ดาวตก คอร์ด – Harem Belle

ก็เลย... เฝ้ารอดาวที่อยู่บนฟ้า อยากขอซักดวงคงดีถ้าร่วงหล่นมา ฉันรอจะภาวนาให้เจอคนที่ฝัน แค่อยากรู้ สักคนที่เหมือนกันฉัน จ้องมองบนฟ้าเหมือนที่ฉันทำ...
คอร์ดเพลง ดาวตก และ เนื้อร้อง ดาวตก ของ Harem Belle ::ก็เลย... เฝ้ารอดาวที่อยู่บนฟ้า อยากขอซักดวงคงดีถ้าร่วงหล่นมา ฉันรอจะภาวนาให้เจอค...
คอร์ดและเนื้อร้อง ดาวตก ของ Harem Belle
Intro:EG#mF#mA AmEEG#mG#mF#mF#mAAmEบางครั้ง จิตใจของคนมันก็เG#mหนื่อยล้า ยังคงตามหาพลังF#mที่เหนือกว่า มันคงจะดูงมAงาย ไปAmหน่อย แต่มีEคนบอก หากดาวตกลงG#mที่ใด ทุกสิ่งที่คิดไว้ใF#mนหัวใจ ก็จะกลายมาเป็นความAจริง ใช่ไAmหม? * ก็เลยE... เฝ้ารอดาวที่อยู่บG#mนฟ้า อยาF#mกขอซักดวงคงดีถ้าร่วงหล่Aนมา ฉันรอจะภาวAmนาให้เจอคนที่ฝัน แค่อยากEรู้ สักคนที่เหมือนกัG#mนฉัน จ้องมองบนฟ้าเหมือนที่F#mฉันทำ มีใครที่รอคอยAคน อย่างAmฉันบ้างไหม? ( ซ้ำ * )** แต่ผ่านEมาก็หลายคืน ดาวก็ยังอยู่G#mบนนั้น เมื่อไรจะมีซัF#mกวัน ได้ผ่าน ได้พบคนที่ฝันAหา ฉัAmนรอมานานเกินไป Instru:C#mBAAm(2 Times)( ซ้ำ *, ** )E(... ตอนนี้มันร้อนG#mในใจ ...F#m เฝ้ารอมานานเAกินไปAm) Outro:EEG#mG#mF#mF#mAAmE
  • E
  • F#m or Gb
  • A
  • Am
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ สามารถดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ดาวตก - Harem Belle

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง/ทำนอง/เรียบเรียง : ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
บางครั้ง จิตใจของคนมันก็เหนื่อยล้า
ยังคงตามหาพลังที่เหนือกว่า มันคงจะดูงมงาย ไปหน่อย
แต่มีคนบอก หากดาวตกลงที่ใด ทุกสิ่งที่คิดไว้ในหัวใจ
ก็จะกลายมาเป็นความจริง ใช่ไหม?----------* ก็เลย... เฝ้ารอดาวที่อยู่บนฟ้า 
อยากขอซักดวงคงดีถ้าร่วงหล่นมา
ฉันรอจะภาวนาให้เจอคนที่ฝัน----------แค่อยากรู้ สักคนที่เหมือนกันฉัน 
จ้องมองบนฟ้าเหมือนที่ฉันทำ
มีใครที่รอคอยคน อย่างฉันบ้างไหม?
(ซ้ำ *)
----------** แต่ผ่านมาก็หลายคืน ดาวก็ยังอยู่บนนั้น
เมื่อไรจะมีซักวัน ได้ผ่าน ได้พบคนที่ฝันหา
ฉันรอมานานเกินไป
(ซ้ำ *, **)
(... ตอนนี้มันร้อนในใจ ... เฝ้ารอมานานเกินไป)