จ่าง แซ่ตั้ง คอร์ด – คาราบาว

จ่างเป็นคนวาดเขียนเส้นสาย ระบายพู่กันสร้างสรรค์ศิลปะ จ่างดิ้นรนแบกรับภาระ เลี้ยงครอบครัวด้วยเก๊กฮวย จ่างเป็นคนขีดเขียนถ้อยคำ คำ คำ คำย้ำเตือนในสัจจะ จ่างศึกษาเรียนรู้ธรรมะ มีศรัทธาลัทธิเต๋า * เต๋า เต๋...
คอร์ดเพลง จ่าง แซ่ตั้ง และ เนื้อร้อง จ่าง แซ่ตั้ง ของ คาราบาว ::จ่างเป็นคนวาดเขียนเส้นสาย ระบายพู่กันสร้างสรรค์ศิลปะ จ่างดิ้นรนแบกรับภาระ เลี้ยง...

เนื้อเพลง : จ่าง แซ่ตั้ง - คาราบาว

ศิลปิน: คาราบาว | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง

จ่างเป็นคนวาดเขียนเส้นสาย ระบายพู่กันสร้างสรรค์ศิลปะ จ่างดิ้นรนแบกรับภาระ เลี้ยงครอบครัวด้วยเก๊กฮวย จ่างเป็นคนขีดเขียนถ้อยคำ คำ คำ คำย้ำเตือนในสัจจะ จ่างศึกษาเรียนรู้ธรรมะ มีศรัทธาลัทธิเต๋า * เต๋า เต๋า เต๋า มีจ่าง แซ่ตั้ง จ่าง จ่าง จ่าง แซ่ตั้ง มีเต๋า เต๋า เต๋า เต๋า มีจ่าง แซ่ตั้ง จ่าง แซ่ตั้งมีเต๋า จ่าง ก็คือเต๋า เต๋า ก็คือจ่าง ถึงฟ้าดินไม่ยอมเข้าข้าง จ่างก็ไม่ขายรูปกิน (ซ้ำ *)

ขยายกรอบเนื้อร้อง