ฉันไม่ใช่นางเอก คอร์ด – ตั๊ก ศิริพร

ไปเถอะไป จงไปไปซะ ไปให้ไกลไกล เจอกับฉันที่ใดไม่ต้องมาทัก ฉันจะพักเรื่องรัก เรื่องรก เรื่องราวในใจ ไปเถอะไปให้ไกลเท่าใดยิ่งดี...
คอร์ดเพลง ฉันไม่ใช่นางเอก และ เนื้อร้อง ฉันไม่ใช่นางเอก ของ ตั๊ก ศิริพร ::ไปเถอะไป จงไปไปซะ ไปให้ไกลไกล เจอกับฉันที่ใดไม่ต้องมาทัก ฉันจะพักเรื่องรัก เรื่อ...
คอร์ดและเนื้อร้อง ฉันไม่ใช่นางเอก ของ ตั๊ก ศิริพร
Intro:F AmDm(2 Times)F มีอะไรกับC/Eฉันหรือคะ Dmคุณพระเอก จึงมาFยืนทำซึม เหม่อC/Eลอยอย่างกับในDmหนัง ฉันคงBbไม่ ใช่นางCเอก อยู่ในAmบทต้องอดต้องDmทน แGmสนใจเย็น หBbวานนิ่มสิ้นสCมัย *F ถ้าไม่มีอะไC/Eรแล้วฉันDmต้องขอตัว กลัวน้ำFตาความหลัง จะC/Eรั่วออกมาให้เDmห็น เพราะน้ำBbตา ฉันCมีค่า หากจะAmหลั่งต้องเหตุจำDmเป็น ไGmม่อยากหลั่ง ให้คBbวามหลังที่เก่Cาไป ** Fไปเถอะไป จงAmไปไปซะ ไปDmให้ไกลไกลC Bbเจอกับฉันที่Cใดไม่ต้องมาFทัก Fฉันจะพักเรื่อAmงรัก เรื่องรก เรื่องDmราวในใจ C Bbไปเถอะไปให้Cไกลเท่าใดยิ่งFดี (Bb_C)Instru.:F AmDmF C/EDm CBb AmGm CF C/EDm CBbC( ซ้ำ *, ** )Fไปเถอะไป ไปAmซะไปซิ ไปDmที่เคยไป C Bbย้อนกลับมาทำCไมกันอีกตรงFนี้ เFข้าทางไหนออกAmไปทางนั้น ทางDmเดิมแหละดี C Bbที่นี่คงไม่Cมีเรื่องน่าสนFใจ ที่Bbนี่คงไม่CมีนางเอกหนังFใคร Outro:F AmDm (Fade Out)
  • F
  • C/E (Slash)
  • Dm
  • Bb or A#
  • C
  • Am
  • Gm
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ สามารถดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ฉันไม่ใช่นางเอก - ตั๊ก ศิริพร

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง/ทำนอง : ดนุพล แก้วกาญจน์
มีอะไรกับฉันหรือคะ คุณพระเอก
จึงมายืนทำซึม เหม่อลอยอย่างกับในหนัง
ฉันคงไม่ ใช่นางเอก อยู่ในบทต้องอดต้องทน 
แสนใจเย็น หวานนิ่มสิ้นสมัย----------* ถ้าไม่มีอะไรแล้วฉันต้องขอตัว
กลัวน้ำตาความหลัง จะรั่วออกมาให้เห็น 
เพราะน้ำตา ฉันมีค่า หากจะหลั่งต้องเหตุจำเป็น
ไม่อยากหลั่ง ให้ความหลังที่เก่าไป----------** ไปเถอะไป จงไปไปซะ ไปให้ไกลไกล 
เจอกับฉันที่ใดไม่ต้องมาทัก
ฉันจะพักเรื่องรัก เรื่องรก เรื่องราวในใจ 
ไปเถอะไปให้ไกลเท่าใดยิ่งดี ----------(ซ้ำ *, **)
ไปเถอะไป ไปซะไปซิ ไปที่เคยไป 
ย้อนกลับมาทำไมกันอีกตรงนี้
เข้าทางไหนออกไปทางนั้น ทางเดิมแหละดี 
ที่นี่คงไม่มีเรื่องน่าสนใจ ที่นี่คงไม่มีนางเอกหนังใคร