ตรงไหนของหัวใจเธอ คอร์ด - ดัง พันกร

แค่อยากรู้ว่าฉันเป็นใคร อยู่ตรงไหนของหัวใจเธอ ให้อยู่ใช่ไหม หรือให้ไปดีกว่า ให้เป็นคนครึ่ง ๆ กลาง ๆ แก้อารมณ์อ้างว้างแค่บางเวลา รึเปล่า หรือแค่เหงา ฉันไม่เข้าใจเธอ
Standard tuning tone E / Tone Eb capo fret 1
คอร์ดเพลง ตรงไหนของหัวใจเธอ และเนื้อร้อง ตรงไหนของหัวใจเธอ ดัง พันกร เนื้อร้อง::แค่อยากรู้ว่าฉันเป็นใคร อยู่ตรงไหนของหัวใจเธอ ให้อยู่ใช่ไหม หรือให้ไปดีกว่า ให้เ... เนื้อเพลง ตรงไหนของหัวใจเธอ, คอร์ด ตรงไหนของหัวใจเธอ, ตรงไหนของหัวใจเธอ คอร์ด เปลี่ยน คีย์
Standard tuning / Capo fret 2
คอร์ด ตรงไหนของหัวใจเธอ ของ ดัง พันกร คอร์ดคีย์อื่น ๆ คอร์ดง่าย
Tuner E (ตั้งสายปกติ)
Intro:D EC#m F#m ED EAF#mเหมือนจะรู้แต่Dไม่รู้ ไม่Eรู้จริง ๆ คAนดี
F#mที่เราคบอยู่Dตอนนี้ Eเธอจริงจังแค่Aไหน
ทุBmกครั้งที่เดินจับC#มือ ฐF#mานะเราคืออะBไร
คนBmรักใช่ไหม หรือแค่เพื่อนคนEนึง
F#mถามว่ายิ้มให้Dใครนะ ก็Eหาว่าฉันก้าวAก่าย
F#mฉันแค่ถามจะDไปไหน Eเธอก็บอกห้ามAหึง
วันBmนี้ยังคุยด้วยC#ดี พรุ่งF#mนี้เธอ เEป็นอย่าBงนึง
Bmเป็นอย่างนั้น ฉันก็เลยคาEใจ----------* แค่อยาDกรู้ว่าฉันเป็นEใคร
อยู่ตรงC#mไหนของหัวใF#mจเธอ
Bmห้อยู่ใช่ไหม Eหรือให้ไปดีAกว่าA7
ให้เป็นDคนครึ่ง ๆ กลางE
แก้อาC#รมณ์อ้างว้างแF#mค่บางเวEลา รึเปBล่า (ใช่ไหม)
Bmหรือแค่เหงา Eฉันไม่เข้าใ(A)จเธอ
Instru.:D EF#mเหมือนจะลึกแDต่ไม่ซึ้ง Eฉันไม่ค่อยแAน่ใจ
F#mหรือที่แท้แค่Dอ่อนไหว เEธอไม่ได้รักAฉัน
ลอBmงถามหัวใจได้C#ไหม F#mรู้แล้วให้Eช่วยบอBกฉัน
Bmเรื่องอย่างนั้น ฉันไม่อยากคาEใจ
( ซ้ำ * )Instru:D EC#m F#m EDE( ซ้ำ * )F#m Dหรือแค่เหงา Eฉันไม่เข้าใจเAธอ
Dหรือแค่เหงา Eพูดให้เข้าใจAที D Bm E A
 • AChord key_a
 • A7Chord key_a
 • BChord key_b
 • BmChord key_b
 • C# or DbChord key_c_sharp
 • C#m or DbChord key_c_sharp
 • DChord key_d
 • EChord key_e
 • F#m or GbChord key_f_sharp
ดูคอร์ดเพิ่มเติมได้ที่นี่ ตารางคอร์ดกีต้าร์

เนื้อเพลง: ตรงไหนของหัวใจเธอ - ดัง พันกร

ศิลปิน ดัง พันกร | ขอบคุณผู้สร้างสรรค์ผลงาน
เหมือนจะรู้แต่ไม่รู้ ไม่รู้จริง ๆ คนดี
ที่เราคบอยู่ตอนนี้ เธอจริงจังแค่ไหน
ทุกครั้งที่เดินจับมือ ฐานะเราคืออะไร
คนรักใช่ไหม หรือแค่เพื่อนคนนึง
ถามว่ายิ้มให้ใครนะ ก็หาว่าฉันก้าวก่าย
ฉันแค่ถามจะไปไหน เธอก็บอกห้ามหึง
วันนี้ยังคุยด้วยดี พรุ่งนี้เธอเป็นอย่างนึง
เป็นอย่างนั้น ฉันก็เลยคาใจ----------* แค่อยากรู้ว่าฉันเป็นใคร
อยู่ตรงไหนของหัวใจเธอ
ให้อยู่ใช่ไหม หรือให้ไปดีกว่า
ให้เป็นคนครึ่ง ๆ กลาง ๆ
แก้อารมณ์อ้างว้างแค่บางเวลา รึเปล่า (ใช่ไหม)
หรือแค่เหงา ฉันไม่เข้าใจเธอ----------เหมือนจะลึกแต่ไม่ซึ้ง ฉันไม่ค่อยแน่ใจ
หรือที่แท้แค่อ่อนไหว เธอไม่ได้รักฉัน
ลองถามหัวใจได้ไหม รู้แล้วให้ช่วยบอกฉัน
เรื่องอย่างนั้น ฉันไม่อยากคาใจ----------(ซ้ำ *) ...ดนตรี... (ซ้ำ *) ----------หรือแค่เหงา ฉันไม่เข้าใจเธอ
หรือแค่เหงา พูดให้เข้าใจที