ตกลงเราเป็นอะไรกัน คอร์ด – Gear Knight

ว่าฉันเป็นแฟนของเธอรึเปล่า ความจริงเรารักกันไหม เวลาใครถามฉันควรตอบเขายังไง วันใดที่ไม่เจอ เหมือนเธอขาดอะไรไหม ต้องการแน่ใจ ตกลงเราเป็นอะไรกัน มันยังสงสัย...
คอร์ดเพลง ตกลงเราเป็นอะไรกัน และ เนื้อร้อง ตกลงเราเป็นอะไรกัน ของ Gear Knight ::ว่าฉันเป็นแฟนของเธอรึเปล่า ความจริงเรารักกันไหม เวลาใครถามฉันควรตอบเขายังไง วันใ...
Standard Tuning / Capo Bar 3
คอร์ดและเนื้อร้อง ตกลงเราเป็นอะไรกัน ของ Gear Knight
แอบข่มอารมณ์น้อCmaj7ยใจ ในส่วนDลึก รู้มั้ยว่าฉันรู้Em7สึก เรื่องความสัมDพันธ์ คลุมเครืออย่างไงไCmaj7ม่รู้ อาการที่ดูยิ่งBm7คบกัน แต่ไม่เCห็นว่ามันจะเกินกว่าคนDทั่วไป * เธอบEmอกว่าปลื้มใครต่อใคร ยังไง เหมือนเDธอไม่รู้รึว่า เจ็บCนะบางทีก็สงDสัย ** ว่า(แล้ว)ฉันเป็นแฟนของเGธอรึเปล่า ความจริงEmเรารักกันไหม เวCลาใครถามฉันควรตอบDเขายังไง วันEmใดที่ไม่เจDอ เหมือนเธอCขาดอะไรไGหม ต้องAmการแน่ใจ ตกDลงเราเป็นอะไรกัน (มันยังสงสัย) Instru.:CGเป็นคนที่รู้เรื่องCmaj7เธอ คนสุดท้Dาย ทุกครั้งที่โทรเข้าEm7ไป กลั้นใจตั้งนDาน แววตาเวลาที่Cmaj7เจอ เหมือนฉันกับเธอแค่Bm7เพื่อนกัน เธอจะCรักกันเป็นวัน ๆ ไม่ขอมDากไป ( ซ้ำ *, ** )Instru:CEm7CDEmDCD( ซ้ำ **, ** )ว่าเDป็นอะไรกับเGธอ ฉันAmงงว่าฉันเป็นใคร ก้อนDหิน ต้นไม้หรือแGฟน
  • Cmaj7
  • D
  • Em7
  • Bm7
  • C
  • Em
  • G
  • Am
#คอร์ดคีย์เริ่มต้น ในส่วนของคีย์อื่น ๆ ดูคอร์ดได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง : ตกลงเราเป็นอะไรกัน - Gear Knight

ผู้แต่ง ❱ เนื้อร้อง : สุทธิพงษ์ สมบัติจินดา, นิพันธ์ ช่วยสงเคราะห์ | ทำนอง : Slow Soul
แอบข่มอารมณ์น้อยใจ ในส่วนลึก
รู้มั้ยว่าฉันรู้สึก เรื่องความสัมพันธ์
คลุมเครืออย่างไงไม่รู้ อาการที่ดูยิ่งคบกัน
แต่ไม่เห็นว่ามันจะเกินกว่าคนทั่วไป----------* เธอบอกว่าปลื้มใครต่อใคร ยังไง
เหมือนเธอไม่รู้รึว่า เจ็บนะบางทีก็สงสัย----------** ว่า(แล้ว)ฉันเป็นแฟนของเธอรึเปล่า
ความจริงเรารักกันไหม
เวลาใครถามฉันควรตอบเขายังไง
วันใดที่ไม่เจอ เหมือนเธอขาดอะไรไหม
ต้องการแน่ใจ ตกลงเราเป็นอะไรกัน (มันยังสงสัย) ----------เป็นคนที่รู้เรื่องเธอ คนสุดท้าย 
ทุกครั้งที่โทรเข้าไป กลั้นใจตั้งนาน
แววตาเวลาที่เจอ เหมือนฉันกับเธอแค่เพื่อนกัน
เธอจะรักกันเป็นวัน ๆ ไม่ขอมากไป
(ซ้ำ *, **)...ดนตรี...(ซ้ **, **)
ว่าเป็นอะไรกับเธอ ฉันงงว่าฉันเป็นใคร
ก้อนหิน ต้นไม้หรือแฟน