ด้วยตัวเราเอง คอร์ด - The Olarn Project

คนเรานั้น ความฝันสลาย เพราะต้องแพ้พ่าย ลมปากคน คนนั้นพูดอย่างโง้น คนโน้นพูดอย่างนี้ คนละทีสองที ให้เราสับสน
อย่าไปฟังคนอื่นเขาจนเราเสียการ อย่าไปฟังคนอื่นเขาจนเราเสียงาน
เรา, เราต้องทำด้ว...
Something Wrong

อยู่ระหว่างการปรับปรุง

เนื้อเพลง: ด้วยตัวเราเอง - The Olarn Project

ศิลปิน The Olarn Project | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงาน
คนเรานั้น ความฝันสลาย เพราะต้องแพ้พ่าย ลมปากคน คนนั้นพูดอย่างโง้น คนโน้นพูดอย่างนี้ คนละทีสองที ให้เราสับสน
* อย่าไปฟังคนอื่นเขาจนเราเสียการ อย่าไปฟังคนอื่นเขาจนเราเสียงาน
** เรา, เราต้องทำด้วยหัวใจที่มั่นคง เรา, เราต้องทำด้วยหัวใจที่เบิกบาน ด้วยแรงกาย ด้วยปัญญาของเราเอง เราทำได้ด้วยตัวของเราเอง เลิกความคิด ว่าทำไม่ได้ พยายามต่อไป คงสำเร็จดังหวัง เลิกใส่ใจ เสียงนกเสียงกา ศรัทธาอันแรงกล้า มิอาจหยุดยั้ง(ซ้ำ *, **) แล้วเราจะพึ่งใคร (ก็ตัวเราเอง) แล้วใครจะช่วยเรา (ก็ตัวเราเอง) ถ้าเราทำพลาดพลั้งไป (เราแก้ไขเอง) แล้ว (ไอ้) พวกปากเสียละ ฮ่า ๆ ๆ (ซ้ำ **) Fade out...