ตกลงฉันคิดไปเองใช่ไหม คอร์ด – ไบร์ท วชิรวิชญ์

ตกลงฉันคิดไปเองใช่ไหมผิดที่ฉันคนเดียวใช่ไหม ที่เก็บเอาไปคิดว่าเรารักกัน ตกลงฉันคิดไปเองใช่ไหม บอกกับฉันคำเดียวฉันพร้อมเข้าใจ แค่บอกว่าเธอไม่เคยรักกัน...
คอร์ดเพลง ตกลงฉันคิดไปเองใช่ไหม และ เนื้อร้อง ตกลงฉันคิดไปเองใช่ไหม ของ ไบร์ท วชิรวิชญ์ ::ตกลงฉันคิดไปเองใช่ไหมผิดที่ฉันคนเดียวใช่ไหม ที่เก็บเอาไปคิดว่าเรารักกัน ตกลงฉันค...
คอร์ดเพลง ตกลงฉันคิดไปเองใช่ไหม และ เนื้อร้อง ตกลงฉันคิดไปเองใช่ไหม ของ ไบร์ท วชิรวิชญ์ ::ตกลงฉันคิดไปเองใช่ไหมผิดที่ฉันคนเดียวใช่ไหม ที่เก็บเอาไปคิดว่าเรารักกัน ตกลงฉันค...
Intro:EF#mG#mF#mE มันคงจะธรรมดา ที่เธอF#mนั้นทำดีกับใคร ไม่ใช่ว่าG#mฉันเป็นคนสำF#mคัญ Eมันคงตลกใช่ไหมที่ฉันF#mคิดไปไกลอย่างนั้น เธอคงรำG#mคาญฉันมากใช่F#mไหม *C#m ขอโทษเธอจริง ๆ ถ้F#mาฉันเข้าใจผิดไป C#m ถามเธอแค่คำเดียว ช่วยตAอบมาได้ไหม ** ตกลงฉันคิEดไปเองใช่ไหม ผิดที่F#mฉันคนเดียวใช่ไหม ที่เก็บเอาไปคิG#mด... ว่าเรารักกัF#mน ตกลงฉันคิEดไปเองใช่ไหม บอกกับฉัF#mนคำเดียวฉันพร้อมเข้าG#mใจ F#m แค่บอกว่าเธอไม่เคยรัก.กันInstru.:A G#m F#mBE มันอาจเป็นความบังเอิญที่เธF#mอนั้นไม่ได้ตั้งใจ แต่มันดูเหG#mมือนให้ความสำF#mคัญ E มันอาจเป็นบางเวลา ที่เธอเF#mผลอเข้ามาใกล้กัน แต่ทำให้G#mฉันคิดไปมากF#mมาย ( ซ้ำ *, ** )Instru:A G#m F#mBEF#mG#mF#mB( ซ้ำ ** )Outro:EF#mG#mF#mE
เนื้อร้อง/ทำนอง : อัจฉริยา ดุลยไพบูลย์ | เรียบเรียง : ชลทัศน์ ชาญศิริเจริญกุล