ชมสายธาร คอร์ด - ปาริชาต เลิศพิพัฒน์

รื่นรมย์ชมสายธารนาน สราญรักดวงใจ หลั่งรินเวียนวนไปใน ละเมาะไม้ป่างาม ร่มเย็นเช่นน้ำใจ ลำธารไหลเวียนมา ลมโชยโปรยมาลาหอม เย็นดังเช่นใจเรา
ฝากลำธารอันไหลเย็น ว่างเว้นจากความเศร้า ส...
คอร์ดเพลง ชมสายธาร และเนื้อร้อง ชมสายธาร ปาริชาต เลิศพิพัฒน์ เนื้อร้อง::รื่นรมย์<strong>ชมสายธาร</strong>นาน สราญรักดวงใจ หลั่งรินเวียนวนไปใน ละเมาะไม้ป...

เนื้อเพลง: ชมสายธาร - ปาริชาต เลิศพิพัฒน์

ศิลปิน ปาริชาต เลิศพิพัฒน์ | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
รื่นรมย์ชมสายธารนาน สราญรักดวงใจ หลั่งรินเวียนวนไปใน ละเมาะไม้ป่างาม ร่มเย็นเช่นน้ำใจ ลำธารไหลเวียนมา ลมโชยโปรยมาลาหอม เย็นดังเช่นใจเรา
* ฝากลำธารอันไหลเย็น ว่างเว้นจากความเศร้า สุขประโคมเพียงสองเรา มีรักคอยเฝ้าให้เราสุขใจ รักเอยเราเคยเดียวดาย กลับกลายรักชื่นใจ สุขสราญดังลำธารไหล รินผ่านใจเรา (ซ้ำ *)