ชายคนหนึ่ง คอร์ด – Peter Corp Dyrendal

ฉันเป็นเพียงชายคนหนึ่งที่อยากดูแล ห่วงใยเธอเท่านั้น ขอแค่เพียงยังมีใครที่ห่วงใยกัน ไม่เคยต้องการสิ่งใด ใจที่ฉันให้เธอ เธอก็แค่รับไป เธอไม่ต้องมอบสิ่งไหน ตอบแทนมาให้ฉัน...
คอร์ดเพลง ชายคนหนึ่ง และ เนื้อร้อง ชายคนหนึ่ง ของ Peter Corp Dyrendal ::ฉันเป็นเพียงชายคนหนึ่งที่อยากดูแล ห่วงใยเธอเท่านั้น ขอแค่เพียงยังมีใครที่ห่วงใยก...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง ชายคนหนึ่ง ของ Peter Corp Dyrendal
Intro:CBmAm D7G D/F#EmAmC D7GAmเธอ ไD7/F#ม่ต้องกัง Gวล Amเธอ ไม่D7/F#ต้องเกรง Gใจ AmความรัD7/F#กฉันที่ฝาGก ไว้EmAmป็นเรื่องD7ง่ายกว่าGนั้น * ฉัน เG7ป็น เCพียงชายคนหนึ่งที่อBmยากดูแล Amห่วงใยD7เธอเท่าGนั้น D/F#ขอ แค่ เEmพียงยังมีใครที่Amห่วงใยกัน ไCม่เคยต้องD7การสิ่งใGAmใจ ที่D7/F#ฉันให้ เธGAmเธอ ก็D7/F#แค่รับ ไปG Amเธอ ไม่D7/F#ต้องมอบGสิ่งไหEmน ตAmอบแทนD7มาให้Gฉัน ( ซ้ำ * )ขอG7แค่ เCศษส่วนหนึ่ง จากBmใจของเธอ AmหากพอจะD7มีให้ Gฉัน D/F#ขอแค่ เEmพียงยังมีใครที่Amห่วงใยกัน Cไม่เคยต้องD7การสิ่งGใด G7 Instru:CBmAm D7GD/F#ขอ แค่เEmพียงยังมีใครAmที่ห่วงใยกัน Cไม่เคยต้องD7การสิ่งGใด ขG7อแค่เCศษส่วนหนึ่ง จากBmใจของเธอ AmหากพอจะD7มีให้ Gฉัน D/F#ขอแค่ เEmพียงยังมีใครที่Amห่วงใยกัน ไCม่เคยต้องD7การสิ่งใGCไม่เคยต้องกDารสิ่งใG
  • Am
  • G
  • Em
  • D7
  • G7
  • C
  • Bm
  • D/F# (Slash)
  • D
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ชายคนหนึ่ง - Peter Corp Dyrendal

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง : JONATHAN TRISTON | ทำนอง/เรียบเรียง : ชาตรี คงสุวรรณ
เธอ ไม่ต้องกัง วล เธอ ไม่ต้องเกรง ใจ
ความรักฉันที่ฝาก ไว้ เป็นเรื่องง่ายกว่านั้น----------* ฉัน เป็น เพียงชายคนหนึ่งที่อยากดูแล
ห่วงใยเธอเท่านั้น
ขอ แค่ เพียงยังมีใครที่ห่วงใยกัน ไม่เคยต้องการสิ่งใด ----------ใจ ที่ฉันให้ เธอ เธอ ก็แค่รับ ไป 
เธอ ไม่ต้องมอบสิ่งไหน ตอบแทนมาให้ฉัน
(ซ้ำ *)
----------ขอแค่ เศษส่วนหนึ่ง จากใจของเธอ
หากพอจะมีให้ ฉัน ขอแค่ เพียงยังมีใครที่ห่วงใยกัน
ไม่เคยต้องการสิ่งใด 
ขอ แค่เพียงยังมีใครที่ห่วงใยกัน ไม่เคยต้องการสิ่งใด
ขอแค่เศษส่วนหนึ่ง จากใจของเธอ หากพอจะมีให้ ฉัน
ขอแค่ เพียงยังมีใครที่ห่วงใยกัน ไม่เคยต้องการสิ่งใด 
ไม่เคยต้องการสิ่งใด