ฉันรู้ คอร์ด – โบ สุนิตา

อยากคืนเธอให้เขาไป ฉันคิดว่าเขาก็ต้องการ ไม่ต้องทนทรมาน อยากให้ฝันในใจของเธอได้เป็นจริง และตัวฉันยินดีจะถูกทอดทิ้ง ไม่เป็นไร...
คอร์ดเพลง ฉันรู้ และ เนื้อร้อง ฉันรู้ ของ โบ สุนิตา ::อยากคืนเธอให้เขาไป ฉันคิดว่าเขาก็ต้องการ ไม่ต้องทนทรมาน อยากให้ฝันในใจของเธอได้เ...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง ฉันรู้ ของ โบ สุนิตา
Intro:AmF G(2 Times)Amฉันรู้เธอมีอFดีตในใGAm ฉันรู้ว่าเธอไม่เคFยลืมมัGAm ฉันรู้ว่าเธอยังFผูกยังGพัน อยู่กับเEsus4ขาที่ต้องร้างลากันไEAm ฉันรู้ที่เราได้อFยู่กันมGAm ฉันรู้ว่าเธอไม่FรักกันเGท่าไร Am ฉันรู้และทนเก็บFกดลงไGป อดทนไEsus4ว้ก็เพราะรักเธอเท่าEนั้น อยากคืนเFธอ ให้เขาAmไป Fฉันคิดว่าเขาก็ต้องAmการ ไม่ต้องทFน ทรมAmาน อยากให้BbฝันในใจของAmเธอได้เป็นจGริง และตัวBbฉันยินดีจะAmถูกทอดGทิ้ง ไม่เป็นไร Instru:AmF G(2 Times)Am ถึงแม้จะทำแต่Fสิ่งดีGดี Am ฉันรู้เธอคงไม่เFห็นสักเท่าGไร Amเพราะฉันเป็นเพียงขFยะในใGจ ไม่มีEsus4ทางเป็นอะไรมากกว่าEนั้น อยากคืนเFธอ ให้เขาAmไป Fฉันคิดว่าเขาก็ต้องAmการ ไม่ต้องทFน ทรมAmาน อยากให้BbฝันในใจของAmเธอได้เป็นจGริง และตัวBbฉันยินดีจะAmถูกทอดGทิ้ง ไม่เป็นไร Instru.:AmF G(4 Times)Dm จะลืมเวลาที่เคยEmมี จะลืมนาทีที่ผ่านFมา ลืมว่าเธอเคยอยู่กับGฉัน E อยากคืนเFธอ ให้เขาAmไป Fฉันคิดว่าเขาก็ต้องAmการ ไม่ต้องทFน ทรมAmาน อยากให้BbฝันในใจของAmเธอได้เป็นจGริง และตัวBbฉันยินดีจะAmถูกทอดGทิ้ง ไม่เป็นไร F ไม่เป็นAmไร ไม่เป็นFไร Am F Am อยากให้BbฝันในใจของเAmธอได้เป็นจริGง และตัวBbฉันยินดีจะAmถูกทอดGทิ้ง ไม่เป็นไร Outro:FAmFAmFAmBb AmGBb AmG
  • Am
  • F
  • G
  • Esus4
  • E
  • Bb or A#
  • Dm
  • Em
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ฉันรู้ - โบ สุนิตา

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง : วรัชยา พรหมสถิต | ทำนอง/เรียบเรียง : ธนา ลวสุต
ฉันรู้เธอมีอดีตในใจ ฉันรู้ว่าเธอไม่เคยลืมมัน
 ฉันรู้ว่าเธอยังผูกยังพัน อยู่กับเขาที่ต้องร้างลากันไป
 ฉันรู้ที่เราได้อยู่กันมา ฉันรู้ว่าเธอไม่รักกันเท่าไร
 ฉันรู้และทนเก็บกดลงไป 
อดทนไว้ก็เพราะรักเธอเท่านั้น----------อยากคืนเธอ ให้เขาไป ฉันคิดว่าเขาก็ต้องการ
ไม่ต้องทน ทรมาน 
อยากให้ฝันในใจของเธอได้เป็นจริง
และตัวฉันยินดีจะถูกทอดทิ้ง ไม่เป็นไร
 ถึงแม้จะทำแต่สิ่งดีดี ฉันรู้เธอคงไม่เห็นสักเท่าไร
เพราะฉันเป็นเพียงขยะในใจ 
ไม่มีทางเป็นอะไรมากกว่านั้น----------อยากคืนเธอ ให้เขาไป ฉันคิดว่าเขาก็ต้องการ
ไม่ต้องทน ทรมาน 
อยากให้ฝันในใจของเธอได้เป็นจริง
และตัวฉันยินดีจะถูกทอดทิ้ง ไม่เป็นไร ---------- จะลืมเวลาที่เคยมี จะลืมนาทีที่ผ่านมา
ลืมว่าเธอเคยอยู่กับฉัน ----------อยากคืนเธอ ให้เขาไป ฉันคิดว่าเขาก็ต้องการ
ไม่ต้องทน ทรมาน 
อยากให้ฝันในใจของเธอได้เป็นจริง
และตัวฉันยินดีจะถูกทอดทิ้ง ไม่เป็นไร
 ไม่เป็นไร ไม่เป็นไร 
อยากให้ฝันในใจของเธอได้เป็นจริง 
และตัวฉันยินดีจะถูกทอดทิ้ง ไม่เป็นไร