ดวงใจ คอร์ด – Palmy

เธอเปรียบดังเสมือนดวงใจ ตามติดตรึงแนบชิดข้างกาย หวังว่าเธอจะไม่ไปไหน รักจำนนถึงเธอคนดี ผู้เป็นที่รักในใจ ไม่มีเธอคงคิดตรอมใจ ฉันสัญญาจะไม่ไปไหน ขอเพียงเธอเข้ามา... นั่งใน...
คอร์ดเพลง ดวงใจ และ เนื้อร้อง ดวงใจ ของ Palmy ::เธอเปรียบดังเสมือนดวงใจ ตามติดตรึงแนบชิดข้างกาย หวังว่าเธอจะไม่ไปไหน รักจำนนถึงเ...
คอร์ดและเนื้อร้อง ดวงใจ ของ Palmy
Intro:Gm FEbเธอเปรียบBbดังเสมือนดวงใจ ตามติดตรึงแนบชิดข้างกาย. หวังว่Ebาเธอจะไม่ไปไหน รักจำนนถึงเธอคนดี ผู้เGmป็นที่รักในใจ ไม่Fมีเธอคงคิดตรอมใจ ฉันสัญEbญาจะไม่ไปไหน ขอเพียงเธอเข้ามา... นั่งในดวงใจ. Instru:BbBbEbEbโปรดBbส่งยิ้มมาสักหน่อย ช่วยEbบอกรักฉันบ่อยบ่อย วอนเธอจงอย่าGmจืดจาง ใจคงบางถ้าFขาดเธอ หากแEbม้นวันใดที่ไม่มีกันคงช้ำ * เธอเปรียBbบดังเสมือนดวงใจ ตามติดตรึงแนบชิดข้างกาย. หวังว่าEbเธอจะไม่ไปไหน รักจำนนถึงเธอคนดี ผู้เBbป็นที่รักในใจ ไม่มีเธอคงคิดตรอมใจ ฉันสัEbญญาจะไม่ไปไหน ขอเพียงเธอเข้ามา... (นั่งในดวงใจ). Instru.:BbBbEbEb(2 Times)ดวBbงใจฉันมีแค่หนึ่ง และรักอย่างEbสุดซึ้งเต็มดวงใจ หากแม้นใครทำเธอหGmวั่นไหว ขอเธอจงไม่เFปลี่ยนไป ก็เEbพราะเธอเป็นเจ้าของดวงใจ ดวงนี้ ( ซ้ำ * )Bbมีฉัน แล้วจะไม่ผิดหวัง จะไม่มองจะไม่มอง ใครซ้อนทับใจ ใจEbดวงนี้ จะไม่หยุดพัก จะปรนนิบัติภักดี.... เธอทุกวัน Bbมีฉัน แล้วจะไม่ผิดหวัง จะไม่มอง จะไม่มอง ใครซ้อนทับใจใจEbดวงนี้ จะไม่หยุดพัก จะปรนนิบัติภักดี เป็นฮันนี่ให้ทุกBbวัน หวังว่Ebาเธอจะไม่ไปไหน ถึงเธอคนBbดี ฉันสัEbญญาจะไม่ไปไหน ขอเพียงเธอเข้ามา.... นั่งในดวงใจ
  • Bb or A#
  • Eb or D#
  • Gm
  • F
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ สามารถดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ดวงใจ - Palmy

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : ปาล์มมี่, วีรณัฐ ทิพยมณฑล, พีระนัต สุขสำราญ | ทำนอง : ปาล์มมี่ | เรียบเรียง : อธิราช ปิ่นทอง, อธิชนม์ ปิ่นทอง, กฤติธี แสงดี, ปาล์มมี่, ปณิธาน ตติยารัตน์
เธอเปรียบดังเสมือนดวงใจ
ตามติดตรึงแนบชิดข้างกาย 
หวังว่าเธอจะไม่ไปไหน รักจำนนถึงเธอคนดี
ผู้เป็นที่รักในใจ ไม่มีเธอคงคิดตรอมใจ 
ฉันสัญญาจะไม่ไปไหน
ขอเพียงเธอเข้ามา... นั่งในดวงใจ 
โปรดส่งยิ้มมาสักหน่อย ช่วยบอกรักฉันบ่อยบ่อย
วอนเธอจงอย่าจืดจาง ใจคงบางถ้าขาดเธอ
หากแม้นวันใดที่ไม่มีกันคงช้ำ----------* เธอเปรียบดังเสมือนดวงใจ 
ตามติดตรึงแนบชิดข้างกาย 
หวังว่าเธอจะไม่ไปไหน รักจำนนถึงเธอคนดี
ผู้เป็นที่รักในใจ ไม่มีเธอคงคิดตรอมใจ 
ฉันสัญญาจะไม่ไปไหน 
ขอเพียงเธอเข้ามา... (นั่งในดวงใจ) ----------ดวงใจฉันมีแค่หนึ่ง และรักอย่างสุดซึ้งเต็มดวงใจ
หากแม้นใครทำเธอหวั่นไหว ขอเธอจงไม่เปลี่ยนไป
ก็เพราะเธอเป็นเจ้าของดวงใจ ดวงนี้ 
(ซ้ำ *)
มีฉัน แล้วจะไม่ผิดหวัง จะไม่มองจะไม่มอง
ใครซ้อนทับใจ ใจดวงนี้ จะไม่หยุดพัก 
จะปรนนิบัติภักดี... เธอทุกวัน 
มีฉัน แล้วจะไม่ผิดหวัง จะไม่มอง
จะไม่มอง ใครซ้อนทับใจใจดวงนี้ จะไม่หยุดพัก
จะปรนนิบัติภักดี เป็นฮันนี่ให้ทุกวัน
หวังว่าเธอจะไม่ไปไหน ถึงเธอคนดี 
ฉันสัญญาจะไม่ไปไหน 
ขอเพียงเธอเข้ามา... นั่งในดวงใจ