ฉันมีแต่เธอ คอร์ด - จำเริญ

อยู่คนเดียวลำพังฉันยังหวั่นใจ อยู่แห่งไหนก็คิดถึงแต่เธอ ไม่เคยมีวันใด ที่ไม่เคยพร่ำเพ้อ ตั้งแต่ในวันที่เธอไปจากฉัน กี่วันมาแล้วหนอเธอที่เธอไม่มา ไม่เคยมาหาฉันเลยสักครั้ง ไม่เคยมาดูมาแล มาแคร์กันบ้าง อย่าปล่อยให้ฉันอ้างว้างอย่างนี้ เพราะฉันมีแต่เธอ..
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง ฉันมีแต่เธอ และเนื้อร้อง ฉันมีแต่เธอ จำเริญ เนื้อร้อง::อยู่คนเดียวลำพังฉันยังหวั่นใจ อยู่แห่งไหนก็คิดถึงแต่เธอ ไม่เคยมีวันใด ที่ไม่เคยพ... คอร์ดเพลงของ จำเริญ, ฉันมีแต่เธอ คอร์ดง่าย ๆ, คอร์ด ฉันมีแต่เธอcapo
Tuning E capo fret 2 / Tuning Eb capo fret 3 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด ฉันมีแต่เธอ ของ จำเริญ คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
Intro :DF#mGAอยากให้Dวันเวลา กลับมาF#mเป็นวันเดิม
วันที่Gฉันได้เริ่มเรียนAรู้ รักเรา
แต่Dความเป็นจริง ไม่มีเF#mหลือแม้เงา
มีแต่เGหงาเท่านั้น ที่ฉัAนพบเจอ----------* อยู่คBmนเดียวลำพัง ฉัF#mนยังหวั่นใจ
อยู่แห่งGไหนก็คิดAถึง แต่เDธอ ไม่เคBmยมีวันใด
ที่ไม่F#mเคยพร่ำเพ้อ ตั้งGแต่ในวันที่เธอ ไปจากAฉัน----------** กี่วันมาDแล้วหนอเธอ Bmที่เธอไม่มา
ไม่เคยมาDหาฉันเลย สักAครั้ง ไม่เคยDมาดูมาแล
Bmาแคร์กันบ้าง อย่าปล่อยให้Gฉันอ้างว้าง อย่างAนี้
เพราะฉันมีแต่(D)เธอ...
Instru :DF#mGAหากว่าDยังมีใจ ก็บอกใF#mห้รู้สักคำ
ส่งข่าวมGาไถ่ถาม ว่าคิAดถึงกัน   Dเธอมีใคร มันก็F#mไม่สำคัญ
แค่ให้Gรู้ว่าฉัน นั้นAคิดถึงเธอ
( ซ้ำ *, ** )Instru :DF#mGA(2 Times)( ซ้ำ *, ** )Outro :DF#mGA(2 Times)Dเพราะฉันมีแต่เธอ...
รูปแบบการจับคอร์ดกีต้าร์
  • AChord key_a
  • AmChord key_a
  • BmChord key_b
  • CChord key_c
  • DChord key_d
  • EmChord key_e
  • FChord key_f
  • F#mChord key_f_sharp
  • GChord key_g
ดูคอร์ดเพิ่มเติม หรือ การจับคอร์ดในรูปแบบอื่น ได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: ฉันมีแต่เธอ - จำเริญ

คำร้อง/ทำนอง : กมล กันฤทธิ์ | เรียบเรียง : Monster A
อยากให้วันเวลากลับมาเป็นวันเดิม
วันที่ฉันได้เริ่มเรียนรู้รักเรา
แต่ความเป็นจริงไม่มีเหลือแม้เงา
มีแต่เหงาเท่านั้นที่ฉันพบเจอ----------* อยู่คนเดียวลำพังฉันยังหวั่นใจ
อยู่แห่งไหนก็คิดถึงแต่เธอ
ไม่เคยมีวันใด ที่ไม่เคยพร่ำเพ้อ
ตั้งแต่ในวันที่เธอไปจากฉัน----------** กี่วันมาแล้วหนอเธอที่เธอไม่มา
ไม่เคยมาหาฉันเลยสักครั้ง
ไม่เคยมาดูมาแล มาแคร์กันบ้าง
อย่าปล่อยให้ฉันอ้างว้างอย่างนี้
เพราะฉันมีแต่เธอ...----------หากว่ายังมีใจก็บอกให้รู้สักคำ
ส่งข่าวมาไถ่ถามว่าคิดถึงกัน
เธอมีใครมันก็ไม่สำคัญ
แค่ให้รู้ว่าฉันนั้นคิดถึงเธอ----------(ซ้ำ *, **) ...ดนตรี... (ซ้ำ *, **)