ดอกฟ้ากับหมาวัด คอร์ด - ติ๊ก ชีโร่

ดอกฟ้า ไม่ควรค่ากับหมา... วัด รักของเราห่าง ไกล... นัก รักที่ไม่ลงตัว แม้ว่ารักเป็นใจ ชม ขอเพียงแค่ชมดอมดมดอกฟ้า อาจสูงเกิน... กว่า คว้าเธอมาไว้ครอง
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง ดอกฟ้ากับหมาวัด และเนื้อร้อง ดอกฟ้ากับหมาวัด ติ๊ก ชีโร่ เนื้อร้อง::ดอกฟ้า ไม่ควรค่ากับหมา... วัด รักของเราห่าง ไกล... นัก รักที่ไม่ลงตัว แม้ว่ารักเ... คอร์ดเพลงของ ติ๊ก ชีโร่, คอร์ด ดอกฟ้ากับหมาวัด, ดอกฟ้ากับหมาวัด คอร์ด เปลี่ยน คีย์
Standard tuning / Capo fret 2 (เทียบกับคีย์เริ่มต้น)
คอร์ด ดอกฟ้ากับหมาวัด ของ ติ๊ก ชีโร่ คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
ดอกAฟ้า ไม่ควรค่ากับหF#mมาวัด  D แม้ว่าEรักเป็นใจ
Instru:A F#mD E(2 Times)Aฟ้า F#m D ฟ้าคงคิดEพรเธอเป็นดอกAฟ้า F#m D
E สดสวยงAาม..F#m. ตา D E ฟ้าเป็นใจใAห้เธF#mD E
AหมาF#m D หมาคงแค่EมองยามนอนAก็... F#mหอน D
Eห่วงหาAอา...F#m ทร DEวังเลื่อนลอยละAเมอF#m D
Eหวังเลื่อนลอยละเAมอ F#m D E ----------* ดอกAฟ้า F#m D ไม่ควรEค่ากับหAมา..F#m. วัด D
รักของEเราห่าง Aไกล..F#m. นัก D
รักที่ไEม่ลงตัAF#m D แม้ว่าEรักเป็น(Aใจ F#m D E)
Instru.:A F#mD E(2 Times)AชมF#m      D ขอเพียงแค่EชมดอมดมดอกAฟ้า F#m      D   
EอาจสูงเAกิน..F#m. กว่า DEว้าเธอมาไว้AครอF#mD E
AหวังF#m D ขอเพียงทุกEสิ่งเป็นจริงดั่AงฝันF#m D
Eสิ่งที่ขวAาง..F#m. กั้น D Eขอจงลอยพ้นAไป F#m D
Eขอจงลอยพ้นAไป F#m D EขอจงลอยพันAไป F#m D E
( ซ้ำ * )A D A F#m รักแท้แพ้เEงินกระหน่ำF#m ต่ำยังไงก็ทำให้Eดูสูง
F#mกับบางคนมีหัC#mวใจเปล่า ๆ แต่ให้Bmรักเธอทั้งวิญญEาณ
( ซ้ำ * )
คอร์ดเริ่มต้น
 • AChord key_a
 • BmChord key_b
 • C#m or DbChord key_c_sharp
 • DChord key_d
 • EChord key_e
 • F#m or GbChord key_f_sharp
ดูคอร์ดเพิ่มเติมได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: ดอกฟ้ากับหมาวัด - ติ๊ก ชีโร่

ศิลปิน ติ๊ก ชีโร่ | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
ดอกฟ้า ไม่ควรค่ากับหมาวัด แม้ว่ารักเป็นใจ----------ฟ้า ฟ้าคงคิดพรเธอเป็นดอกฟ้า
สดสวยงาม... ตา  ฟ้าเป็นใจให้เธอ
หมา หมาคงแค่มองยามนอนก็... หอน
ห่วงหาอา... ทร หวังเลื่อนลอยละเมอ
หวังเลื่อนลอยละเมอ----------* ดอกฟ้า ไม่ควรค่ากับหมา... วัด
รักของเราห่าง ไกล... นัก
รักที่ไม่ลงตัว แม้ว่ารักเป็นใจ ----------ชม ขอเพียงแค่ชมดอมดมดอกฟ้า
อาจสูงเกิน... กว่า คว้าเธอมาไว้ครอง
หวัง ขอเพียงทุกสิ่งเป็นจริงดั่งฝัน
สิ่งที่ขวาง... กั้น ขอจงลอยพ้นไป
ขอจงลอยพ้นไป ขอจงลอยพันไป----------(ซ้ำ *) ----------รักแท้แพ้เงินกระหน่ำ ต่ำยังไงก็ทำให้ดูสูง
กับบางคนมีหัวใจเปล่า ๆ แต่ให้รักเธอทั้งวิญญาณ----------(ซ้ำ *)