ฉันมีแต่เธอ คอร์ด – จำเริญ

อยู่คนเดียวลำพังฉันยังหวั่นใจ อยู่แห่งไหนก็คิดถึงแต่เธอ ไม่เคยมีวันใด ที่ไม่เคยพร่ำเพ้อ ตั้งแต่ในวันที่เธอไปจากฉัน กี่วันมาแล้วหนอเธอที่เธอไม่มา ไม่เคยมาหาฉันเลยสักครั้ง ...
คอร์ดเพลง ฉันมีแต่เธอ และ เนื้อร้อง ฉันมีแต่เธอ ของ จำเริญ ::อยู่คนเดียวลำพังฉันยังหวั่นใจ อยู่แห่งไหนก็คิดถึงแต่เธอ ไม่เคยมีวันใด ที่ไม่เคยพ...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง ฉันมีแต่เธอ ของ จำเริญ
Intro:DF#mGAอยากให้DวันเวลากลับมาF#mเป็นวันเดิม วันที่Gฉันได้เริ่มเรียนรู้Aรักเรา แต่Dความเป็นจริงไม่มีเF#mหลือแม้เงา มีแต่เGหงาเท่านั้นที่ฉัAนพบเจอ * อยู่คBmนเดียวลำพัง ฉัF#mนยังหวั่นใจ อยู่แห่งGไหนก็คิดAถึงแต่เDธอ ไม่เคBmยมีวันใด ที่ไม่F#mเคยพร่ำเพ้อ ตั้งGแต่ในวันที่เธอไปจากAฉัน ** กี่วันมาDแล้วหนอเธอ Bmที่เธอไม่มา ไม่เคยมาDหาฉันเลยสักAครั้ง ไม่เคยDมาดูมาแล มBmาแคร์กันบ้าง อย่าปล่อยให้Gฉันอ้างว้างอย่างAนี้ เพราะฉันมีแต่(D)เธอ...Instru.:DF#mGAหากว่าDยังมีใจก็บอกใF#mห้รู้สักคำ ส่งข่าวมGาไถ่ถามว่าคิAดถึงกัน Dเธอมีใคร มันก็F#mไม่สำคัญ แค่ให้Gรู้ว่าฉันนั้นAคิดถึงเธอ ( ซ้ำ *, ** )Instru:DF#mGA(2 Times)( ซ้ำ *, ** )Outro:DF#mGA(2 Times)D เพราะฉันมีแต่เธอ...
  • D
  • F#m or Gb
  • G
  • A
  • Bm
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ฉันมีแต่เธอ - จำเริญ

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง/ทำนอง : กมล กันฤทธิ์ | เรียบเรียง : Monster A
อยากให้วันเวลากลับมาเป็นวันเดิม
วันที่ฉันได้เริ่มเรียนรู้รักเรา
แต่ความเป็นจริงไม่มีเหลือแม้เงา 
มีแต่เหงาเท่านั้นที่ฉันพบเจอ----------* อยู่คนเดียวลำพัง ฉันยังหวั่นใจ
อยู่แห่งไหนก็คิดถึงแต่เธอ ไม่เคยมีวันใด 
ที่ไม่เคยพร่ำเพ้อ ตั้งแต่ในวันที่เธอไปจากฉัน----------** กี่วันมาแล้วหนอเธอ ที่เธอไม่มา
ไม่เคยมาหาฉันเลยสักครั้ง ไม่เคยมาดูมาแล 
มาแคร์กันบ้าง อย่าปล่อยให้ฉันอ้างว้างอย่างนี้ 
เพราะฉันมีแต่เธอ...----------หากว่ายังมีใจก็บอกให้รู้สักคำ
ส่งข่าวมาไถ่ถามว่าคิดถึงกันเธอมีใคร มันก็ไม่สำคัญ
แค่ให้รู้ว่าฉันนั้นคิดถึงเธอ
(ซ้ำ *, **)...ดนตรี...(ซ้ *, **)
 เพราะฉันมีแต่เธอ...