ซำหมา คอร์ด – ไม้ พิสิฐพงษ์ กิ่งแก้ว

เหยียดหยามว่าเลวซำหมา นี่หรือวาจาคนที่เคยรักกัน โหดร้ายอะไรปานนั้น ตัดความสัมพันธ์ได้อย่างรุนแรงเหลือเกิน...
คอร์ดเพลง ซำหมา และ เนื้อร้อง ซำหมา ของ ไม้ พิสิฐพงษ์ กิ่งแก้ว ::เหยียดหยามว่าเลวซำหมา นี่หรือวาจาคนที่เคยรักกัน โหดร้ายอะไรปานนั้น ตัดความสัมพัน...
Standard Tuning / Capo Bar 3
คอร์ดและเนื้อร้อง ซำหมา ของ ไม้ พิสิฐพงษ์ กิ่งแก้ว
Intro:FAmBb CFใครหนอจะเFชื่อว่าเธอคนดีของAmฉัน คนที่เคยรักกัน Bbผูก Cพันธ์กันนานหลายFปี ตัดเขือเยื่อใยเจ็บปวดอะAmไร เพียงเธอเจอคนมั่งBbมี คนCดีก็ทิ้งแยกFทาง คนหัวใจแหFลกตาแตกเมื่อเธอเมินหAmมาง จึงต้อลทำทุกทางเBbพื่อรั้งไCม่ให้เธอไป Fแต่เหมือนทุกอย่าง ยิ่งทำยิ่งดูเลวAmร้าย ฉันกลายเป็นตัววุ่นBbวายที่เธอปCระนามว่าFเลว * เหDmยียดหยามว่าเลวซำAmหมา นี่หรือวาจาBbคน Cที่เคยรักFกัน โหดDmร้ายอะไรปาAmนนั้น ตัดความสัมBbพันธ์ได้อCย่างรุนแรงเหลือเFกิน รักเอยเคยบFอกเคยพร่ำแต่คำAmหวาน ๆ พอเธอหมดใจเรียก เรียกมันทัน.ที โอ้หนอFใจคนทรามเสื่อมอะไรเAmพียงนี้ รักกันตั้งนานหลายปี BbจบลงตCรงที่เกลียดFกัน ( ซ้ำ * )Outro:FAmBb CF
  • F
  • Am
  • Bb or A#
  • C
  • Dm
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ซำหมา - ไม้ พิสิฐพงษ์ กิ่งแก้ว

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ทำนอง : เรียบเรียง : | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ใครหนอจะเชื่อว่าเธอคนดีของฉัน 
คนที่เคยรักกัน ผูก พันธ์กันนานหลายปี
ตัดเขือเยื่อใยเจ็บปวดอะไร 
เพียงเธอเจอคนมั่งมี คนดีก็ทิ้งแยกทาง ----------คนหัวใจแหลกตาแตกเมื่อเธอเมินหมาง
จึงต้อลทำทุกทางเพื่อรั้งไม่ให้เธอไป
แต่เหมือนทุกอย่าง ยิ่งทำยิ่งดูเลวร้าย
ฉันกลายเป็นตัววุ่นวายที่เธอประนามว่าเลว ----------* เหยียดหยามว่าเลวซำหมา
นี่หรือวาจาคน ที่เคยรักกัน โหดร้ายอะไรปานนั้น
ตัดความสัมพันธ์ได้อย่างรุนแรงเหลือเกิน----------รักเอยเคยบอกเคยพร่ำแต่คำหวาน ๆ
พอเธอหมดใจเรียก เรียกมันทันที
โอ้หนอใจคนทรามเสื่อมอะไรเพียงนี้
รักกันตั้งนานหลายปี จบลงตรงที่เกลียดกัน 
(ซ้ำ *)