ดอกไม้กับหัวใจ คอร์ด – I zax

ต่อให้ตะวันลบเลือน ดาวและเดือนลับลา คำที่ว่าฉันรักเธอ ไม่มีวันลดลง ต่อให้ดอกไม้ร่วงโรย หล่นไป แต่ว่าหัวใจ เมื่อไหร่ก็รักเธอ...
คอร์ดเพลง ดอกไม้กับหัวใจ และ เนื้อร้อง ดอกไม้กับหัวใจ ของ I-zax ::ต่อให้ตะวันลบเลือน ดาวและเดือนลับลา คำที่ว่าฉันรักเธอ ไม่มีวันลดลง ต่อให้ดอกไม้ร...
Standard Tuning / Capo Bar 3
คอร์ดและเนื้อร้อง ดอกไม้กับหัวใจ ของ I-zax
Intro:CCmaj7AmDm G(2 Times)ก็Cคนมันอยากเจอ ก็Cmaj7เลยมาเฝ้ารอตามคAmำขอ... DmของหัวGใจ Cมีมาแต่ตัว แค่Cmaj7ตัวกับหัวใจและดอกAmไม้ เก็บDmมา... ให้เGธอ Emแต่คนมันบ้านไAmกล กว่าจะได้พบEmเจอ กว่าดอกไม้จะถึงมืAmอเธอ ก็เลยดูเฉBbา ๆ ลงไป ช่างดอกไม้Gมัน ฉันรักเธอ * ต่อให้ตะCวันลบเGลือน DmดาวและเดือนลับGลา คำที่ว่าCฉันรักเGธอ Dmไม่มีวันลดGลง ต่อให้ดอกCไม้ร่G/Bวงโรย Am หล่GนไปF แต่ว่าหัวGใจ ไม่มีร้Cางลา (ก็ไม่(DmสำคัญG)) ที่Cมือมีดอกไม้ ที่Cmaj7ใจมีรักจริงยิ่งกว่าAmใคร... Dmให้เธอG Cไม่เคยจะให้ใคร เก็บCmaj7มันเอาไว้เลยทั้งดอAmกไม้...Dm ทั้งหัวใGEmแต่คนมันบ้านไAmกล กว่าจะได้พบEmเจอ กว่าดอกไม้จะถึงมืAmอเธอ ก็เลยดูเฉBbา ๆ ลงไป ช่างดอกไม้Gมัน ฉันรักเธอ ( ซ้ำ * )Instru:EbDmCmGGCCmaj7AmDm G(2 Times)( ซ้ำ * )ต่อให้ตะCวันลบเGลือน DmดาวและเดือนลับGลา คำที่ว่าCฉันรักเGธอ Dmไม่มีวันลดGลง ต่อให้ดอกCไม้ร่วG/Bงโรย Am หล่GนไปF แต่ว่าหัGวใจ เมื่อไหร่ก็รักCเธอ Outro:G#FmGC
  • C
  • Cmaj7
  • Am
  • Dm
  • G
  • Em
  • Bb or A#
  • G/B (Slash)
  • F
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ดอกไม้กับหัวใจ - I-zax

ผู้แต่ง ❱ คำร้อง : คราม อมฤต | ทำนอง/เรียบเรียง : ชาญวุฒิ บุญแย้ม
ก็คนมันอยากเจอ
ก็เลยมาเฝ้ารอตามคำขอ... ของหัวใจ
มีมาแต่ตัว แค่ตัวกับหัวใจและดอกไม้ เก็บมา... ให้เธอ----------แต่คนมันบ้านไกล กว่าจะได้พบเจอ
กว่าดอกไม้จะถึงมือเธอ ก็เลยดูเฉา ๆ ลงไป
ช่างดอกไม้มัน ฉันรักเธอ----------* ต่อให้ตะวันลบเลือน ดาวและเดือนลับลา
คำที่ว่าฉันรักเธอ ไม่มีวันลดลง
ต่อให้ดอกไม้ร่วงโรย หล่นไป 
แต่ว่าหัวใจ ไม่มีร้างลา (ก็ไม่สำคัญ)----------ที่มือมีดอกไม้ ที่ใจมีรักจริงยิ่งกว่าใคร... ให้เธอ 
ไม่เคยจะให้ใคร 
เก็บมันเอาไว้เลยทั้งดอกไม้... ทั้งหัวใจ ----------แต่คนมันบ้านไกล กว่าจะได้พบเจอ
กว่าดอกไม้จะถึงมือเธอ ก็เลยดูเฉา ๆ ลงไป
ช่างดอกไม้มัน ฉันรักเธอ 
(ซ้ำ *)...ดนตรี...(ซ้ *)
ต่อให้ตะวันลบเลือน ดาวและเดือนลับลา
คำที่ว่าฉันรักเธอ ไม่มีวันลดลง ต่อให้ดอกไม้ร่วงโรย 
หล่นไป แต่ว่าหัวใจ เมื่อไหร่ก็รักเธอ