ชายสามคน คอร์ด – Boy Imagine

ไม่คิดจะเพียงแค่มอง ชายสองลองเดินขึ้นยอดผา หมายไปชมดอกไม้พนา แดนไกลที่ใจใฝ่ฝัน แต่เมื่อเหลียวไปมองรอบกาย ทิวไม้เรียงรายตามข้างทาง ดอกไม้ลำธารช่างสวยงาม จึงหยุดเดินชมหมู่ไ...
คอร์ดเพลง ชายสามคน และ เนื้อร้อง ชายสามคน ของ Boy Imagine ::ไม่คิดจะเพียงแค่มอง ชายสองลองเดินขึ้นยอดผา หมายไปชมดอกไม้พนา แดนไกลที่ใจใฝ่ฝัน แ...
คอร์ดและเนื้อร้อง ชายสามคน ของ Boy Imagine
Intro:GCAmD(2 Times)DภูGผาสีเทายอดสูงชัน มีเCรื่องมีราวกล่าวขาน ทิวAmทัศน์ปลายดอยช่างสวยงาม ยามตะDวันโผล่ขึ้นจากแผ่นพื้น ชายGสามคนมองไม่เหมือนกัน ชายคนแCรกเพียงมองแต่ยอดผา แต่ไม่Amคิดจะปืน ไม่ได้คิดจะเพียร จะเDดิน ก็ใยต้องBmปืนป่Emาย ก็ใยต้องBmฝืน เEmดิน เมื่อดอกAmไม้บนทางเบื้องล่างยังงาม ฉันก็แค่อDยากจะอยู่ตรงนี้ ก็ใยต้องBmฝืน Emเดิน ก็ใยต้องBmฝืน Emทน ด้วยเหตุAmผลคนมี เหตุผลคนมี จะDพอ Instru:GCAmDไม่Gคิดจะเพียงแค่มอง ชายCสองลองเดินขึ้นยอดผา Amหมายไปชมดอกไม้พนา แดนไDกลที่ใจใฝ่ฝัน แต่เมื่อเGหลียวไปมองรอบกาย ทิวไCม้เรียงรายตามข้างทาง ดอAmกไม้ลำธารช่างสวยงาม จึงDหยุดเดินชมหมู่ไม้ ปลายทางว่าสBmวย งEmาม ที่ใครว่าBmสวย กEmว่า ก็คงไม่Amสวยไม่งาม กว่าที่เรายืนอยู่ตรงDนี้ ก็เลยไBmม่ไป Emต่อ ก็เลยจะBmขอ หEmยุด ด้วยเหตุAmผลคนมี เหตุผลคนมี จะDพอ . . .Instru.:GCAmD(2 Times)DชายGสามเดินตามที่ตั้งใจ ขวากหCนามเรียงรายไม่อาจขวาง เศษAmหินดินทรายระหว่างทาง ไม่Dอาจจะหยุดใจเดิน ชายGสามจึงเดินถึงยอดผา มองกCวาดสายตาไปแสนไกล มองเAmห็นมุมมองที่ต่างไป ผืนDดินกว้างใยเพียงนี่ และมองเห็นBmภู Emนึง จนถึงBmภู Emหนึ่ง ตระหง่านAmสูงทะยานกว่าที่เรายืนอยู่เDดิม ก็เลยต้องBmไป Emต่อก็เลยไม่Bmขอ Emหยุด ด้วยเหตุAmผล คนมี เหตุผลคนมี ไDม่เคย . . . จCะพอG . . .
  • G
  • C
  • Am
  • D
  • Bm
  • Em
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ สามารถดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ชายสามคน - Boy Imagine

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : เรียบเรียง : | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ภูผาสีเทายอดสูงชัน มีเรื่องมีราวกล่าวขาน
ทิวทัศน์ปลายดอยช่างสวยงาม
ยามตะวันโผล่ขึ้นจากแผ่นพื้น
ชายสามคนมองไม่เหมือนกัน
ชายคนแรกเพียงมองแต่ยอดผา 
แต่ไม่คิดจะปืน ไม่ได้คิดจะเพียร จะเดิน----------ก็ใยต้องปืนป่าย ก็ใยต้องฝืน เดิน 
เมื่อดอกไม้บนทางเบื้องล่างยังงาม
ฉันก็แค่อยากจะอยู่ตรงนี้ ก็ใยต้องฝืน เดิน
ก็ใยต้องฝืน ทน ด้วยเหตุผลคนมี เหตุผลคนมี จะพอ
ไม่คิดจะเพียงแค่มอง ชายสองลองเดินขึ้นยอดผา
หมายไปชมดอกไม้พนา แดนไกลที่ใจใฝ่ฝัน
แต่เมื่อเหลียวไปมองรอบกาย
ทิวไม้เรียงรายตามข้างทาง ดอกไม้ลำธารช่างสวยงาม
จึงหยุดเดินชมหมู่ไม้----------ปลายทางว่าสวย งาม ที่ใครว่าสวย กว่า 
ก็คงไม่สวยไม่งาม กว่าที่เรายืนอยู่ตรงนี้
ก็เลยไม่ไป ต่อ ก็เลยจะขอ หยุด ด้วยเหตุผลคนมี 
เหตุผลคนมี จะพอ . . .----------ชายสามเดินตามที่ตั้งใจ
ขวากหนามเรียงรายไม่อาจขวาง
เศษหินดินทรายระหว่างทาง ไม่อาจจะหยุดใจเดิน
ชายสามจึงเดินถึงยอดผา 
มองกวาดสายตาไปแสนไกล
มองเห็นมุมมองที่ต่างไป ผืนดินกว้างใยเพียงนี่----------และมองเห็นภู นึง จนถึงภู หนึ่ง
ตระหง่านสูงทะยานกว่าที่เรายืนอยู่เดิม
ก็เลยต้องไป ต่อก็เลยไม่ขอ หยุด ด้วยเหตุผล 
คนมี เหตุผลคนมี ไม่เคย . . . จะพอ . . .