ช่องว่างในหัวใจ คอร์ด – เสือ ธนพล

อย่าไปจากฉันได้ไหม อยู่กับฉัน เพราะฉันไม่มีใคร ขอใจจากเธอคนนี้ แทนรักที่มันหายไป ช่วยเติมช่องว่างในหัวใจ ก็เพราะเธอ คือคนสุดท้าย... ที่ฉันมี...
คอร์ดเพลง ช่องว่างในหัวใจ และ เนื้อร้อง ช่องว่างในหัวใจ ของ เสือ ธนพล ::อย่าไปจากฉันได้ไหม อยู่กับฉัน เพราะฉันไม่มีใคร ขอใจจากเธอคนนี้ แทนรักที่มันหายไป...
คอร์ดและเนื้อร้อง ช่องว่างในหัวใจ ของ เสือ ธนพล
Intro:AmคงเหมือนเรือAmน้อย ฝ่ามรสุFม ก็เหมือนดังว่Eาว ขาดปลิวตาAmมลม มีความทรงCจำ คือความขื่นขFม ใครกันจะถEมให้ชีวิตE7นี้... เAmต็ม Instru:Am CDm F(2 Times)*Am เคยเป็นอย่างGฉันบ้างรึเFปล่าG... Am พ่อแม่ทะเGลาะกันทุกFวัน G Amเธอเป็นอย่างGฉันบ้างรึเปFล่า..G. คAmรอบครัวแตกEร้าวไม่ต้องAmการ ** อย่าไปจากฉันได้ไFหม อยู่กับGฉัน เพราะฉันไม่มีCใคร E ขอใจจากเธอAmคนนี้ แทนรักที่มันหายไGป ช่วยเติมช่องว่างในหัวใFจ ก็เพราะเGธอ คือคนสุดEท้าย... ที่ฉัAmนมี Instru.:Am CDm F(2 Times)Am GF(3 Times)Am EAmเรื่องราวของAmฉัน เธอรับได้มั้Fย สิ่งที่ฉันเป็Eน ยิ่งกว่านิยาAmย เธอคือความCรัก ที่ฉันขาดหาFย หากขาดเธอไEป ฉันคงไม่เหE7ลือ... ใAmคร ( ซ้ำ *, **, ** )
  • Am
  • F
  • E
  • C
  • E7
  • G
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ สามารถดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ช่องว่างในหัวใจ - เสือ ธนพล

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ธนพล อินทฤทธิ์
คงเหมือนเรือน้อย ฝ่ามรสุม ก็เหมือนดังว่าว 
ขาดปลิวตามลม มีความทรงจำ คือความขื่นขม 
ใครกันจะถมให้ชีวิตนี้... เต็ม
* เคยเป็นอย่างฉันบ้างรึเปล่า... 
 พ่อแม่ทะเลาะกันทุกวัน 
เธอเป็นอย่างฉันบ้างรึเปล่า... 
ครอบครัวแตกร้าวไม่ต้องการ----------** อย่าไปจากฉันได้ไหม อยู่กับฉัน เพราะฉันไม่มีใคร
 ขอใจจากเธอคนนี้ แทนรักที่มันหายไป
ช่วยเติมช่องว่างในหัวใจ ก็เพราะเธอ
คือคนสุดท้าย... ที่ฉันมี ----------เรื่องราวของฉัน เธอรับได้มั้ย 
สิ่งที่ฉันเป็น ยิ่งกว่านิยาย เธอคือความรัก
ที่ฉันขาดหาย หากขาดเธอไป ฉันคงไม่เหลือ... ใคร 
(ซ้ำ *, **, **)