ฉันคือประชาชน คอร์ด - คาราวาน

ฉันคือประชาชนไม่ใช่คน ที่มีเกียรติ ไปไหนต้องละเอียดค่อย ๆเหยียด ค่อย ๆ เงย ฉันคือประชาชน ไม่เหมือนคน ที่ยิ่งใหญ่ ไปไหนคนก็ไหว้เอามือไขว้หว่างขา ฉันคือประชาชน ไม่ใช่คนมีอำนาจ
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง ฉันคือประชาชน และเนื้อร้อง ฉันคือประชาชน คาราวาน เนื้อร้อง::ฉันคือประชาชนไม่ใช่คน ที่มีเกียรติ ไปไหนต้องละเอียดค่อย ๆเหยียด ค่อย ๆ เงย ฉันคื... เนื้อเพลง ฉันคือประชาชน, คอร์ด ฉันคือประชาชน, ฉันคือประชาชน คอร์ดง่าย ๆ
Standard tuning / Capo fret 2 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด ฉันคือประชาชน ของ คาราวาน คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
Intro:GGEmEmDGฉันGคือประชาชน  ต้องอดทนได้ทุกอEmย่าง
แม้นปัญDหา มันคับคั่งประเดประD7ดัง อยู่ในใG
ฉันGคือประชาชน ต้องห้อยโหน ทุกEmวันวี่
รถเDมล์มันล้นปรี่ ร้อนสิ้นD7ดีก็ต้องทG
ฉันGคือประชาชน ผู้ดิ้นรนทุกเช้าEmค่ำ
เหงื่อDไคลมันไหลฉ่ำ หน้าก็D7ดำตัวก็เหGนียว
ฉันคืGอประชาชนที่ผอมโซ เหมือนซังEmหญ้า
อยู่ตาDมทุ่ง ตามป่า ไร้ราD7คา ค่าควรGมอง
Instru.:GGEmEmD  D7G(2 Times)ฉันGคือประชาชน ไม่ใช่คน ที่มีเกีEmยรติ
ไปไDหนต้องละเอียดค่อย ๆ เหD7ยียด ค่อย ๆ เGงย
ฉันGคือประชาชน ไม่เหมือนคน ที่ยิ่งใEmหญ่
ไปไหนDคนก็ไหว้เอามือไขD7ว้หว่างขาG
ฉันGคือประชาชน ไม่ใช่คนมีอำEmนาจ
ไม่เคDยคิดไม่เคยคาด จD7ะผูกขาดปGระเทศไทย
Gเป็นไพร่พล ประชาชนก็คือEmเบี้ย แล้Dวก็โดนเขี่ย
แบบลิ่D7วล้อในหนังGจีน Gเป็นไพร่พล
ประชาชนก็คือEmเบี้ย แล้วDก็โดนเขี่ย
แบบลิ่D7วล้อในหนังGจีน
รูปแบบการจับคอร์ดกีต้าร์
  • DChord key_d
  • D7Chord key_d
  • EmChord key_e
  • GChord key_g
ดูคอร์ดเพิ่มเติม หรือ การจับคอร์ดในรูปแบบอื่น ได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: ฉันคือประชาชน - คาราวาน

ศิลปิน คาราวาน | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ฉันคือประชาชน ต้องอดทนได้ทุกอย่าง
แม้นปัญหา มันคับคั่งประเดประดัง อยู่ในใจ
ฉันคือประชาชน ต้องห้อยโหน ทุกวันวี่
รถเมล์มันล้นปรี่ ร้อนสิ้นดีก็ต้องทน
ฉันคือประชาชนผู้ดิ้นรนทุกเช้าค่ำ
เหงื่อไคลมันไหลฉ่ำ หน้าก็ดำตัวก็เหนียว
ฉันคือประชาชนที่ผอมโซ เหมือนซังหญ้า
อยู่ตามทุ่ง ตามป่า ไร้ราคา ค่าควรมอง----------ฉันคือประชาชนไม่ใช่คน ที่มีเกียรติ
ไปไหนต้องละเอียดค่อย ๆเหยียด ค่อย ๆ เงย
ฉันคือประชาชน ไม่เหมือนคน ที่ยิ่งใหญ่
ไปไหนคนก็ไหว้เอามือไขว้หว่างขา
ฉันคือประชาชน ไม่ใช่คนมีอำนาจ
ไม่เคยคิดไม่เคยคาด จะผูกขาดประเทศไทย
เป็นไพร่พล ประชาชนก็คือเบี้ย แล้วก็โดนเขี่ย
แบบลิ่วล้อในหนังจีน เป็นไพร่พล ประชาชนก็คือเบี้ย
แล้วก็โดนเขี่ย แบบลิ่วล้อในหนังจีน