ด้วยตัวเราเอง คอร์ด – The Olarn Project

คนเรานั้น ความฝันสลาย เพราะต้องแพ้พ่าย ลมปากคน คนนั้นพูดอย่างโง้น คนโน้นพูดอย่างนี้ คนละทีสองที ให้เราสับสน * อย่าไปฟังคนอื่นเขาจนเราเสียการ อย่าไปฟังคนอื่นเขาจนเราเสียงาน ** เรา, เราต้องทำด้วยหัวใจที...
คอร์ดเพลง ด้วยตัวเราเอง - The Olarn Project

เนื้อเพลง : ด้วยตัวเราเอง - The Olarn Project

ศิลปิน: The Olarn Project | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง

คนเรานั้น ความฝันสลาย เพราะต้องแพ้พ่าย ลมปากคน คนนั้นพูดอย่างโง้น คนโน้นพูดอย่างนี้ คนละทีสองที ให้เราสับสน * อย่าไปฟังคนอื่นเขาจนเราเสียการ อย่าไปฟังคนอื่นเขาจนเราเสียงาน ** เรา, เราต้องทำด้วยหัวใจที่มั่นคง เรา, เราต้องทำด้วยหัวใจที่เบิกบาน ด้วยแรงกาย ด้วยปัญญาของเราเอง เราทำได้ด้วยตัวของเราเอง เลิกความคิด ว่าทำไม่ได้ พยายามต่อไป คงสำเร็จดังหวัง เลิกใส่ใจ เสียงนกเสียงกา ศรัทธาอันแรงกล้า มิอาจหยุดยั้ง (ซ้ำ *, **) แล้วเราจะพึ่งใคร (ก็ตัวเราเอง) แล้วใครจะช่วยเรา (ก็ตัวเราเอง) ถ้าเราทำพลาดพลั้งไป (เราแก้ไขเอง) แล้ว (ไอ้) พวกปากเสียละ ฮ่า ๆ ๆ (ซ้ำ **) Fade out...

ขยายกรอบเนื้อร้อง