ชายสามคน คอร์ด – Boy Imagine

ไม่คิดจะเพียงแค่มอง ชายสองลองเดินขึ้นยอดผา หมายไปชมดอกไม้พนา แดนไกลที่ใจใฝ่ฝัน แต่เมื่อเหลียวไปมองรอบกาย ทิวไม้เรียงรายตามข้างทาง ดอกไม้ลำธารช่างสวยงาม จึงหยุดเดินชมหมู่ไ...
คอร์ดเพลง ชายสามคน และ เนื้อร้อง ชายสามคน ของ Boy Imagine ::ไม่คิดจะเพียงแค่มอง ชายสองลองเดินขึ้นยอดผา หมายไปชมดอกไม้พนา แดนไกลที่ใจใฝ่ฝัน แ...
คอร์ดเพลง ชายสามคน และ เนื้อร้อง ชายสามคน ของ Boy Imagine ::ไม่คิดจะเพียงแค่มอง ชายสองลองเดินขึ้นยอดผา หมายไปชมดอกไม้พนา แดนไกลที่ใจใฝ่ฝัน แ...
Intro:GCAmD(2 Times)DภูGผาสีเทายอดสูงชัน มีเCรื่องมีราวกล่าวขาน ทิวAmทัศน์ปลายดอยช่างสวยงาม ยามตะDวันโผล่ขึ้นจากแผ่นพื้น ชายGสามคนมองไม่เหมือนกัน ชายคนแCรกเพียงมองแต่ยอดผา แต่ไม่Amคิดจะปืน ไม่ได้คิดจะเพียร จะเDดิน ก็ใยต้องBmปืนป่Emาย ก็ใยต้องBmฝืน เEmดิน เมื่อดอกAmไม้บนทางเบื้องล่างยังงาม ฉันก็แค่อDยากจะอยู่ตรงนี้ ก็ใยต้องBmฝืน Emเดิน ก็ใยต้องBmฝืน Emทน ด้วยเหตุAmผลคนมี เหตุผลคนมี จะDพอ Instru:GCAmDไม่Gคิดจะเพียงแค่มอง ชายCสองลองเดินขึ้นยอดผา Amหมายไปชมดอกไม้พนา แดนไDกลที่ใจใฝ่ฝัน แต่เมื่อเGหลียวไปมองรอบกาย ทิวไCม้เรียงรายตามข้างทาง ดอAmกไม้ลำธารช่างสวยงาม จึงDหยุดเดินชมหมู่ไม้ ปลายทางว่าสBmวย งEmาม ที่ใครว่าBmสวย กEmว่า ก็คงไม่Amสวยไม่งาม กว่าที่เรายืนอยู่ตรงDนี้ ก็เลยไBmม่ไป Emต่อ ก็เลยจะBmขอ หEmยุด ด้วยเหตุAmผลคนมี เหตุผลคนมี จะDพอ . . .Instru.:GCAmD(2 Times)DชายGสามเดินตามที่ตั้งใจ ขวากหCนามเรียงรายไม่อาจขวาง เศษAmหินดินทรายระหว่างทาง ไม่Dอาจจะหยุดใจเดิน ชายGสามจึงเดินถึงยอดผา มองกCวาดสายตาไปแสนไกล มองเAmห็นมุมมองที่ต่างไป ผืนDดินกว้างใยเพียงนี่ และมองเห็นBmภู Emนึง จนถึงBmภู Emหนึ่ง ตระหง่านAmสูงทะยานกว่าที่เรายืนอยู่เDดิม ก็เลยต้องBmไป Emต่อก็เลยไม่Bmขอ Emหยุด ด้วยเหตุAmผล คนมี เหตุผลคนมี ไDม่เคย . . . จCะพอG . . .
ศิลปิน: Boy Imagine | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง