ฉันคือประชาชน คอร์ด – คาราวาน

ฉันคือประชาชนไม่ใช่คน ที่มีเกียรติ ไปไหนต้องละเอียดค่อย ๆเหยียด ค่อย ๆ เงย ฉันคือประชาชน ไม่เหมือนคน ที่ยิ่งใหญ่ ไปไหนคนก็ไหว้เอามือไขว้หว่างขา ฉันคือประชาชน ไม่ใช่คนมีอำ...
คอร์ดเพลง ฉันคือประชาชน และ เนื้อร้อง ฉันคือประชาชน ของ คาราวาน ::ฉันคือประชาชนไม่ใช่คน ที่มีเกียรติ ไปไหนต้องละเอียดค่อย ๆเหยียด ค่อย ๆ เงย ฉันคื...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง ฉันคือประชาชน ของ คาราวาน
Intro:GGEmEmDGฉันGคือประชาชน ต้องอดทนได้ทุกอEmย่าง แม้นปัญDหา มันคับคั่งประเดประD7ดัง อยู่ในใGจ ฉันGคือประชาชน ต้องห้อยโหน ทุกEmวันวี่ รถเDมล์มันล้นปรี่ ร้อนสิ้นD7ดีก็ต้องทGน ฉันGคือประชาชน ผู้ดิ้นรนทุกเช้าEmค่ำ เหงื่อDไคลมันไหลฉ่ำ หน้าก็D7ดำตัวก็เหGนียว ฉันคืGอประชาชนที่ผอมโซ เหมือนซังEmหญ้า อยู่ตาDมทุ่ง ตามป่า ไร้ราD7คา ค่าควรGมองInstru.:GGEmEmD D7G(2 Times)ฉันGคือประชาชน ไม่ใช่คน ที่มีเกีEmยรติ ไปไDหนต้องละเอียดค่อย ๆ เหD7ยียด ค่อย ๆ เGงย ฉันGคือประชาชน ไม่เหมือนคน ที่ยิ่งใEmหญ่ ไปไหนDคนก็ไหว้เอามือไขD7ว้หว่างขาG ฉันGคือประชาชน ไม่ใช่คนมีอำEmนาจ ไม่เคDยคิดไม่เคยคาด จD7ะผูกขาดปGระเทศไทย Gเป็นไพร่พล ประชาชนก็คือEmเบี้ย แล้Dวก็โดนเขี่ย แบบลิ่D7วล้อในหนังGจีน Gเป็นไพร่พล ประชาชนก็คือEmเบี้ย แล้วDก็โดนเขี่ย แบบลิ่D7วล้อในหนังGจีน
  • G
  • Em
  • D
  • D7
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ฉันคือประชาชน - คาราวาน

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : เรียบเรียง : | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ฉันคือประชาชน ต้องอดทนได้ทุกอย่าง
แม้นปัญหา มันคับคั่งประเดประดัง อยู่ในใจ 
ฉันคือประชาชน ต้องห้อยโหน ทุกวันวี่
รถเมล์มันล้นปรี่ ร้อนสิ้นดีก็ต้องทน 
ฉันคือประชาชน ผู้ดิ้นรนทุกเช้าค่ำ 
เหงื่อไคลมันไหลฉ่ำ หน้าก็ดำตัวก็เหนียว
ฉันคือประชาชนที่ผอมโซ เหมือนซังหญ้า 
อยู่ตามทุ่ง ตามป่า ไร้ราคา ค่าควรมอง----------ฉันคือประชาชน ไม่ใช่คน ที่มีเกียรติ
ไปไหนต้องละเอียดค่อย ๆ เหยียด ค่อย ๆ เงย
ฉันคือประชาชน ไม่เหมือนคน ที่ยิ่งใหญ่
ไปไหนคนก็ไหว้เอามือไขว้หว่างขา 
ฉันคือประชาชน ไม่ใช่คนมีอำนาจ
ไม่เคยคิดไม่เคยคาด จะผูกขาดประเทศไทย
เป็นไพร่พล ประชาชนก็คือเบี้ย แล้วก็โดนเขี่ย
แบบลิ่วล้อในหนังจีน เป็นไพร่พล 
ประชาชนก็คือเบี้ย แล้วก็โดนเขี่ย 
แบบลิ่วล้อในหนังจีน