ชายสามคน คอร์ด - Boy Imagine

ไม่คิดจะเพียงแค่มอง ชายสองลองเดินขึ้นยอดผา หมายไปชมดอกไม้พนา แดนไกลที่ใจใฝ่ฝัน แต่เมื่อเหลียวไปมองรอบกาย ทิวไม้เรียงรายตามข้างทาง ดอกไม้ลำธารช่างสวยงาม จึงหยุดเดินชมหมู่ไม้
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง ชายสามคน และเนื้อร้อง ชายสามคน Boy Imagine เนื้อร้อง::ไม่คิดจะเพียงแค่มอง ชายสองลองเดินขึ้นยอดผา หมายไปชมดอกไม้พนา แดนไกลที่ใจใฝ่ฝัน แ... คอร์ด เพลง ชายสามคน Boy Imagine, คอร์ด ชายสามคน, ชายสามคน คอร์ด เปลี่ยน คีย์
Standard tuning / Capo fret 2 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด ชายสามคน ของ Boy Imagine คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
Intro:GCAmD(2 Times)DภูGผาสีเทายอดสูงชัน มีเCรื่องมีราวกล่าวขาน
ทิวAmทัศน์ปลายดอยช่างสวยงาม
ยามตะDวันโผล่ขึ้นจากแผ่นพื้น
ชายGสามคนมองไม่เหมือนกัน
ชายคนแCรกเพียงมองแต่ยอดผา
แต่ไม่Amคิดจะปืน ไม่ได้คิดจะเพียร จะเDดิน----------ก็ใยต้องBmปืนป่Emาย ก็ใยต้องBmฝืน เEmดิน
เมื่อดอกAmไม้บนทางเบื้องล่างยังงาม
ฉันก็แค่อDยากจะอยู่ตรงนี้ ก็ใยต้องBmฝืน Emเดิน
ก็ใยต้องBmฝืน Emทน ด้วยเหตุAmผลคนมี เหตุผลคนมี จะDพอ
Instru:GCAmDไม่Gคิดจะเพียงแค่มอง ชายCสองลองเดินขึ้นยอดผา
Amหมายไปชมดอกไม้พนา แดนไDกลที่ใจใฝ่ฝัน
แต่เมื่อเGหลียวไปมองรอบกาย
ทิวไCม้เรียงรายตามข้างทาง ดอAmกไม้ลำธารช่างสวยงาม
จึงDหยุดเดินชมหมู่ไม้----------ปลายทางว่าสBmวย งEmาม ที่ใครว่าBmสวย กEmว่า
ก็คงไม่Amสวยไม่งาม กว่าที่เรายืนอยู่ตรงDนี้
ก็เลยไBmม่ไป Emต่อ ก็เลยจะBmขอ หEmยุด ด้วยเหตุAmผลคนมี
เหตุผลคนมี จะDพอ . . .
Instru.:GCAmD(2 Times)DชายGสามเดินตามที่ตั้งใจ
ขวากหCนามเรียงรายไม่อาจขวาง
เศษAmหินดินทรายระหว่างทาง ไม่Dอาจจะหยุดใจเดิน
ชายGสามจึงเดินถึงยอดผา
มองกCวาดสายตาไปแสนไกล
มองเAmห็นมุมมองที่ต่างไป ผืนDดินกว้างใยเพียงนี่----------และมองเห็นBmภู Emนึง จนถึงBmภู Emหนึ่ง
ตระหง่านAmสูงทะยานกว่าที่เรายืนอยู่เDดิม
ก็เลยต้องBmไป Emต่อก็เลยไม่Bmขอ Emหยุด ด้วยเหตุAmผล
คนมี เหตุผลคนมี ไDม่เคย . . . จCะพอG . . .
รูปแบบการจับคอร์ดกีต้าร์
  • AmChord key_a
  • BmChord key_b
  • CChord key_c
  • DChord key_d
  • EmChord key_e
  • GChord key_g
ดูคอร์ดเพิ่มเติม หรือ การจับคอร์ดในรูปแบบอื่น ได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: ชายสามคน - Boy Imagine

ศิลปิน Boy Imagine | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ภูผาสีเทายอดสูงชัน มีเรื่องมีราวกล่าวขาน
ทิวทัศน์ปลายดอยช่างสวยงาม
ยามตะวันโผล่ขึ้นจากแผ่นพื้น
ชายสามคนมองไม่เหมือนกัน
ชายคนแรกเพียงมองแต่ยอดผา
แต่ไม่คิดจะปืน ไม่ได้คิดจะเพียร จะเดิน----------ก็ใยต้องปืนป่าย ก็ใยต้องฝืนเดิน
เมื่อดอกไม้บนทางเบื้องล่างยังงาม
ฉันก็แค่อยากจะอยู่ตรงนี้ก็ใยต้องฝืนเดิน
ก็ใยต้องฝืนทน ด้วยเหตุผลคนมี เหตุผลคนมี จะพอ----------ไม่คิดจะเพียงแค่มอง ชายสองลองเดินขึ้นยอดผา
หมายไปชมดอกไม้พนา แดนไกลที่ใจใฝ่ฝัน
แต่เมื่อเหลียวไปมองรอบกาย
ทิวไม้เรียงรายตามข้างทาง ดอกไม้ลำธารช่างสวยงาม
จึงหยุดเดินชมหมู่ไม้----------ปลายทางว่าสวยงาม ที่ใครว่าสวยกว่า
ก็คงไม่สวยไม่งาม กว่าที่เรายืนอยู่ตรงนี้
ก็เลยไม่ไปต่อ ก็เลยจะขอหยุด ด้วยเหตุผลคนมี
เหตุผลคนมี จะพอ . . .----------ชายสามเดินตามที่ตั้งใจ
ขวากหนามเรียงรายไม่อาจขวาง
เศษหินดินทรายระหว่างทาง ไม่อาจจะหยุดใจเดิน
ชายสามจึงเดินถึงยอดผา มองกวาดสายตาไปแสนไกล
มองเห็นมุมมองที่ต่างไป ผืนดินกว้างใยเพียงนี่----------และมองเห็นภูนึง จนถึงภูหนึ่ง
ตระหง่านสูงทะยานกว่าที่เรายืนอยู่เดิม
ก็เลยต้องไปต่อก็เลยไม่ขอหยุด ด้วยเหตุผล
คนมี เหตุผลคนมี ไม่เคย . . . จะพอ . . .