เด...
คอร์ดเพลง จุด จุด จุด และ เนื้อร้อง จุด จุด จุด ของ โคตรยิ้ม‬ ::อยาก เจอคนดีดีสักคน ที่ไม่ใช่คนพิกล สับสนวุ่นวาย แต่แล้ว แล้วฉันก็เจอสามคน ที่เด...
Intro:A(4 Times)AAF#mF#mDDEEAวัน ที่ฉันนั้นได้พF#mบเธอ และฉันก็ได้พบDเจอ กับคEวามสดใส และอAยาก อยากบอกว่าฉันF#mนั้นเรอ (เห้ย เรออะไรอะ - ก็เรอทัก รักDเธอยังไงล่ะอีหนู) อย่างEสุดหัวใจ Dอยาก เดินเข้าAไป ขอเบBmอร์ แต่เDธอนั้Eน เป็นกระเAทย ตกใจหมดF#mเลย เธอเป็นกระเทDย โว้ โEฮ้ เสียงอย่างแAมน กินกล้วยบวF#mชชี ที่ราชเทDวี ดี๊ Eดี Instru:AAF#mF#mDDEEAอยาก เจอคนดีดีสัF#mกคน ที่ไม่ใช่คนพิDกล สับEสนวุ่นวาย แต่แAล้ว แล้วฉันก็เจอสาF#mมคน ที่เดินมาพร้อมDร่ม ร่มEคนละสี และอยDาก เดินเข้าAไป ขอเBmบอร์ ก็แต่ว่าDเธอนั้Eนเป็นกระเAทย ตกใจหมดF#mเลย เธอเป็นกระเDทย โว้ Eโฮ้ เสียงอย่างแAมน (เห้ย เธอมีลูกกระเดือกด้วยF#mหรอ) อยู่ที่Dคอ ฮ้อ Eฮอ เธอเป็นกระเทย Instru:BmEmADGC#m7b5F#F#(2 Times)BmAAF#mF#mDDEEฉันเป็นกระเAทย อย่าตกใจF#mเลย เพราะเธอก็เDคย (รักกันกับฉันอยู่ไงEล่ะ) เสียงอย่างแAมน (เห้ย เธอมีลูกกระเดือกจริF#mงจริงด้วย) อยู่ที่Dคอ ฮ้อ Eฮอ โว๊ะ โอ้ คุณเป็นกระเAทย คุณเป็นกระF#mเทย คุณเป็นกระDเทย และEคุณนั้นมีA
เนื้อร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : โคตรยิ้ม