ชมสายธาร คอร์ด – ปาริชาต เลิศพิพัฒน์

รื่นรมย์ชมสายธารนาน สราญรักดวงใจ หลั่งรินเวียนวนไปใน ละเมาะไม้ป่างาม ร่มเย็นเช่นน้ำใจ ลำธารไหลเวียนมา ลมโชยโปรยมาลาหอม เย็นดังเช่นใจเรา * ฝากลำธารอันไหลเย็น ว่างเว้นจากความเศร้า สุขปร...
คอร์ดเพลง ชมสายธาร และ เนื้อร้อง ชมสายธาร ของ ปาริชาต เลิศพิพัฒน์ ::รื่นรมย์<strong>ชมสายธาร</strong>นาน สราญรักดวงใจ หลั่งรินเวียนวนไปใน ละเมาะไม้ป...

เนื้อเพลง : ชมสายธาร - ปาริชาต เลิศพิพัฒน์

ศิลปิน: ปาริชาต เลิศพิพัฒน์ | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง

รื่นรมย์ชมสายธารนาน สราญรักดวงใจ หลั่งรินเวียนวนไปใน ละเมาะไม้ป่างาม ร่มเย็นเช่นน้ำใจ ลำธารไหลเวียนมา ลมโชยโปรยมาลาหอม เย็นดังเช่นใจเรา * ฝากลำธารอันไหลเย็น ว่างเว้นจากความเศร้า สุขประโคมเพียงสองเรา มีรักคอยเฝ้าให้เราสุขใจ รักเอยเราเคยเดียวดาย กลับกลายรักชื่นใจ สุขสราญดังลำธารไหล รินผ่านใจเรา (ซ้ำ *)

ขยายกรอบเนื้อร้อง