ชาบู (ล่ะแมนวา) คอร์ด – อ๊อฟ สงกรานต์ Feat. เเร็พอีสาน

อยากมีคนเคียงคู่ ควงแขนไปกินชาบู ไปไสกะใส่เสื้อคู่ บอกเพิ่นให้ฮู้แหน่เถาะ ขั่นเพิ่นกะเหงาคือกัน สะกิดเพิ่นแหน่ได้บ่ ให้เพิ่นมาโพสหน้าวอล์ ว่าโอ้ ว่าโอ ล่ะหนอ ขั่นซั่นเฮาส...
คอร์ดเพลง ชาบู (ล่ะแมนวา) และ เนื้อร้อง ชาบู (ล่ะแมนวา) ของ อ๊อฟ สงกรานต์ Feat. เเร็พอีสาน ::อยากมีคนเคียงคู่ ควงแขนไปกินชาบู ไปไสกะใส่เสื้อคู่ บอกเพิ่นให้ฮู้แหน่เถาะ ขั่นเพ...
คอร์ดและเนื้อร้อง ชาบู (ล่ะแมนวา) ของ อ๊อฟ สงกรานต์ Feat. เเร็พอีสาน
Intro:BbCAmDmBbCFFกินข้าวผู้Fเดียว ไปเที่ยวกะบ่มีDmหมู่ คนมีผู้สาวบ่Bbฮู้ บ่โสดคงบ่เข้าCใจ มีสมาร์ทFโฟน กะใช้บอกฮักผู้ได๋บ่Dmได้ ราคาบ่แม่นขี้Bbร้าย เว้ามาล่ะหน่าย จั่งแม่นมันเCหงา นับมื้อ กะแฮงFอุก เฟซบุ๊กกะเอาบ่Dmอยู่ แห่งเล่นแห่งพ้อรูปBbคู่ แห่งพ้อ แห่งเหงากว่าCเก่า ซางบ่หลูFโตน หนอคนเทิ่งฟ้า เห็นว่าบ่Dmเว้า ไผหนอสิคิดคือBbเฮา จ่มแลงจ่มเCช้ายังมิดซีFลี่ * (กะซางบ่)Bb ซุกหลังใส่จักบาดแหน่Cหนา ล่ะแม่นAmวา คนที่เป็นเนื้อคู่อิDmหลี ตอนนี้เพิ่นอยู่Bbไส กามเทพบอกที ซุกใส่กันคือCจั่งไก่ตี โลดได้บ่ ** อยากมีคนเคียงBbคู่ ควงแCขนไปกินชAmาบู ไปDmไสกะใส่เสื้อGmคู่ บอกเCพิ่นให้ฮู้แหน่Fเถาะ ขั่นเพิ่นกะเหงาคือBbกัน สะCกิดเพิ่นแหน่ไAmด้บ่ ให้เDmพิ่นมาโพสหน้าGmวอล์ ว่าโอ้ ว่าโอ ล่ะหCนอ... (ขั่นBbซั่นเฮาสิได้พ้อกันCบ่... โสดกะด้อกะเ(F)ดี้ย)Instru.:BbCAmDmBbCFF( ซ้ำ * )(แรฟ) ลมหนาวพัดFมา 4 ห้อง หัวใจอ้ายDmว่าง โปรดเถิดนงค์Bbคราญ มาเป็นคู่ซ้อนไCด้บ่ สิบ่ให้ยุ่งFไต่ ไรตอม สิหอมแก้มDmน้อง สุมื้อเช้าค่ำ สิเฮ็ดการBbบ้าน ล่ะก่อนนอนทุกวัน จนเจ้าพอCใจ เอ่โย่ว!! นึ่งFข้าวล้างถ้วย กะเฮ็ดได้สุแนว สิให้Dmเกือข้าวแมว หรือให้เกือข้าวหมา กะสั่งBbมาโลดหนา สิบ่ขัดใจนาง สิยอมเฮดสุCอย่าง ให้เจ้าซำบายใจ Fว่าแต่เทวดา สิส่งมาตอนได๋ Dmอย่าให้ถ่าโดนหลาย มันอดใจบ่ไหว Bbเข้าใจแหน่ ว่าอยู่คนเดียวมันเป็นไปบ่ได้ Cแนมเบิ่งเนื้อคู่ กะจักสิมาตอนได๋ กะเห็นใจ คนโสดแหน่เด้อสู ห่าขั่วมึงเอ้ยยย.... ( ซ้ำ **, **, ** )
  • F
  • Dm
  • Bb or A#
  • C
  • Am
  • Gm
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ สามารถดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ชาบู (ล่ะแมนวา) - อ๊อฟ สงกรานต์ Feat. เเร็พอีสาน

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง/ทำนอง : ปิงปอง พงษ์อนันต์ | เรียบเรียง : อั๋น หมาหลง / ปิงปอง พงษ์อนันต์
กินข้าวผู้เดียว ไปเที่ยวกะบ่มีหมู่
คนมีผู้สาวบ่ฮู้ บ่โสดคงบ่เข้าใจ
มีสมาร์ทโฟน กะใช้บอกฮักผู้ได๋บ่ได้
ราคาบ่แม่นขี้ร้าย เว้ามาล่ะหน่าย จั่งแม่นมันเหงา----------นับมื้อ กะแฮงอุก เฟซบุ๊กกะเอาบ่อยู่ 
แห่งเล่นแห่งพ้อรูปคู่ แห่งพ้อ แห่งเหงากว่าเก่า
ซางบ่หลูโตน หนอคนเทิ่งฟ้า เห็นว่าบ่เว้า 
ไผหนอสิคิดคือเฮา จ่มแลงจ่มเช้ายังมิดซีลี่----------* (กะซางบ่) ซุกหลังใส่จักบาดแหน่หนา
ล่ะแม่นวา คนที่เป็นเนื้อคู่อิหลี
ตอนนี้เพิ่นอยู่ไส กามเทพบอกที
ซุกใส่กันคือจั่งไก่ตี โลดได้บ่----------** อยากมีคนเคียงคู่ ควงแขนไปกินชาบู 
ไปไสกะใส่เสื้อคู่ บอกเพิ่นให้ฮู้แหน่เถาะ
ขั่นเพิ่นกะเหงาคือกัน สะกิดเพิ่นแหน่ได้บ่ 
ให้เพิ่นมาโพสหน้าวอล์ ว่าโอ้ ว่าโอ ล่ะหนอ...
(ขั่นซั่นเฮาสิได้พ้อกันบ่... โสดกะด้อกะเดี้ย)----------(ซ้ำ *)
(แรฟ) ลมหนาวพัดมา 4 ห้อง หัวใจอ้ายว่าง
โปรดเถิดนงค์คราญ มาเป็นคู่ซ้อนได้บ่
สิบ่ให้ยุ่งไต่ ไรตอม สิหอมแก้มน้อง สุมื้อเช้าค่ำ
สิเฮ็ดการบ้าน ล่ะก่อนนอนทุกวัน จนเจ้าพอใจ
เอ่โย่ว!! นึ่งข้าวล้างถ้วย กะเฮ็ดได้สุแนว
สิให้เกือข้าวแมว หรือให้เกือข้าวหมา กะสั่งมาโลดหนา
สิบ่ขัดใจนาง สิยอมเฮดสุอย่าง ให้เจ้าซำบายใจ
ว่าแต่เทวดา สิส่งมาตอนได๋
อย่าให้ถ่าโดนหลาย มันอดใจบ่ไหว
เข้าใจแหน่ ว่าอยู่คนเดียวมันเป็นไปบ่ได้
แนมเบิ่งเนื้อคู่ กะจักสิมาตอนได๋
กะเห็นใจ คนโสดแหน่เด้อสู ห่าขั่วมึงเอ้ยยย...
(ซ้ำ **, **, **)