ด้วยแรงอธิษฐาน Ost.ด้วยแรงอธิษฐาน คอร์ด – เวียร์ ศุกลวัฒน์

เหมือนว่าฟ้ากำหนดไว้ ให้ฉันนั้นรักแค่เพียงเธอเท่านั้น ไม่คิดรักใคร ไม่เคยสักวัน จะในความจริงความฝัน ก็รักเธอ และเมื่อฟ้ากำหนดไว้ สุดท้ายให้ฉันและเธอต้องจากกัน แต่ฉันยังคง เหมือนเดิมอย่างนั้น ต่อให้วัน...
คอร์ดเพลง ด้วยแรงอธิษฐาน - Ost.ด้วยแรงอธิษฐาน และ เนื้อร้อง ด้วยแรงอธิษฐาน - Ost.ด้วยแรงอธิษฐาน ของ เวียร์ ศุกลวัฒน์ ::เหมือนว่าฟ้ากำหนดไว้ ให้ฉันนั้นรักแค่เพียงเธอเท่านั้น ไม่คิดรักใคร ไม่เคยสักวัน ...

เนื้อเพลง : ด้วยแรงอธิษฐาน - Ost.ด้วยแรงอธิษฐาน - เวียร์ ศุกลวัฒน์

ศิลปิน: เวียร์ ศุกลวัฒน์ | ขอบคุณ ผู้สร้างสรรค์ผลงานเพลง

เหมือนว่าฟ้ากำหนดไว้ ให้ฉันนั้นรักแค่เพียงเธอเท่านั้น ไม่คิดรักใคร ไม่เคยสักวัน จะในความจริงความฝัน ก็รักเธอ และเมื่อฟ้ากำหนดไว้ สุดท้ายให้ฉันและเธอต้องจากกัน แต่ฉันยังคง เหมือนเดิมอย่างนั้น ต่อให้วันเวลาเปลี่ยนไป แต่ว่าใจไม่เคยเปลี่ยนตามสักครั้ง * จะบอกผ่านดาวบนฟ้า จะบอกว่ายังรัก ฉันยังอธิฐานถึงเธอ หากว่าเจอกันอีกครั้ง จะยอมทำทุก ๆ อย่าง ฉันยอมหมดชีวิต แค่เพียงขอให้(เธอ)(เรา)ไม่จาก(ไป)(กัน) ถ้าฉันรู้ในเหตุผล สักหนฉันนั้นก็คงจะเข้าใจ สิ่งไหนที่ฉันได้เคย ทำร้ายให้เธอต้องเสียใจ บอกฉันต้องทำอย่างไร ที่จะทำให้เธอกลับมาดังเดิม (ซ้ำ *) จะลมหายใจ ก็ยอมได้ทั้งนั้นเพื่อเธอ แค่เพียงอยากจะขอให้เธอได้กลับมาตรงนี้ (ซ้ำ *) ฉันยอมหมดชีวิต แค่เพียงขอให้เธอ ไม่จากกัน

ขยายกรอบเนื้อร้อง