ชาวนากับงูเห่า คอร์ด – Fly

คอยดูแลด้วยความจริงใจ ห่วงใยและคอยให้ความรัก เป็นกังวลว่ามันจะตายเฝ้าคอยเอาใจทุกอย่าง แต่สุดท้าย ชาวนาผู้ชายใจดี ด้วยความที่เขาไว้ใจ น่าเสียดาย กลับต้องตาย ด้วยพิษงู...
คอร์ดเพลง ชาวนากับงูเห่า และ เนื้อร้อง ชาวนากับงูเห่า ของ Fly ::คอยดูแลด้วยความจริงใจ ห่วงใยและคอยให้ความรัก เป็นกังวลว่ามันจะตายเฝ้าคอยเอาใจทุก...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง ชาวนากับงูเห่า ของ Fly
Intro:A Bm(4 Times)G ถ้าเธอไม่อF#ยากอยู่กับBmฉัน จริง ๆ G ยินยอมทุกF#สิ่งให้เธอ Bmทิ้งไป G ฉันขอเF#พียงให้เวลา Bmหน่อยได้ไหม อยากเGล่า นิF#ทานให้Bmฟัง G ชาวนาคนหF#นึ่งมีชีBmวิต ลำพัง G ไปเจองูเF#ห่ากำลัง ใBmกล้ตาย G สงสารจึF#งเก็บเอามาBmเลี้ยง โดยไม่รู้ สุดGท้ายจะเF#ป็นอย่างBmไร * Dคอยดูแลด้วยคAวามจริงใจ ห่วงGใยและคอยให้ความรัก เDป็นกังวลว่าAมันจะตายเฝ้าGคอยเอาใจทุกอย่าง แต่สุดท้Dาย ชาวนาผู้Aชายใจดี ด้วยคGวามที่เขาไว้ใจ น่าเสียE7ดาย กลับต้องGตาย A ด้วยพิ(D)ษงู Instru.:BmABmAGF#GF#A Bm(4 Times)G นิทานมันF#บอกให้ยอมBmรับ ความจริง G ว่ามีบางF#สิ่ง ไม่ควรBmไว้ใจ G อะไรบางอF#ย่างให้ทำBmดี สักแค่ไหน ไม่เGชื่อง ไม่F#รัก ไม่จBmริง ( ซ้ำ *, *, * )
  • G
  • F# or Gb
  • Bm
  • D
  • A
  • E7
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ชาวนากับงูเห่า - Fly

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง : สีฟ้า | ทำนอง : คมจักร บุญรอด, ชาลี สาลี่ | เรียบเรียง : คมจักร บุญรอด, ชาลี สาลี่
ถ้าเธอไม่อยากอยู่กับฉัน จริง ๆ 
 ยินยอมทุกสิ่งให้เธอ ทิ้งไป
 ฉันขอเพียงให้เวลา หน่อยได้ไหม
อยากเล่า นิทานให้ฟัง 
 ชาวนาคนหนึ่งมีชีวิต ลำพัง
 ไปเจองูเห่ากำลัง ใกล้ตาย
 สงสารจึงเก็บเอามาเลี้ยง โดยไม่รู้ 
สุดท้ายจะเป็นอย่างไร ----------* คอยดูแลด้วยความจริงใจ
ห่วงใยและคอยให้ความรัก
เป็นกังวลว่ามันจะตายเฝ้าคอยเอาใจทุกอย่าง
แต่สุดท้าย ชาวนาผู้ชายใจดี 
ด้วยความที่เขาไว้ใจ น่าเสียดาย 
กลับต้องตาย ด้วยพิษงู ---------- นิทานมันบอกให้ยอมรับ ความจริง
 ว่ามีบางสิ่ง ไม่ควรไว้ใจ
 อะไรบางอย่างให้ทำดี สักแค่ไหน 
ไม่เชื่อง ไม่รัก ไม่จริง 
(ซ้ำ *, *, *)