ดึงดัน คอร์ด – Cocktail feat. ตั๊ก ศิริพร

โอ้ ใจเอ๋ยทำไมหัวใจไม่หลาบจำ ดึงดันจะรักเธออยู่ ทั้งที่รู้ว่าเขาไม่ใช่ แต่ยังจะรักเขาหมดหัวใจ ปล่อยเขาทำร้ายย้ำ ๆ ซ้ำ ๆ เติมอยู่ โอ้ ใจเอ๋ยทำไมรักใครช่างง่ายดาย ใจง่ายเกิ...
คอร์ดเพลง ดึงดัน และ เนื้อร้อง ดึงดัน ของ Cocktail feat. ตั๊ก ศิริพร ::โอ้ ใจเอ๋ยทำไมหัวใจไม่หลาบจำ ดึงดันจะรักเธออยู่ ทั้งที่รู้ว่าเขาไม่ใช่ แต่ยังจะร...
คอร์ดและเนื้อร้อง ดึงดัน ของ Cocktail feat. ตั๊ก ศิริพร
Intro:EG#mC#m BAE ฉันก็รักเธอมาตั้งนานแล้ว G#m และก็รักเธอมากจนล้นใจ C#m เธอทำไมไยเธอไม่เคยแลไม่เคAยมอง E และเธอรักก็เพียงแค่แต่เขา G#m เราก็ต้องทำความเข้าใจเอา C#m เพราะรักฉันนั้นไม่ใช่รักเรา เธอรัAกเขาB A... ฉันเสียน้C#mำตาให้เธอมากแค่ไหน ทำได้เF#mพียงแค่ทำใจ ความรักฉัAนหลุดลอยไปสุดสายBตา โอ้ ใจEเอ๋ยทำไม หัวใจไม่หลาบจำ ดึG#mงดันจะรักเธออยู่ ทั้งที่C#mรู้ว่าเขาไม่ใช่ แต่ยังจะรักเขาหมดหัวใจ ปล่อยเขาทำร้ายAย้ำ ๆ ซ้ำ ๆ เติมอBยู่ โอ้ ใจเอ๋Eยทำไมรักใครช่างง่ายดาย ใจง่G#mายเกินไปไหมเธอ โอ้ ใC#mจเอ๋ย โอ้ ใAจเอ๋ย Bทำไมเจ็บไม่จEInstru.:C DGเพราะเธอรัก ก็เพียงแค่แต่เขา Bmเราก็ต้องทำความเข้าใจเอา Em เพราะรักฉันนั้นไม่ใช่รักเรา เธอรัCกเขาD C ... ฉันเสียน้ำEmตาให้เธอมากแค่ไหน ทำได้เAmพียงแค่ทำใจ ความรักฉัCนหลุดลอยไปสุดสายDตา * โอ้ ใGจเอ๋ยทำไมหัวใจไม่หลาบจำ ดึBmงดันจะรักเธออยู่ ทั้งEmที่รู้ว่าเขาไม่ใช่ แต่ยังจะรักเขาหมดหัวใจ ปล่อยเขาทำร้Cายย้ำ ๆ ซ้ำ ๆ เติมอDยู่ โอ้ ใจเอ๋Gยทำไมรักใครช่างง่ายดาย ใจง่Bmายเกินไปไหมเธอ โอ้ ใEmจเอ๋ย โอ้ ใจCเอ๋ย Dทำไมเจ็บไม่จำ Am เจ็บยังไงก็รักเธอ Bm ซ้ำยังไงก็รักเธอ Cใครจะพูดยังไงก็รักเธอ ก็รัDInstru:CBmEmGCBmAmD( ซ้ำ * )Am โอ้ ใDจเอ๋ย ทำไมเจ็บไม่จำ
 • E
 • C#m or Db
 • A
 • B
 • F#m or Gb
 • G
 • Bm
 • Em
 • C
 • D
 • Am
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ สามารถดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ดึงดัน - Cocktail feat. ตั๊ก ศิริพร

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง/ทำนอง : ปัณฑพล ประสารราชกิจ | เรียบเรียง : Cocktail, กร มหาดํารงค์กุล, ธิติวัฒน์ รองทอง, วิวัฒน์ สว่างวรรณรัตน์
ฉันก็รักเธอมาตั้งนานแล้ว และก็รักเธอมากจนล้นใจ
 เธอทำไมไยเธอไม่เคยแลไม่เคยมอง
 และเธอรักก็เพียงแค่แต่เขา
 เราก็ต้องทำความเข้าใจเอา
 เพราะรักฉันนั้นไม่ใช่รักเรา เธอรักเขา ----------... ฉันเสียน้ำตาให้เธอมากแค่ไหน ทำได้เพียงแค่ทำใจ 
ความรักฉันหลุดลอยไปสุดสายตา----------โอ้ ใจเอ๋ยทำไม หัวใจไม่หลาบจำ
ดึงดันจะรักเธออยู่ ทั้งที่รู้ว่าเขาไม่ใช่
แต่ยังจะรักเขาหมดหัวใจ
ปล่อยเขาทำร้ายย้ำ ๆ ซ้ำ ๆ เติมอยู่ 
โอ้ ใจเอ๋ยทำไมรักใครช่างง่ายดาย ใจง่ายเกินไปไหมเธอ
โอ้ ใจเอ๋ย โอ้ ใจเอ๋ย ทำไมเจ็บไม่จำ ----------เพราะเธอรัก ก็เพียงแค่แต่เขาเราก็ต้องทำความเข้าใจเอา
 เพราะรักฉันนั้นไม่ใช่รักเรา เธอรักเขา ---------- ... ฉันเสียน้ำตาให้เธอมากแค่ไหน ทำได้เพียงแค่ทำใจ
ความรักฉันหลุดลอยไปสุดสายตา----------* โอ้ ใจเอ๋ยทำไมหัวใจไม่หลาบจำ ดึงดันจะรักเธออยู่ 
ทั้งที่รู้ว่าเขาไม่ใช่ แต่ยังจะรักเขาหมดหัวใจ
ปล่อยเขาทำร้ายย้ำ ๆ ซ้ำ ๆ เติมอยู่ 
โอ้ ใจเอ๋ยทำไมรักใครช่างง่ายดาย ใจง่ายเกินไปไหมเธอ 
โอ้ ใจเอ๋ย โอ้ ใจเอ๋ยทำไมเจ็บไม่จำ---------- เจ็บยังไงก็รักเธอ ซ้ำยังไงก็รักเธอ
ใครจะพูดยังไงก็รักเธอ ก็รัก
(ซ้ำ *)
 โอ้ ใจเอ๋ย ทำไมเจ็บไม่จำ