ซ่อยลืม คอร์ด – ก้อง ห้วยไร่ Feat. ฐา ขนิษ

ต้องใช้เวลาเท่าใด๋ น้องจั่งสิลบลืมจากหัวใจ สิได้เริ่มต้นฮักใหม่กับคนใหม่ได้จักเทื่อ ผู้ชายโง่ ๆ คนนี้ เสียหลักตกเป็นเหยื่อ ให้แม่เสือร้าย สิมีผู้ใด๋น้อ มาซ่อยรักษาใจแหน่...
คอร์ดเพลง ซ่อยลืม และ เนื้อร้อง ซ่อยลืม ของ ก้อง ห้วยไร่ Feat. ฐา ขนิษ ::ต้องใช้เวลาเท่าใด๋ น้องจั่งสิลบลืมจากหัวใจ สิได้เริ่มต้นฮักใหม่กับคนใหม่ได้จักเท...
Standard Tuning / Capo Bar 3
คอร์ดและเนื้อร้อง ซ่อยลืม ของ ก้อง ห้วยไร่ Feat. ฐา ขนิษ
Intro:Fต้องใช้เวลาเท่าFใด๋ น้องจั่งสิลบลิมจากCหัวใจ หายไปจากใจFจักเทื่อC... บ่ยFอมรับความเป็นจริง ที่ต้องAmเจอ ยังGmเพ้อ... คิดฮอดเธอCบ่เซา สFมองรับรู้ว่าเขาเซาฮัก แต่หัAmวใจ ยังต่อGmต้าน พยายามบ่ยอมรับสิ่Cงที่เจอ * เรื่องเดิมวนBbซ้ำใจกลับมาสลาย เฮ็ดใAmจได้ สุดท้ายกะคึดนำแต่คนเก่า ต้องเGmผชิญ อยู่จั่งซี่... กี่ร้อยวัBbนพันปีให้ตายกะลืมบ่Cได้ ** ต้องใช้เวลาท่อFใด๋ น้องจั่งสิลบลืมจากCหัวใจ สิได้เริ่มต้นฮักBbใหม่ กับคนใหม่ได้จักCเทื่อ ผู้ชายโง่ ๆ คFนนี้ เสียหลักตกเป็นเหCยื่อ ให้แม่เสืDmอร้าย สิมีGmผู้ใด๋น้อ มาCซ่อยรักษาใจแFหน่(คนที่เขาแคร์Bbอ้าย นั้นคอยนั่งAmมองข้างหลัง ใGmจพัง น้องCสิรับช่วยดูFแล ปล่อยเขาไBbปตายโลด คนที่Amเขา บ่Dmแคร์ สิเGmอาฮักแท้ ฮื้อ... Cฮือ... ดูแลใจอ้าFยเอง) Instru:BbAm DmGm CFBb CAm DmGm CF( ซ้ำ *, ** )(ต้องใช้เวFลาเท่าใด๋ น้องกะสิซ่อยรัAmกษาแผลใจ ที่เขาBbทำร้าย ให้อ้ายอ่Cอนแอ) หากน้องตั้งใจมาซ่Fอย ขอให้เป็นฮักAmแท้ อ้ายกะบ่บ่ยอมGmแพ้ ฮื้อ... Cฮือ สิได้ลืมเขาให้ เบิ่ดใจ Outro:BbAm DmGmCF
  • F
  • C
  • Am
  • Gm
  • Bb or A#
  • Dm
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ซ่อยลืม - ก้อง ห้วยไร่ Feat. ฐา ขนิษ

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง/ทำนอง : เจี๊ยบ นิสา | เรียบเรียง : บุญหลง งงไหมล่ะมึง | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ต้องใช้เวลาเท่าใด๋ น้องจั่งสิลบลิมจากหัวใจ
หายไปจากใจจักเทื่อ...----------บ่ยอมรับความเป็นจริง ที่ต้องเจอ 
ยังเพ้อ... คิดฮอดเธอบ่เซา
สมองรับรู้ว่าเขาเซาฮัก แต่หัวใจ 
ยังต่อต้าน พยายามบ่ยอมรับสิ่งที่เจอ----------* เรื่องเดิมวนซ้ำใจกลับมาสลาย
เฮ็ดใจได้ สุดท้ายกะคึดนำแต่คนเก่า
ต้องเผชิญ อยู่จั่งซี่... กี่ร้อยวันพันปีให้ตายกะลืมบ่ได้----------** ต้องใช้เวลาท่อใด๋ น้องจั่งสิลบลืมจากหัวใจ
สิได้เริ่มต้นฮักใหม่ กับคนใหม่ได้จักเทื่อ
ผู้ชายโง่ ๆ คนนี้ เสียหลักตกเป็นเหยื่อ ให้แม่เสือร้าย
สิมีผู้ใด๋น้อ มาซ่อยรักษาใจแหน่----------(คนที่เขาแคร์อ้าย นั้นคอยนั่งมองข้างหลัง
ใจพัง น้องสิรับช่วยดูแล 
ปล่อยเขาไปตายโลด คนที่เขา บ่แคร์
สิเอาฮักแท้ ฮื้อ... ฮือ... ดูแลใจอ้ายเอง)
(ซ้ำ *, **)
(ต้องใช้เวลาเท่าใด๋ น้องกะสิซ่อยรักษาแผลใจ
ที่เขาทำร้าย ให้อ้ายอ่อนแอ)----------หากน้องตั้งใจมาซ่อย ขอให้เป็นฮักแท้ 
อ้ายกะบ่บ่ยอมแพ้ ฮื้อ... ฮือ สิได้ลืมเขาให้ เบิ่ดใจ