ฉันมีแต่เธอ คอร์ด – จำเริญ

อยู่คนเดียวลำพังฉันยังหวั่นใจ อยู่แห่งไหนก็คิดถึงแต่เธอ ไม่เคยมีวันใด ที่ไม่เคยพร่ำเพ้อ ตั้งแต่ในวันที่เธอไปจากฉัน กี่วันมาแล้วหนอเธอที่เธอไม่มา ไม่เคยมาหาฉันเลยสักครั้ง ...
คอร์ดเพลง ฉันมีแต่เธอ และ เนื้อร้อง ฉันมีแต่เธอ ของ จำเริญ ::อยู่คนเดียวลำพังฉันยังหวั่นใจ อยู่แห่งไหนก็คิดถึงแต่เธอ ไม่เคยมีวันใด ที่ไม่เคยพ...
คอร์ดเพลง ฉันมีแต่เธอ และ เนื้อร้อง ฉันมีแต่เธอ ของ จำเริญ ::อยู่คนเดียวลำพังฉันยังหวั่นใจ อยู่แห่งไหนก็คิดถึงแต่เธอ ไม่เคยมีวันใด ที่ไม่เคยพ...
Intro:DF#mGAอยากให้DวันเวลากลับมาF#mเป็นวันเดิม วันที่Gฉันได้เริ่มเรียนรู้Aรักเรา แต่Dความเป็นจริงไม่มีเF#mหลือแม้เงา มีแต่เGหงาเท่านั้นที่ฉัAนพบเจอ * อยู่คBmนเดียวลำพัง ฉัF#mนยังหวั่นใจ อยู่แห่งGไหนก็คิดAถึงแต่เDธอ ไม่เคBmยมีวันใด ที่ไม่F#mเคยพร่ำเพ้อ ตั้งGแต่ในวันที่เธอไปจากAฉัน ** กี่วันมาDแล้วหนอเธอ Bmที่เธอไม่มา ไม่เคยมาDหาฉันเลยสักAครั้ง ไม่เคยDมาดูมาแล มBmาแคร์กันบ้าง อย่าปล่อยให้Gฉันอ้างว้างอย่างAนี้ เพราะฉันมีแต่(D)เธอ...Instru.:DF#mGAหากว่าDยังมีใจก็บอกใF#mห้รู้สักคำ ส่งข่าวมGาไถ่ถามว่าคิAดถึงกัน Dเธอมีใคร มันก็F#mไม่สำคัญ แค่ให้Gรู้ว่าฉันนั้นAคิดถึงเธอ ( ซ้ำ *, ** )Instru:DF#mGA(2 Times)( ซ้ำ *, ** )Outro:DF#mGA(2 Times)D เพราะฉันมีแต่เธอ...
คำร้อง/ทำนอง : กมล กันฤทธิ์ | เรียบเรียง : Monster A