ดอกฟ้า คอร์ด – ทรงไทย

ดอกฟ้า สมควรจะอยู่บนฟ้า ฉันจะไม่เอื้อมมือคว้า ยื้อเธอลงมา เกิดเป็นคนอย่างฉัน นับว่าโชคดีนักหนา ที่มองขึ้นไปบนฟ้า ดอกฟ้า ยังปลายสายตามามอง...
คอร์ดเพลง ดอกฟ้า และ เนื้อร้อง ดอกฟ้า ของ ทรงไทย ::ดอกฟ้า สมควรจะอยู่บนฟ้า ฉันจะไม่เอื้อมมือคว้า ยื้อเธอลงมา เกิดเป็นคนอย่างฉัน นับ...
คอร์ดเพลง ดอกฟ้า และ เนื้อร้อง ดอกฟ้า ของ ทรงไทย ::ดอกฟ้า สมควรจะอยู่บนฟ้า ฉันจะไม่เอื้อมมือคว้า ยื้อเธอลงมา เกิดเป็นคนอย่างฉัน นับ...
Intro:C#mAEB(2 Times)C#mเธอ... เลือกถูกแล้ว ที่อยู่กับG#mเขา เธอเลือกถูกแล้ว Aไม่ ต้องสนใจคนอยู่ทาEงนี้ C#mเขา... พร้อมกว่าฉัน เขาจะดูG#mแลเธอได้อย่างดี Aฉันมันไม่มีอะไร ไปเทียบกับเEขาได้เBลย Aฉัน รู้ ตัBวอยู่นาEนแล้ว Aฉันนั้นBมันแค่พG#วกปลายแถว * ดอกC#mฟ้า สมควรจะอยู่บนAฟ้า ฉันจะไม่เอื้อมมือคEว้า ยื้อเธอลงBมา เกิดเป็นคนอย่าC#mงฉัน นับว่าโชคดีนักAหนา ที่มองขึ้นไปบนEฟ้า ดอกBฟ้า ยังปลายสายตามามอง Instru.:C#mABC#mฉัน... พูดอย่างนี้ ไม่ได้ประG#mชดหรือเสียดสี ใAนใจหวังดีจึงบอกอย่างEนั้น B Aเพราะ... รู้ Bตัวอยู่นาEนแล้ว Aฉันนั้นBมันแค่พG#วกปลายแถว ( ซ้ำ * )Instru:A BG# C#mF#m AB G#( ซ้ำ * )
เนื้อร้อง : วีระเกียรติ รุจิรกุล | ทำนอง/เรียบเรียง : ทัศน์พงษ์ สิงหะพล