ดอกฟ้ากับหญ้าเจ้าชู้ คอร์ด – เซ้าพาวเวอส์

ฉันคงมองคนผิดเป็นพวกเดียวกัน เอาเธอนั้นใส่ในหัวใจ ฉันมันก็เป็นแค่หญ้าเจ้าชู้ ที่มันดูไม่มีความหมาย คงไม่มีประโยชน์ที่จะเก็บไว้ เลยทำได้แค่เพียงแอบคิดถึงเธอ...
Standard Tuning
คอร์ดเพลง ดอกฟ้ากับหญ้าเจ้าชู้ และ เนื้อร้อง ดอกฟ้ากับหญ้าเจ้าชู้ ของ เซ้าพาวเวอส์ ::ฉันคงมองคนผิดเป็นพวกเดียวกัน เอาเธอนั้นใส่ในหัวใจ ฉันมันก็เป็นแค่หญ้าเจ้าชู้ ที่...
Standard Tuning / Capo Bar 2
คอร์ดและเนื้อร้อง ดอกฟ้ากับหญ้าเจ้าชู้ ของ เซ้าพาวเวอส์
Intro:EmDEmDCDEmDB7Emใคร ๆ ที่ได้เห็นเธอ ก็คงมองเDธอเป็นคนสวย เหCมือนนางฟ้าหล่นลงมา จากบนสวรรค์ชั้นใGดก็ไม่B7รู้ Emใคร ๆ ที่ได้ใกล้ชิดเธอ ก็คงได้เป็นอDย่างเราคนนี้ รักกันCมาดี ๆแต่เธอก็หนีเราGไป ก็B7ไม่รู้ Am * เธอมาทำให้รักแล้วหลงใหล Emแล้วไปกับเทวAmดา เธอเป็นดอกไม้แห่งสรวงสวรรค์ Gคงไม่ร่วงหล่นB7มา Emดอกฟ้าคงไม่คู่กับหDญ้าเจ้าชู้ ที่มันCดูไร้ความสำGคัญ ** ฉันคงAmมองคนผิดเป็นพวกเEmดียวกัน เCอาเธอนั้นใส่ในDหัวใจ Emฉันมันก็เป็นแค่หญ้าเจ้าDชู้ ที่มันดูไม่CมีความหGมาย คงไม่Amมีประโยชน์ที่จะEmเก็บไว้ เCลยทำได้แค่เDพียงแอบคิดถึงEmเธอInstru.:CEmAmB7EmDCDEmDCD***Emคร ๆ ที่ได้รักเธอ จะไม่เหDลือเผื่อใจเอาไว้ ขออะไรก็Cยอม ได้สิ่งที่สมใจเธอGเธอก็B7ทิ้ง ถ้าEmเธอไม่มีหัวใจ อยากจะDไปกลับใครก็ดี คบกันCมาเป็นปี แต่เธอก็หนีคนเก่าเGธอก็B7ทิ้ง ( ซ้ำ *, **, *** )
  • Em
  • D
  • C
  • G
  • B7
  • Am
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ดอกฟ้ากับหญ้าเจ้าชู้ - เซ้าพาวเวอส์

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง/ทำนอง : พิชิต แก่นทอง | เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ใคร ๆ ที่ได้เห็นเธอ ก็คงมองเธอเป็นคนสวย
เหมือนนางฟ้าหล่นลงมา จากบนสวรรค์ชั้นใดก็ไม่รู้ 
ใคร ๆ ที่ได้ใกล้ชิดเธอ ก็คงได้เป็นอย่างเราคนนี้
รักกันมาดี ๆแต่เธอก็หนีเราไป ก็ไม่รู้ ----------* เธอมาทำให้รักแล้วหลงใหล แล้วไปกับเทวดา 
เธอเป็นดอกไม้แห่งสรวงสวรรค์ คงไม่ร่วงหล่นมา 
ดอกฟ้าคงไม่คู่กับหญ้าเจ้าชู้ ที่มันดูไร้ความสำคัญ----------** ฉันคงมองคนผิดเป็นพวกเดียวกัน
เอาเธอนั้นใส่ในหัวใจ
ฉันมันก็เป็นแค่หญ้าเจ้าชู้ ที่มันดูไม่มีความหมาย
คงไม่มีประโยชน์ที่จะเก็บไว้ 
เลยทำได้แค่เพียงแอบคิดถึงเธอ----------*** ใคร ๆ ที่ได้รักเธอ จะไม่เหลือเผื่อใจเอาไว้
ขออะไรก็ยอม ได้สิ่งที่สมใจเธอเธอก็ทิ้ง 
ถ้าเธอไม่มีหัวใจ อยากจะไปกลับใครก็ดี
คบกันมาเป็นปี แต่เธอก็หนีคนเก่าเธอก็ทิ้ง
(ซ้ำ *, **, ***)